Button-svg Transkribering

Svenska marinens fartyg på plats dagarna före sabotagen av Nord Stream 1 och 2

Martin

Svenska marinens fartyg på plats dagarna före sabotagen av Nord Stream 1 och 2, enligt rapportering från Dagens Nyheter. Tidningen konstaterar att AIS-data visar att sändarna slogs av när fartygen närmar sig just om områden där gasledningarna går. Vi pratade i förra sändningen om sprängningen av Nord Stream och vi spekulerade vem som har gjort det.

Vi pratade såklart om USA som var de som faktiskt gjorde det, Ryssland. som officiellt var de som gjorde det. Vi pratade om Polen och om Tyskland. Och du Boris, du för till Norge på tal. Du påpekar att Norge har ju uppenbarligen väldigt mycket att vinna på att förstöra Nord Stream. För att de har den konkurrerande gaslinan till Polen som de invigde samma dag som Nord Stream sprängdes. Och dessutom så har Norge en världsledande kapacitet på undervattensoperationer.

Det finns kanske ingen som kan det här bättre än dem att jobba med pipelines på botten av havet och allt det där. Det finns kanske ingen som kan det här bättre än dem att jobba med pipelines på botten av havet och allt det där. Men det var en misstänkt part som vi faktiskt inte nämnde. Vilket känns lite konstigt i efterhand. Jag skulle vilja korrigera det lite grann. Även om det har väl också sin förklaring. Och jag tänker givetvis på Sverige. Fosterlandets huldamoder. Var det Sverige som sprängde Nord Stream?

Jag ställde mig inte ens frågan helt enkelt för jag vant mig vid att tänka på Sverige som ett så vekt, obeslutsam och ineffektivt land. Men frågan måste ställas, särskilt i ljuset av de här sakerna som vi lärt oss senaste veckan. Vi har ju några väldigt grundläggande saker som att... Sprängningarna ägde rum väldigt nära Sverige. Dessutom väldigt nära marinbasen i Karlskrona.

Om du börjar i Karlskrona och åker mot den första bästa, den närmaste delen av Nord Stream som finns, då kommer du precis till den plats där Nord Stream 1 sprängdes. Mindre än 40 sjömil från marinbasen i Karlskrona. Nu har vi fått veta att svenska mariner hade fartyg i området flera dagar, dagarna innan, och att de åkte runt. och stängde av sina sändare, sina transponderarvigheter precis innan de närmade sig de exakta platserna för sprängningarna.

Man ser hur de åker runt, precis öster om Bornholm och precis när de har kurs mot respektive sabotageplats och närmar sig, då stänger de av sändarna så att man inte ska kunna spåra deras exakta rörelser. Så det är inte så lite misstänksamt. Det är inte så lite misstänksamt. Min första tanke när jag såg det här var faktiskt att det såg ut som att de aktivt försökte skicka någon sorts signal.

De måste ju veta att man kan se det här i efterhand, att de har slagit på och av sändarna. Jag tyckte dessutom att det såg ut som att de offentligt markerade platserna samtidigt som de kanske bevarade någon sorts plausible deniability. Men, jag vet inte, kanske en signal till den som sprängde Nord Stream, att svenska mariner såg dem och visste vad de höll på med. Det skulle vara en positiv tolkning, men den alternativa tolkningen är att Sverige genomförde sprängningen eller var nära involverade med amerikanerna som faktiskt sprängde den.

Jag vet inte om svenska mariner har kapacitet att spränga gasledningar på djupt vatten, men jag skulle tro att de har det. Alltså just krigsföring på Östersjön, inklusive undervattningsoperationer, det är ju någonting som den svenska militären specialiserar sig på. Jag vet inte om det är någonting de kan. Det här är min fördom om militärerna, att om det finns någonting de kan så är det att förstöra saker med undervattensfarkoster och att ha taktiker.

Det kan ju bero på att jag har läst John Geo, jag har läst Carl Hamilton-böckerna. Carl Hamilton är taktikare och ett av de mest centrala momenten i hela Kokoroos-serien det är någonting, jag ska inte ge för mycket spoilers, det är någonting som kallas för Operation Big Red, som är en svensk militäroperation på djupt vatten under Östersjön Där ett antal ryska, mycket dyrbara faciliteter förstörs med sprängmedel.

Det händer i tredje boken, Inattitionens intresse tror jag den heter. Men på många sätt så är det den här händelsen och Operation Big Red är det narrativa navet kring vilket alla tio böckerna kretsar. Det är den här händelsen som... som mer än något annat definierar Hamilton och bestämmer hans död. Ja, hur som helst. Jag läste om Hamilton-böckerna tidigare år som jag pratat om.

Det är konstigt att jag inte omöjligbart tänkte på Big Red när jag såg att Nord Stream sprängts. Men det är så jag känner nu. Det var ju Carl Hamilton som gjorde det förmodligen. Sen kan man fundera över motivet. Men eftersom Sverige är Sverige... Då behöver man inte nödvändigtvis hitta någon djupare förklaring. Framförallt ingen rationell förklaring. Eftersom den svenska staten är en extremt irrationell organisation som hela tiden agerar i strid mellan nationens intresse.

Men en hypotes som jag tycker låter väldigt rimlig det är att svenskarna har fått den här sprängningen som ett uppdrag av USA inför NATO-utredet. Som en sorts lojalitetsprov. Vis att ni är beredda att vara med i gänget på allvar genom att genomföra det här hemliga smutsiga uppdraget ungefär som att man man måste utföra ett mord för att bli initierad i en maffiorganisation eller sånt där att det visar lojalitet men det skapar också en hållhake, det är skin in the game kan man säga, men om lojaliteten sviktar så har man det här mordet eller i det här fallet då sprängningen av Nord Stream som ett Damocles svärd. hängande över sig. Vad tror du Boris? Är det någonting på spåren här? Var det faktiskt Sverige som spränger Nordstryk?

Boris

Ja, när teorin dyker upp först så tänker jag liksom, nej men aldrig i helvete. Alltså inte svenska stater, inte svenska militären, dessa mesproppar. Men sen insåg jag att paradoxalt nog så är det ju det som gör det troligt. För precis som du säger, om USA säger att det här med grabbar. Vill ni visa musklerna att ni är värdiga att vara med så, så Spräng Nordstream, kom igen nu!

Och då kan man just därför att man är så jäkla mesiga säga okej då, vi gör det. Kapacitet har man ju, man var ju med i den här Baltops 22 manövern, stor i juni med 14 länder plus Sverige och Finland då. Och det bland annat tränade just på att både bygga och spränga saker under vattensanläggningar. Och just i den här delen av Östersjön. Så det kan man säkert.

Martin

Sen har vi också den här konsthistorien med att ryssarna nu i dagarna, de har bett om tillstånd för att få reparera Nord Stream. Så jag förstår inte vad den juridiska bakgrunden är, det kanske du kan berätta för mig Boris. Men ledningen ligger ju inte på svenskt territorialvatten. Det är liksom en finess att de ligger på det. Man har ju avsiktligt lagt dem på internationellt vatten.

Men ledningarna ligger däremot i svensk ekonomisk zon, eftersom det heter. Så jag vet inte om Ryssland har strikt tagit behöver svensk tillstånd, men de har i alla fall bett om det. Det kanske hör till god sed på något sätt, länder emellan. Men Sverige sa nej först. Jag tror att de har ändrat det nu, på de senaste timmarna, men de sa nej först. Det var en sån här bizarg situation där Ryssland... Ryssland har sprängt sina egna gasledningar, men nu vill de reparera dem.

Är det någon sorts täckmantel i det fyrdimensionella schacket att täcka över det faktum att det var ryssarna själva som sprängde sina egna gasledningar? Jag har hört något i NTV, det var en... Det var en förevändning för ryssarna för att få ha fler skepp i den delen av Östersjön för att göra annat jävelskap med reparationer. Men Sverige säger nej då, så officiellt så tyckte man från svensk sida att det var dåligt att ledningarna sprängdes.

Aja baja, så får man inte göra. Men man får ändå inte försöka laga ledningarna för att återställa saker till hur de var innan sprängningen. Sprängningarna var dåliga, men resultatet av sprängningarna, tillståndet av sprängningarna, det är bra, det vill vi behålla. Så det är verkligen ett hyperdimensionellt schack från alla sidor och extremt svårt för oss vanliga dödliga att följa logiken. Men jag tror någonstans att de insåg att Sverige kan inte stoppa Ryssland för att laga stängda gasledningar.

Precis så här skulle det skumt ut om det var svenskarna som sprängde Nord Stream. Men det jag tänker på Boris, det är en annan fråga, om det var Sverige som sprängde Nord Stream och ryssarna vet förmodligen om det i sådana fall. kan ta reda på det. Hur kommer ryssarna svara? Vad skulle en rimlig, en rationell respons från Ryssland vara på en sådan sak? En grej jag tänkte på var att bara några dagar efter Nord Stream så utbröt det en stor brand på cementfabriken på Gotland.

Gotland är lite sådär blitt i blickfånget för Ryssland. Svensk infrastruktur börjar brinna. Det är kanske lite litet bara, de lyckades släcka Jag tror att det var nån pelletsförvaringsbyggnad eller nånting som brann. Jag blev lite misstänkt där men en seriös rysk respons borde slut något större tänker jag. Jag satt och funderade på det här, kanske något av raffinaderierna? Kanske liksom Prem RAF i Göteborg, eller kanske RAF-fondadriet i Nynäshamn. Kanske något sånt där. Kanske klippa någon av internetkablarna. Vad tycker du är vår rimlig respons?

Boris

Vore jag dem så skulle jag... Dels kan man göra attacken på ett sånt sätt att det verkligen känns. Men att man inte officiellt kan lastas med myndigheter och regering och problem. och andra också att det var ryssen. Och då skulle jag klippa till mot elförsörjningen. Alltså det är redan så jäkla hårt ansträngt.

Och du kan jävlas rätt mycket där med internetattacker. Du behöver inte spränga kraftverkstammar och annat. Så att det ska jag definitivt göra. eller en gigantisk hackarattack mot svensk sjukvård. Så elnätet eller sjukvården skulle jag klippa till er på. Mm,

Martin

mm. Elnätet låter rimligt. Jag tänker öga för öga, tand för tand. Om vi slår mot läsk, energi, infrastruktur, får de slå mot vår. Det var därför jag tänkte på raffinerin. Klart elnätet, kärnkraftverken kanske skulle vara spektakulärt. I alla fall, det är ganska läskiga... Det är ju tre kvarts idioter. Jag tror ju att...

Boris

Går det med USA så är det den som ska med USA och skydda dem. Det är som vi pratade om när jag berättade om hur Ann Linde har skråderat i radion om hur hon övertalade tveksamma amerikanska politiker som undrade varför Sverige skulle vara med i NATO. Det var jättebra att Sverige var med för att då kontrollera hur NATO inloppade.

till ryska baser och St. Petersburg och så vidare. Alltså de är helt rubbade. De förstår inte konsekvenserna av det här stormaktsspelet. Och de tror på fullt allvar liksom att går man in i NATO så står man under USAs beskydd. Alltså de här människorna, de är så livsfarliga.

Martin

Fråga Tyskland istället, går man in i NATO då får man sin gasinfrastruktur sprängd. Precis innan ryssvintern kommer. Vi får se, hoppas vi får lite mer klarhet och hoppas det inte var Sverige som sprängde Nord Stream. Det vill man helst inte se hur det skulle se ut om Ryssland började göra mot Sverige det som Sverige, USA eller Polen eller vem det nu var gjorde mot Ryssland. När de sprängde Nordström, ganska läskigt tanke.

Boris

Ja, och det är ingen tanke som USA ogillar. Det där för exempel det här med sprängningen, hur de sprängda gaslederna drabbade Tyskland och andra, och sanktioner på olika sätt, slår tillbaka på Tyskland. Det är ju bara bra för USA. Tysk exportindustri är en konkurrent. Och ett svagt ekonomiskt Tyskland är ju... USA är inte det minsta mot det. Och ett svagt ekonom i Sverige också väldigt bra.

Martin

Fina gamla onkelsam, vad skulle vi ta oss till utan honom?