Söndag 17 maj 2020

I dagens avsnitt bland annat: Skatteverket glada över att egen undersökning visar på minskad vilja till skattefusk och ökat förtroende för myndigheten, Handels kastar ut fackklubbsordförande som även är SD-politiker och kräver henne på 200 000 kr, försvarsadvokat Claes Borgström (V) avlider, Paolo Roberto påkommen vid sexköp, återupplivandet av aristokratin och fideikommissen, Sveriges nya vänsterpartier samt indisk delstat inför planekonomi

Nyhetsinslag från dagens sändning:

Länkar som diskuterades i dagens sändning:

Försvarsadvokat Claes Borgström (V) avlider vid 75 års ålder efter en tids sjukdom, känd som försvar åt Thomas Quick och målsägarbiträde för kvinnorna mot Julian Assange, drev tidigare byrå tillsammans med Thomas Bodström

Andelen privatpersoner som kan tänka sig arbeta svart eller skattefuska givet att det inte upptäcks sjunker från 6% till 4% från 2018 till 2019, 92% av privatpersoner och 96% av företagen uppger sig känna moralisk plikt att betala skatt enligt gällande regler, 81% av privatpersonerna och 82% av företagen har förtroende för Skatteverket vilket är högsta nivåerna sedan mätstarten på 1980-talet, enligt myndighetens årliga mätning

Handels fastslår att Sverigedemokraternas politik går emot deras stadgar då partiet önskar motverka islamisering och motsätter sig adoption för bland annat samkönade par, avstängningen av skånsk klubbordförande med kommunpolitiskt uppdrag för partiet därmed korrekt och kvinnan ska betala över 200 000 SEK till fackförbundet för ombudskostnader, domen framtagen i skiljenämnd efter motsvarande beslut i förbundsstyrelsen och förbundsrådet

Paolo Roberto tagen av polis efter han köpt sex av prostituerad kvinna under operationen Insats torsk, hävdar det är första gången han köper den typen av tjänster och att det beror på att han blivit utsatt för övergrepp när han var barn

Fnordspotting: Dagens dekadenta, själviska managerklassderiverade aristokrati bör bytas ut, lämpliga individer från alla skrån välkomna så länge de ej hyser vänstertendenser, godsen hanteras rimligtvis genom fideikommiss med krav på arkitektonisk renlärighet och automatisk ärftlighet begränsad till några generationer för att stävja dekadens

Trelleborgs Allehanda: I kölvattnet av SD:s vandring åt borgerligt håll och sitt misslyckande i lokalpolitiken har en ny vänster chansen att ta ledartröjan genom att förkasta identitetspolitik, fokusera på nationen och driva på för begränsad invandring, stark integration, stor offentlig sektor och höga skattenivåer, Örebropartiet och Trelleborg för rättvisa exempel på två nybildade vänsterpartier

Indiska delstaten Telengana inför planekonomi i jordbruket, bönder anvisas vad de ska så, när de ska så och vilka grödor som ska odlas på vilka platser, avsikten är att säkra bästa möjliga pris för skördarna, bönder som inte följer direktiven fråntas det stöd som utgår till alla som innehar jordbruksmark, minister anser sig lösa mångårigt problem