Button-svg Transkribering

Sverigedemokraterna i Stockholms stad föreslår att långtidsarbetslösa på bidrag ska skotta snö

Martin

Sverigedemokraterna i Stockholms stad föreslår att långtidsarbetslösa på bidrag ska skotta snö. Trafiknämnden menar att det redan finns sysselsättning för långtidsarbetslösa. Stadsledningskontoret menar att det skulle kräva för mycket förändringar och eventuellt bryta mot existerande avtal. SD i Stockholm har fått en idé. De har märkt att Stockholms stad inte klarar av snöskottningen särskilt bra.

Och så har de tänkt, ja men alla arbetslösa då? Vi har ju tusentals människor som går på bidrag och bara slår dank hela dagarna. Kan inte de skotta snö? Jo för tusan. Ut med alla bidragstagare på gatorna med snöskifflar så löser vi det här problemet. Och dessutom så får de arbetslösa. De får ju något att sätta på sitt CV. Så blir det lättare för dem att skaffa ett riktigt jobb i framtiden. Och stadsledningskontoret.

De svarade att nej men det går inte för att du skulle bryta mot existerande avtal. Och som jag förstår det så menar de då att i avtal med företag. Från vilka man idag upphandlar. Snöröjning. Som inte fungerar. Och trafiknämnden då som säger att. Det här går inte därför att det skulle kosta för mycket pengar. Att ha fler som jobbade. De säger faktiskt det. Vi gör en del såna här saker. Men om vi ska göra mer. Om vi ska ha mer folk som jobbar på till.

Då måste vi ha mycket mer pengar. Vi har inte råd att ha fler människor som kommer och jobbar. Ibland undrar man ju om man lever i ett riktigt land. Eller i någon sorts bizarrt satiriskt konstprojekt. Men det är lite intressant att begrunda de här resonemangen tycker jag. Det är inte en direkt galen idé som Sverigedemokraterna har här. Det som är galet är deras ingång i diskussionen.

För de här Sverigedemokraterna så är det här inte en fråga om arbetslöshet. Eller om bidragsapparaten, om arbete kontra omhändertagande, kontra parasitism. Utan det är en fråga om snöröjning. Och om det inte vore för de här misslyckade upphandlingarna av professionell snöröjning. Då kunde bidragstagarna lika gärna ligga kvar på sofflocket. Men just det här med att det är problem med mycket snö. Det är vad som gör att vi ska vända upp och ner på hanteringen av arbetslösa.

Det är på sätt och vis ett typiskt exempel på hur folk kommer till rätt slutsats av totalt fel anledning. Eller åtminstone, jag ska inte säga att det är rätt slutsats. Men en inte helt orimlig slutsats av totalt orimliga anledningar. Och samma sak på kommunen då. De är först och främst bekymrade över hur påverkar här upphandlingsprocessen och avtalen med entreprenörerna som är ute och besinna traktorer och gör snöröjning eller hur det nu går till.

Och problemet är ju att de här pappskallarna på båda sidor av frågan, de har råkat snubbla över en fråga som faktiskt är intressant och som det finns mycket att säga om, inte minst från ett historiskt perspektiv. Det är ju absolut inte självklart utan det är snarare en... En väldigt märklig historisk anomali att sysslolösa människor ska avlönas utan krav på motprestation.

För moderna västerlänningar så är det såklart en självklarhet. Man har nästan svårt att tänka sig att det skulle kunna vara på något annat sätt. Men både från ett historiskt och från ett moraliskt perspektiv så är det ju ett extremt och ganska groteskt system som vi har. Och sen så leds ju tankarna till vissa exempel i modern tid där man har gjort ganska... Ganska annorlunda saker. Den kända exemplen är väl inte minst Italien under Mussolini och Tyskland under Hitler. Där man avskaffade arbetslösheten.

Man hade ingen arbetslöshet längre. Det var som ett fenomen som innan fanns det och sen fanns det inte längre arbetslöshet. För att man satte folk i arbete. För att det är stereotypa exempel i att bygga autobahn och autostrad heter det i Italien. Man byggde vägar väldigt mycket. Och givetvis en massa andra saker. Och i Sovjetunionen. Under samma period från 30-talet framåt så gick man så långt att man gjorde det olagligt att vara arbetslös.

Man har skaffat arbetslösheten på det sättet men också med liknande metoder. Boris, känner du också historiens vingslag i den här lokalpolitiska trätan om snöröjningen?

Boris

Ja, och Sverige tillhör den här exemplen. Man satte ju upp de så kallade arbetskompanierna. Och... Och som nödhjälpsarbete. Och det var liksom en självklarhet. Att man förstod att folk inte alltid kunde få jobb i 30-talskrisen. Det fanns inget skäl att ge dem bidrag eftersom det fanns saker som behövdes. Alltså att de byggde vägar och huggade skog. Även järnvägsarbete och tunnelarbete förekom.

Alltså att det fanns en hel del. Och jag tycker det är en intressant idé. Alltså inte för att än så länge i alla fall. Den svenska arbetslösheten är relativt låg faktiskt. Men vi har ju en oerhörd anhopning arbetslösa icke-svenskar i alla åldrar. Och det är faktiskt... Jag har ju också en annan ingång i det här.

Och det är de jag tycker man... Här har man en politisk möjlighet att hantera frågan. För att. Jag tror att det är praktiskt omöjligt. Att driva återvandringsfrågan. Det är för att de här människorna. Som skulle göra det. Som driva. Som kan trycka på knapparna. Som är så inkompetenta. De har en jävlig statsapparat också mot sig. Och sen får man så här. En så här folkligt motstånd.

Alla kommer att tycka synd om. Asch med att ha kebabben på hörnet. Det blir ett helvete att genomföra. Kul att säga men svårt att göra. Däremot så tror jag man kan få ett jävligt genomslag. För linjen att. Nej men ingen får pengar av staten. Om de inte gör rätt för dem. Så man upprättar arbetskompanier. Alla som inte arbetar. Måste anmäla sig. Och så får man sig arbetsuppgifter tilldelade.

Och tydligt kvoterade. Om man inte fyller sin kvot. Vad det nu är. Antal. Antal kubikmeter röjd snö, städad park, planterade träd, plockade liter, blåbär och så vidare. Jag kommer på massor av exempel. Filler man inte kvoten, det blir som på amerikanska plantager på den gamla goda tiden. Då får man ingen lön. Det här är ju ekonomiskt jättevettigt.

Det står kommuner fritt. Kommuner är annars ganska bra på att se upp på avtal när de tycker att någonting funkar dåligt. Och i vissa fall så finns det inga avtal för att ingen gör grejerna. Det är en idioti att inte ha de här geramer. Inkeby är helt enkelt en stort jävla arbetskompani. Och sen får man marschera ut varje dag och hämta spadar och skifflar och yxor. Kanske inte yxor. Jag tror det vore jättebra. Och det är ett väldigt snabbt sätt att också återkomma en frivillig och snabb återvandring.

Martin

Jag förstår ju argumentet. Ett smart och pragmatiskt argument. Jag ser vissa problem med den här idén. En sån sak är att det är så otroligt onaturligt för alla de här babbarna att röja snö. Vad vet de om snö? Men det kommer ju ha en stark avskräckande effekt givetvis. Om man ska tvinga ut dem i snödrivorna. Jag tycker också att det känns lite problematiskt. För det känns som ett implicit accepterande av att de här människorna kan fylla en funktion i Sverige.

Det kan finnas någon sorts rimlighet i att ha dem här. Om de går på bidrag så är de fortsatt totalt orimliga och enbart en kostnadspost. Man vill inte ha en situation där folk börjar säga såhär att ja men om det inte vore för alla invandrare vem skulle då sköta snöröjningen?

Boris

Ja alltså det där är ju ett problem om de plötsligt visar sig vara värdiga om de plötsligt visar sig vara högst kompetenta snöskottare eller vägarbetare eller sophämtare.

Martin

De kanske har någon gen för att skotta ökensand. Som de kan aktivera i svenska klimatet. Och använda för snöskottning. Då är det kört.

Boris

Nej. Jag har tänkt så långt också. Att om det är så. Att min ursprungsteori. Inte kommer att fungera. Att det här inte leder till en utvandring. Utan att man skottar av helvete. Eller sjugger träd och bygger vägar. Jättebra. Då blir det ju ingen frivillig återvandring. Och plötsligt verkar de ju. Som en användbar del av samhället. Men då får man ju. Alltså det är bara bitar i det sura äpplet. Och liksom. De blir plantagearbetare. Helt enkelt.

Martin

Det är ju en väldigt intressant tanke. Att den som inte arbetar. Ska inte heller äta som det brukar heta. Men den som inte arbetar ska inte få pengar. Det borde vara helt självklart. Men den som inte arbetar ska inte heller ha några rättigheter. Ska inte ha något medborgarskap. Ska inte ha friheter, rättigheter. Utan de kan bli kanske lite mer som de här gästarbetarna som man har i deras egna länder.

Boris

Ja men precis.

Martin

Ett system som vi inte haft våra breddgrader på några tusen år. Men det är kanske dags att vi inför igen om vi nu ska ha väldigt många människor av den här typen i landet.

Boris

Det är också en sak som jag tror man skulle kunna få faktiskt. Folk att säga att jo men det är väl ganska vettigt och fan. Så att ja, lite manövrerande.

Martin

Du har mycket höga tankar om... Det svenska folket. De ädla känslor som kan komma fram. Jag hoppas verkligen att du har rätt. Att folk kan återuppgifta. Fina gamla institutioner. Som libertarian. Så känner jag mig förstås lite tveksam. Till den här typen av statliga program. Att skapa ännu mer stora statliga program. Men å andra sidan. Så känner jag mig ännu mer tveksam. Till att överhuvudtaget ge folk.

Några som helst bidrag. Så att man kan. Man kan fundera på vad som är värst och det finns någonting att säga som jag återkommer till då och då för att om vi nu ska ha en stat så är det rimligt att staten på olika sätt försöker efterlikna och approximera den typen av mekanismer och den typen av utfall som vi tror skulle råda på en marknad.

Men i ett fritt samhälle, om man har någonting som liknar en libertariansk samhällsmodell, då skulle man ju ha någon typ av ganska liknande utfall. Det skulle inte finnas några bidrag alls, men däremot skulle det finnas massvis med enkla, lågavlönade jobb. Ingen skulle få pengar från staten, men ingen skulle hellre behöva svälta eller vara hemlös eller något sånt där, för man skulle alltid kunna ta ett eller annat okvalificerat jobb.

Sådana jobb som politiker och fackföreningar har jobbat stenhårt i hundratals år för att avskaffa. I butiken har man förbjudit en oräknelig mängd olika sorters arbeten som annars hade varit tillgängliga för arbetslösa, unga människor utan arbetslivserfarenhet, äldre personer, ofriska personer med nedsatt arbetsförmåga och så vidare. Och det var så som det moderna fenomenet arbetslöshet uppstod.

Att vi har stora delar av befolkningen som går syssellösa. Det är någonting som vi egentligen bara ser i modern tid. Därför att i andra tider så har det varit omöjligt. Och det är bara på grund av statens ingrepp i samhället. Som arbetslösheten ens kan existera i modern bemärkelse. Det har alltid funnits syssellöshet. Och folk som för en vagabondisk tillvaro.

Och inte har fasta anställningar och sånt där. Men den moderna formen av arbetslöshet det är någonting som staterna skapar. På sätt och vis så kan man tänka att cirkeln sluts här i Stockholms stadshus i den här debatten. Och det är ett sätt att se hur knäppt den här snöröjnings idén är. Och också enligt min mening, för ursäkt till Boris så är det ganska missriktat av staterna att göra sådana här saker med arbetskompanier.

Oavsett om det är i Rinkeby eller på tyska städer. autobahn. Istället för att skicka ut folk och bygga motorvägar, kliv ur vägen så att marknaden kan tillhandahålla den sortens jobb som kan ge folk en möjlighet att försörja sig. Och sen har vi givetvis det separata problemet som du tar upp med Rinkeby-problemet att de borde inte vara det överhuvudtaget.

Boris

Nej. Alltså, vi är jätteäns där. Jag tycker inte... Dessutom var ju vare sig Salinas eller Hitlers lösningar så jäkligt bra. Det gäller ekonomi i arbetet. Men. Det är en exceptionell situation med den där en och en halv miljonen vi har extra. Men det finns ju jag är ju så väldigt taktisk idag. Det finns ju en annan väg att gå som liksom förenar det hela. Alltså om vi gör, jag fixerade i Rinkeby idag. Om vi tänker alltså egentligen så tycker jag staten äger alla i Rinkeby som lever på bidrag. Eller hur?

Martin

Ja, det är en rimlig Vimlig sätt att se på saker.

Boris

Och då måste. Om jag nu vore finansborgarråd. I Stockholm. Då måste jag väl ha rätt att sälja dem. Till en privat entreprenör.

Martin

Ja visst.

Boris

Som kan liksom förfoga. Och. I det här fallet så blir det lite omvänt. Det blir ungefär som skolpengen. Man kan ta socialbidragen. Och säga att. Här Jan Emanuel. Ta de här och genomför de här uppgifterna. Så får du så här mycket pengar. Så man skänker det man äger till honom. Och ger honom lite driftskostnader. Sånt har hänt historiskt. I andra fall. Mot att vissa uppgifter genomförs. Jag kan tänka mig. Ett sånt upplägg för Rinkeby. Jag tror jag skulle kunna sätta dem i arbete.

Martin

Jag tycker det är en jättebra idé. Förutom att jag vill göra en liten modifikation. Och det är att. Staten borde sälja de här människorna inte till en inhänsk entreprenör som Janne-Marnie Johansson utan till en utländsk entreprenör eller en utländsk aktör. Och mitt gamla förslag som är ett absolut seriöst förslag att det är den bästa idé jag själv kan komma på. Jag tycker att svenska staten borde göra det här. Vi borde ha någon nytta av att det här skräckriket kommunistkina existerar.

Och en sak som kineserna är fantastiskt bra på är att ta hand om stora mängder problematiska människor, särskilt muslimer. De är väldigt bra på att hantera muslimer. Jag är säker på att man skulle kunna göra en deal om inte annat lite grann under bordet. Man behöver inte publicera så mycket med den kinesiska staten. Om att de tar alla arbetslösa babbar i Sverige. Och om vi buntar ihop allihopa och hyckar dem till Kina.

Det kommer vara som en droppe i havet. De kommer få plats utan vidare i Uigurien och Tibet och de här ställena. Kineserna vet inte. Kineserna vet hur man gör. Om man vill kan man ge en heads up. Och säga att bara så ni vet nu. Om två veckor så flyger ni till Kina. Om ni inte har lämnat landet tills dess. Och om kineserna vill ha betalt. Jag är helt säker på att Sverige. Utan vidare råd. Att betala. Hotellavgiften för att parkera med människorna i Uigurien.

Boris

Ja, alltså det är en väldigt bra idé med att fivla på att kineserna nappar. Jag känner inte riktigt att de...

Martin

De är inte så hjälpsamma. De skulle inte vilja lösa ett problem åt oss kanske. Nej,

Boris

det är just det. Det här kan det gott ha. Men det bästa är att sälja till en utländsk entreprenör. Det kanske finns någon privat aktör i Kina som kan ha nytta av det.