Button-svg Transkribering

Svenskt barnafödande sjunker till lägsta nivån på 20 år

Martin

51 600 barn föds i Sverige under första halvåret 2023, vilket är 3000 färre och en nedgång med 5,5% jämfört med samma period 2022 och det lägsta på 20 år. Födselsnittet går ner i Sverige, det kommer även rapporter från ganska många andra länder om att det föds färre och färre personer.

Det är alltid svårt att dra några slutsatser om vad det beror på. Födselhåll kan gå upp och ner av komplicerade orsaker. Folk som har lyssnat länge på Radio Bubbla minns säkert att vi hade en djupdykning i det här våren 2020 apropå coronavirus-episoden. då olika länder hade väldigt olika dödlighetssiffror för coronaviruset.

Och man kunde skilja ganska tydliga mönster när man väl tillhörde närmare, som visade på vilken dödlighet man hade under coronaepisoden. Verkligen förklarades väldigt starkt av vilken dödlighet man hade haft av andra, nästan slumpmässiga skäl året innan, och så vidare. Men jag tycker det är intressant, de här observationerna som görs, Diskussionerna som förs kring dem. Det är också så att det inte bara är det att det görs färre och färre nya människor.

Det verkar också vara så att de människor vi redan har försvinner i allt snabbare takt. Folk dör, ibland av sådana mystiska orsaker. Relativt unga, friska människor som plötsligt faller ihop och dör för att deras hjärtan ska ut och fungera. Man har till och med uppfunnit den här speciella, väldigt intressanta diagnosen som jag har nämnt tidigare i radion. Plötslig vuxendöd. Plötsligt spädbarnsstörd för vuxna. Det kallas sudden adult death syndrome på engelska.

Jag tror inte att det är en officiell diagnos som är insatt i den formella diagnosmanualen. Men det är någonting som läkare seriöst har börjat prata om. Åtminstone informellt för att beskriva att det är så många fall av vuxna människor som dör plötsligt utan någon synbar orsak. Så vad är det som har hänt? Vad kan man spekulera i? De senaste... Det är de två, tre åren som kan ha orsakat de här märkliga problemen.

Vi vet ingenting säkert men vilka hypoteser kan vi generera om vi ska spekulera? En vanlig tanke är ju såklart att det har att göra med just coronavirus-pandemin. Det var trots allt en väldigt stor sjukdomsperiod som hela världen gick igenom. Men vad är exakt det här kopplingen? En socialt acceptabel förklaring är att mycket av det här handlar om så kallad lång covid.

Problemet med den förklaringen är förstås att de som dör knallfall, i många fall så har de inte alls varit sjuka. De har inga andra symptom som att de har fastnat i lång covid och går och är trötta, orkeslösa, har mystiska smärtor och järndimma och allt det där. Om man går från att vara kärnfrisk till att helt plötsligt dö knallfall, då är det inte lång covid.

Det är snarare världens kortaste covid i sådana fall. Så det är inte en så bra förklaring. En annan teori som jag tycker är värd att överväga, det är någonting som vi pratade mycket om 2020, nämligen att pandemin trängde ut alla möjliga normala hälsobefrämjande åtgärder. Till exempel, mortion, för att folk satt hemma och gömde sig från viruset. Man undvekt socialt umgänge. Det är många som säger att deras sociala liv fortfarande inte återhämtat sig och att de fortfarande känner sig isolerade och ensamma.

Att de inte har den typen av nätverk som de hade innan pandemin. Och så har vi såklart all medicinsk behandling som ställs in för att sjukhus, vårdcentraler och så vidare förvandlades till dedikerade corona-enheter. Allt som inte var akut sköts på framsiden inklusive livsviktiga saker som screening för cancer och olika typer av preventivt medicinskt arbete.

Och precis som att många fortfarande inte fått igång sina sociala liv så är det fortfarande många som är på väg att få det. som inte har återupptagit normala medicinska rutiner. Vilket bland annat hänger ihop med att sjukvården på vissa platser i världen fortfarande är fast i ett slags corona-mentalitet med obligatoriska munskydd, spritande av händer i tid och otid och andra sådana ritualer för att besvärja viruset.

Vilket gör att det blir svårare att skaffa vård och framförallt blir det skrämmande och motbjudande att gå till den här... Det är en ganska läskig emeljön. Tack för mig. Och så har vi förstås den här heta potatisen. Den gigantiska elefanten i rummet som många misstänker men som man fortfarande gör sitt bästa för att vi inte ska prata om. Du säger att hela mänskligheten plackades på experimentella injektioner som skulle skydda mot coronaviruset.

Hastigt ihopslängda vacciner och vissa helt nya tekniker, mRNA-injektionerna, som var en mer eller mindre experimentell teknik tills man plötsligt bestämde sig för att... Testaren på en miljard människor. En av de saker jag tycker är så intressant är att många av de här sakerna vi ser matchar precis saker som vi läste om då, innan vaccinen rullades ut.

Och som vi pratade om här i Radiobubblan. Jag kollade tidigare i dag när det var, det var den 6 december 2020 så gjorde vi en djupdykning. Rubriken på radiosajten är MRNA-vacciner medför svårbedömda och skrämmande risker. Och där pratade vi om att det fanns specifika teoretiska skäl att misstänka. Ett misstänkat antal av de saker som händer just nu, en sån sak är att spikproteinerna som produceras av mRNA-vaccinerna har strukturella likheter med ett protein som behövs för att bygga upp moderkakan i gravida kvinnor.

Om kroppen utvecklar antikroppar mot spikproteinet så skulle det, man spekulerade då att teoretiskt sett så skulle det kunna leda till att kvinnor utvecklar en autoimmunreaktion på sina egna moderkakor. Så att deras egna immunförsvar attackerar deras reproduktionsorgan när de blir gravida. Kanske inte innan dess, men när de väl blir gravida så får de den här reaktionen. Vilket då eventuellt skulle göra dem infertile.

Och sen har vi också de här misstankarna som fanns från första början om att det skulle kunna ha särskilt dåliga konsekvenser för folks hjärtan på grund av hur spikproteinet rördes genom kroppen och ackumulerades olika mycket i olika organ. Och det fanns några till sådana saker som till exempel den här läskiga spekulationen om att På grund av spikproteinernas struktur så skulle mRNA-vaccinerna eventuellt kunna leda till Parkinson-liknade sjukdomar.

Därför att människor skulle kunna utveckla autoimmunareaktioner mot sina egna dopaminreceptorer efter att dopaminreceptorerna hade interagerat med de här spikproteinerna. Till skillnad då från om du... Om du infekteras av ett virus utvecklar du en skyddande immunrespons inte mot spikproteinet eller mot spikproteinet i kombination med en dopaminreceptor och så vidare.

Utan kombinationen av själva viruset och spikproteinet och andra komponenter av själva viruset. Det var resonemanget som man hade och allt det här var så innan någon enda människa hade fått en mRNA-injektion mot covid-19. Utanför små kontrollerade studier. Den här diskussionen som blev hade i december 2020. Exakt samtidigt som var vecka som de första besluten togs om att nödgodkänna Pfizer-vaccinet och vad heter det andra?

Moderna-vaccinet. Och som vi sa då, det är kusligt det här gigantiska experimentet man gjorde. Jag tycker det är kusligt att se att så många saker som vi eventuellt kan se omkring oss i födslös statistik, mystiska sjukdomar och så vidare verkar matcha ganska starkt mot det som vi ser.

Boris

Det vi pratar om då är bara en tillfällighet och nu tror vi inte på tillfälligheter. Så det är väldigt obehagligt. Oavsett vad så är det nog ändå... Alltså, de här allmänna... Det här du beskrev i början, de sociala följderna av corona-idiotin. De räcker ju för att folk ska... Att folk ska sluta vara... Att människor ska sluta vara människor. Som vi talade om redan då.

Jag när det en stilla förhoppning, minns jag, om att om folk tvingas sitta hemma och... Och kommer det ur ekordjuret så kanske de börjar tänka stora tankar, vad hade jag sprungit omkring i innan de tvingade mig att sitta hemma. Det tror jag några få stycken gjorde men det stora problemet är ju att samhället består utav en stor del av arbetsbin som ska vara ute och arbeta, röra på sig.

Och tar man bort det så tar man, så upphör liksom arbetsbina att vara bin helt enkelt. Och slutar sätta barn till världen. Lägger man till detta en eventuell överlagring av vaccinets effekter så blir det inte mycket barngjord. Tvåfrontsangrepp på.

Martin

Det var ett problem som vi hade redan innan men som förmodligen har förstärkts och accelererat av den här corona-episoden. Vi hade en stridsström av deprimerande faktorer och sen den här enorma tsunamin av depression som kom med alla de här corona-restriktionerna. Vi har också haft några andra faktorer som jag tror, men jag misstänker, har varit lite exceptionella.

Till exempel den här hetsen kring... klimatförändringar och domedagsprojektierna kring klimatet. Jag har själv, jag har aldrig, jag har länge haft svårt att ta det på allvar. För att för mig låter det bara sånna umbara dumheter. Ingen kan väl tro på det på riktigt, det är bara sån läpparnas bekändelse. Och vem bryr sig om det där egentligen? Men jag har ju förstått över åren att folk är djupt upprörda och deprimerade.

över klimatångest och det finns psykologer numera som specialiserar sig på att hjälpa folk med klimatångest och barn barn indoktrineras med de här groteska idéerna från att de föds. Barn växer upp nu och blir sådana här Greta Thunberg-människor som har växt upp med den här enormt defaitistiska, deprimerande idén och kanske inte tror att de kommer bli vuxna ens för att hela jorden kommer bli översvämmad i en klimatkatastrof eller något sånt där innan de hinner växa upp.

Vi har pratat mycket om det här i Rödi Bubbla, alla känner till det såklart. Och det är ju helt säkert, jag vet, det är välkänt, det har beskrivits mycket om det, att det är många som väljer att inte skaffa barn på grund av den faktorn. Vilket jag tycker är bra, det är bra att de personerna som, jag måste ändå säga det, folk som faller för propaganda på det sättet och låter sig sugas in av en sådan här massykos.

Allt sammantaget så tycker jag det är bra att de inte reproducerar sig. Det betyder att nästa generation kommer att ha mindre av deras lättpåverkade, propaganda-mottagliga gener. Och på samma sätt även med covid-19-vaccinerna. Om det är så att coronavaccinerna gör att folk blir mindre fertila, så är det ingenting som jag sitter och grinar över.

Ligger sömnlöst över. Som jag sagt förut, jag känner nästan ingen som är vaccinerad. Både du och jag Boris, vi är ovaccinerade. Alla jag umgås med till vardags är ovaccinerade. Inom bubblekretsen så finns det en hel del som har vaccinerat sig. Men det är mycket, mycket färre än i befolkningen i allmänhet. Och när vi gjorde en liten undersökning så såg vi att det var väldigt många som stannade efter första sprutan. Och nästan ingen av dem som tog en eller två sprutor tog en tredje spruta.

Till skillnad från resten av samhället där folk gått vidare med tredje, fjärde, femte sprutan och så vidare. Om det är så att vi ser stora hälsoeffekter av det här. Vassa vaccineringarna till exempel, men också andra saker som klimatförändring, propaganda och allt vad det är för någonting. Ja, men så att den fritänkande och självständiga delen av mänskligheten, den lilla minoriteten, att de kommer ha bättre hälsa och högre fertilitet än människor som lever på de normala premisserna. På många sätt så tycker jag att det låter alldeles utmodentligt.

Boris

Om jag ska vara pessimistisk så kanske man inte ska vara på en jubileumssändning. Problemet är lite grann situation. Om vi kallar dem icke-vaccinerade så upplever man sig omgiven av ett hav av vaccinerade. Det i sig är ju en deprimerande situation. Man ska inte underskatta, tror jag faktiskt, det här.

Just den saken man tänker att, va fan, arbetsbina är för korkade, mänskligheten är dömd. Även intelligenta människor tänker tanken, vad är det för idé? Och det paradoxala med klimatångesten är att den är ändå en sund reflex. Hur absolut den låter. Det är för att arbetsbina behöver ju någon storslagen idé.

Alltså någon vision, någon råd. ran för sitt tänkande och sitt liv. Och har de inget storslaget som är bra så kommer de välja något storslaget som är idiotiskt, som klimatångest. Men det skulle behöva... Även icke-braminerna behöver stora idéer som liksom har tempor att gå in i. Nu går de in i klimatångestens tempel. Och allt det här skapar en deprimerande situation även för de som inte har klimatångest. Man är omgiven av ett hav av idiot.

Martin

Ja. Man måste leva som jag gör för att vara helt oberörd av de här sakerna. Man tror inte på riktigt. Folk har tjatat i flera år, så du måste förstå att det här är inte bara en skämt. Men jag tror att det är det, hur man lever, livsstilen som är viktigast. Det är sant såklart att man dras ner. Jag tror jag berättade en anekdot tidigare att jag träffade en bit in i corona-episoden, en gammal bekant. En person som jag verkligen gillar men jag har inte haft kontakt med i flera år.

Han frågade nästan lite försiktigt, såhär, Martin det här med coronaviruset, vad tror du, vad har du för uppfattning? Och jag sa ju liksom att, nej men jag är en absolut total corona-förnekare. Ovaxad och sådär, ah vad skönt, jag har ju också, jag har ju inte vaccinerat mig. Men jag känner ingen annan som har stått emot det här, alla andra är helt galna, till och med min fru är helt galen. Och jag måste liksom avprogrammera min fru varje gång jag kommer hem från jobbet.

Jag måste avprogrammera henne från Corona-programmen varje dag. Och han kände ingen annan. Jag tror han hade en kompis som var ovaxlad, men alla andra i hela hans värld. Och för honom blir det väldigt deprimerande. Han har stått på sig, han har skaffat fler barn sedan det här hände. Så han har gjort bra ifrån sig ändå, men för många människor blir det väldigt deprimerande. Men å andra sidan, om man har nätverk omkring sig, om de flesta man känner och de man gillar att umgås med, Inte ha vaxat sig och inte hållit på och tjatat om klimatet.

Då tror jag snarare att man... Att man stärks av det och om man lyckas leva som jag gör, att man blir totalt isolerad så man inte ens märker att de andra människorna finns, så är det bara bra. För då blir det bara en ytterligare filtrer, ytterligare såldningsmekanism. Vår värld har för lite såldning, inte för mycket. Den här typen av filtrering, jag måste ta den optimistiska positionen här och säga att om vi kan få till lite filtrering, det är genetisk filtrering på egenskaper som att ställa sig skeptisk mot officiella påbud. Stå emot statliga ingrepp trots det massiva sociala trycket. Ja, det är väl helt fantastiskt. Om vi kan få lite såldning på den typen av kriterier för en gång.

Boris

Det vore taktnämligt.