Button-svg Transkribering

Traditionella zoroastriska begravningar allt svårare att utföra i Indien på grund av den läkemedelsföroreningsorsakade 97-procentiga minskningen av gamar

Redan medlem? Logga in

Få tillgång till alla inslag och transkriberingar från radio bubb.la

  • 20 euro/månad, ingen bindningstid
  • Alla 8 982 inslag från arkivet
  • Över 1 000 timmar ljudmaterial
  • Transkriberingar av alla inslag

För att bli prenumerant, gå till den här sidan:

Martin

Traditionella zoroastriska begravningar allt svårare att utföra i Indien på grund av den läkemedelsföroreningsorsakade 97-procentiga minskningen av gamar som är ämnade att äta liket som placerats högst upp på torn vars rester sedan samlas i ett skrin efter ett år. 8-årige Horsang Kapadia boende i Karachi säger att syftet med traditionen är att ta mindre och ge mer, inte att förena världen.

En oerhört intressant bubblerubrik som handlar om ett oerhört intressant ämne givetvis, den Zoroastriska religionen. Den har ju en hel del kopplingar till andra religioner som kanske är mer välbekanta för oss. Dels till den äldre indoeuropeiska religionen förstås, vår gamla religion. Eftersom Zoroastrianismen delvis växte fram ur den, den har ett gemensamt ursprung.

Den har också kopplingar till våra moderna, abrahamitiska... religioner eftersom den delvis inspirerade dem. De har lånat en del till och med även delar av grundläggande idéer från den Zoroastriska religionen. Så att på sätt och vis så kan man tänka på Zoroastrianismen som en sorts felande länk mellan den gamla religionen och den nya religionen.

Men för mig, när jag läser om det så känns den ofta enormt främmande. Inte på ett dåligt sätt nödvändigtvis. Inte att den är liksom... motbjudande eller anstötande men den känns bara väldigt, väldigt annorlunda mer främmande än vissa mycket äldre religioner och samtidigt som det är en väldigt, den känns också ofta på ett sätt väldigt, alltså väldigt avancerad, nästan futuristisk tidlös på ett sätt kan jag känna, jag tycker det är en väldigt fascinerande religion men ett exempel då det är den här begravningssedeln som är ganska berömd av Men som jag faktiskt, det är väldigt obildat av mig, men jag trodde faktiskt att det här framförallt var en historisk sak.

Jag visste inte hur levande den här begravningsriten är. Jag vet inte ens vad man ska kalla det för begravning, för begrav, grav, det handlar ju om att gräva. Gräva ner någonting, och det är inte vad Zoroastrian gör, utan de vill inte gräva ner kroppar i jorden som vi gör. Bland annat tror jag att kroppar anses vara orena, och jorden anses vara ren, och var väl inte för rena.

jorden. Så att istället för att föra kroppar ner under jorden så för man dem upp i himlen och där lägger man dem i särskilda torn med öppna tak för att låta asätande gamar äta upp kropparna. Så låter man dem ligga där i ett år med målsättningen då att det sen bara ska finnas ben kvar.