Fredag 1 januari 2021 – Tema: 2021

Vi inleder året genom att blicka framåt och frågar oss hur världen kommer att utvecklas under 2021, inklusive ekonomiska utvecklingar, amerikansk politik, internets alltmer dominerande roll, framtiden för populistiska ledare och självständighetsrörelser, bitcoin, Sveriges fortsatta färd mot avgrunden och givetvis även utrullningen av coronavirusvaccin

Nyhetsinslag från dagens sändning:

Länkar som diskuterades i dagens sändning:

349 skjutningar sedan årsskiftet fram till mitten av december utgör nytt rekord, resulterade i 44 dödsfall och 111 skadade, bombdåd minskar något till 105 stycken, ofta uppgörelser mellan gäng, men senaste decenniet har minst 46 utomstående varav åtta barn skadats eller dödats

Hälsominister Salvador Illa offentliggör att Spanien kommer upprätta register över personer som vägrar ta vaccin mot covid-19, registret kommer att delas med övriga EU-länder