Button-svg Transkribering

USA:s högsta domstol sannolikt på väg att upphäva konstitutionellt garanterad aborträtt

Martin

Läckt utkast visar USAs högsta domstol sannolikt på väg att upphäva konstitutionellt garanterade borträtt införd i och med domslutet Roe v. Wade år 1973. Börsutnämnde domaren Samuel Alito, huvudförfattare till utkastet till majoritetsuppfattning i aktuellt fall gällande nya bortlag i Mississippi. Utslag väntas i slutet av juni.

Det här är ju den största nyheten på länge i amerikansk politik som uppenbarde sig häromdagen. Vi har inte pratat så mycket om amerikansk politik, vi är lite trötta. Jag är i alla fall väldigt trött på stora delar av det, men det är en intressant historisk händelse. När det var alltså ett utkast till domslut från domstolens skotus har läckt.

Och det har aldrig hänt förut att man har haft en sån här läcka. Så det är i sig unikt och historiskt och kommer förmodligen ha stora konsekvenser. Men sen handlar det också om det mest berömda och kontroversiella rättsfallet i amerikansk modern historia. Nämligen Roe v. Wade. Och... Vi behöver inte gå in på detaljerna men Roe v.

Wade, ett domstol utom 1973 i korthet så handlar det om att en kvinna i Texas det är hon som benämns som Roe det är sån här fungerande namn, hette någonting annat egentligen hon var gravid och ville göra bort men Texas hade restriktiva lagar som sa att just i hennes fall så fick hon inte göra bort då blev hon frontfigur i en stämning Textat av Andreas Lundqvist som argumenterade för att abortlagen i Texas var i strid med konstitutionen.

Och man vann, vilket ledde till att abortbegränsande lagar revs upp i ett stort antal delstater. Och sen dess har Roe v. Wade varit den primära fokuspunkten för en av de mest infekterade stridsfrågorna i den amerikanska kulturen i 50 års tid nu. Men det Roe v. Wade sa i grunden var att abortfrågan är en federal anilägenhet och att konstitutionen Även om konstitutionen givetvis inte nämner aborter så implicerar konstitutionen att kvinnor har rätt att göra abort och att staten inte har rätt att förbjuda aborter.

Men sedan en tid och så pågår en rättsprocess i Mississippi där man på delstatsnivå har försökt införa nya abortlagar. Jag tror förslaget är att man ska förbjuda aborter som görs senare än 15 veckor in i graviditeten. Vilket då utmanar Roe som normalt sett skulle stoppa en sån lag men det har gått vidare till federal domstol.

Appellationsdomstolen för 50-kretsen i New Orleans har dömt och de har underkänt den här lagen. Sen gick fallet vidare till högsta domstolen och då skapades möjligheten att den ordning som man rådde till i 50-årstid kan drivas upp. Förhandlingarna pågås från förra året. Och nu börjar man bli klara. Och det funkar så då i Högsta domstolen att man först har en intern preliminär omröstning.

Där bara de nio domarna sitter i ett rum och... berättar vad de lutar åt i domslut. Och sen utser man ordförande i domslut och utser en författare. Någon som ska skriva ett utkast till det förmodade domslut, eller majority opinion som det kallas. Och då väljer man någon som företräder den sidan.

Och i det här fallet så är det Samuel Alito som har fått i uppdrag att skriva den här texten. Och det är den texten som man lägger 98 sidor utkast till. Det som är speciellt just nu är att domstolen har en konservativ majoritet tack vare att George W. Bush och Donald Trump har utsett ganska många domare. Så det finns fem konservativa domare, Clarence Thomas, Samuel Alito, Neil Gorsuch, Brett Kavanaugh och Amy Coney Barrett.

Och det ser ut som att dom har röstat för att driva upp Roe. Och sen finns det tre entydigt liberala domare, Kagan, Sotomayor och Breyer. Dom är alltså en elitig minoritet. Och sen har vi ordförande John Roberts som han skulle vilja rädda Roe V Wade förmodligen, men han utsågs av Börslunch. Han är officiellt en konservativ domare, men han är en överlöpare som gång på gång har röstat med liberalerna.

Men inte ens med hans förävda röst så kan han få en majoritet. Men, sen inträffade då den här läckan, där det här interna arbetsmaterialet lämnades ut, det är en journalist på Politico, publicerades och det har bekräftats från domstolen också att det här dokumentet är autentiskt. Och det är väldigt problematiskt då, flera skäl givetvis. Men ett av de skälen är att det här är sitt första utkast som är daterat den 10 februari.

Så det kan ha hänt en del sedan dess i deras interna process, men till sin natur är ett sådant här utkast väldigt annorlunda än en slutdiltig dom. Framförallt därför att den representerar en enda domares uppfattningar. Det som händer sen är att dokumentet modifieras under processens gång. Alltså när författaren visar dokumentet för de andra domarna, som också ingår i majoriteten, så måste de förlika sig med det dokumentet.

Om. Om huvudförfattaren är en hardliner som Alito är, så innebär texten mjukas upp längs vägen. Nu är det väldigt mycket Alito och det är inte så mycket gemensamt dokument för alla. Det som har läckt nu är maximalt skarpa formuleringar som kanske närmast egentligen ska ses som första draget i en intern förhandling snarare än någonting som har tänkt att någonsin offentliggöras.

Men den intressanta frågan är ju varför? Varför inträffade den här historiskt unika läckan? Vad är det som pågår? Och det ligger ju väldigt nära till han som misstänker att det här är ett försök att påverka den juridiska processen, givetvis. Alltså desperata liberaler som ser sin viktigaste symbolfråga förlorad försöker sig på ett fulspel där man mobiliserar hela mediapparaten, pöblväldet innan domen faller, så att man kan skrämma en eller flera domar att byta sidan.

Det har inte varit några gånger tidigare att det har cirkulerat rykten om hur domstolen ska besluta. Som man misstänker har fått John Roberts att byta uppfattning. Men det har inte hänt något omfattande som det här. Det är en speciell sorts attack. Jag har en del tankar om det här. Men får jag först fråga dig Boris.

Hur stort är det egentligen att Roe kan drivas upp? Är det en viktig fråga? utöver symbolvärdet i kulturkriget. Och vilken betydelse har den här läckan från Högsta domstolen? Och hur kommer domstolen att sluta att döma?

Boris

Jag skulle egentligen vilja... Bra fråga, jag skulle börja med att fokusera på det jag inte fattar själv. Och det är just det här kriget om symboler. Och att den amerikanska höger, eller det ska föreställa höger, slåss jäkla hårt för att riva upp. abortlagstiftningen. Alltså och att det i sig är gott att förbjuda aborter.

Min tro gör ju att jag är mot aborter. Däremot så kan jag vända min tro lite grann av politiska skäl. Och skulle jag bo i USA så skulle jag tycka det var jättebra med så liberal abortlagstiftning som möjligt. För det är de som säger, ej för fan vi måste införa stränga abortlagar säger det också.

Att nej, men landet ska överbefolkas med ännu fler bidragstagare, barn och sönderslagna familjer. Där de också säger att nej, alla våra politiskt motiverade motståndare, de människor som nu hysteriskt skriker på gatorna utanför Vita huset och Kapitolium och överallt och vill ha kvar en liberal abortlagstiftning, de ska kunna fortsätta att sätta barn till världen.

Eller om vi tvungna gör det om vi inte ska hålla på och inrikesflyga en massa. Alltså den konkreta politiska situationen är sådan att. Ju liberalare abortlagstiftning, desto bättre. Och allt det här kan ju bara tolkas i... Att ingen förmår resonera så här kallt, klart och förnuftigt bland de som ska föreställa vettiga i USA, det säger det mesta. Man har lindat in sig själv i någon slags ideologiska filter och ägnar sig åt kulturkrig. Och det slår alldeles fel, man krigar som satan om symbolfrågor utan en tanke om de praktiska konsekvenserna. Det gör mig lite betryggt.

Martin

Det är jättebra. Det är en sån grej som man kan reflektera över. Frågan om Roe v.

Wade har konstigt nog ganska lite att göra med vad man tycker om aborter. Som jag då, som är, alla som har lyssnat länge på Radio Bubbla, vi ska inte ta hela debatten igen, men alla som har lyssnat några år vet att jag är en förespråkare av extremt liberala abortregler. Inte för att jag har någon uppfattning om aborter egentligen, men bara som libertarian. så anser jag inte att staten har någon rätt att lägga sig i familjers andelägenheter.

Aldrig minst hur föräldrar förhåller sig till sina barn. Så att jag har en ultra extrem liberal uppfattning i sakfrågan. Jag tror att det kanske är teoretiskt omöjligt att konstruera en mer liberal position i sakfrågan än den som jag har. Men det säger ju ingenting om vad jag tycker om Roe. Därför att givetvis så tycker jag att det är en väldigt dålig sjuklag som ska drivas upp.

Dels kanske för att den är juridiskt, i strid med konstitutioner och allt det där. Men vi kan komma tillbaka till konstitutionen. Det som är viktigare är att det är en fokuspunkt i kulturkriget. Där jag gärna ser att abortmottståndarna vinner. De råkar vara på samma sida som jag i det övergripande kriget. Abortfrågan är, till skillnad från vad vissa amerikaner verkar tro, så är det långt ifrån den viktigaste politiska frågan. Och det är dessutom praktiskt, men det är bara att det kommer vara fullt möjligt att göra aborter i USA även efter det här beslutet.

Lagar kommer att ändras, men det är bara att man åker till en annan delstat man vill göra abort och det kommer helt säkert skapas en fenomenal infrastruktur för att bussa alla kvinnor som vill göra aborter till någon klinik som mer än gärna avslutar deras graviditeter i en annan delstat. Men det är liksom så att... Det är bara, för mig är det en känslomässigt hero och det är bara någonting som laget som jag hejar lite mer på än det andra laget tycker så här.

Då får jag gå med det. Men att med det här med konstitutionen Jag tycker det finns något cd-lärande här, det finns något intressant med hur hur det här hanteras med det här med med läckande och allt det där. Högsta domstolen har ju en väldigt speciell ställning i det amerikanska samhället och den amerikanska historien. Men om man har ett mer kritiskt öga så tror jag att man kan se att egentligen så har det också domstolen, egentligen så har den alltid varit helt tandlös som maktdelningsmekanism, det som den är tänkt.

att fungera som, därför att i praktiken har den flutit med strömmen och den har blivit mer och mer progressiv i takt med resten av samhället och den är en del av den amerikanska republikanska mytologin alltså idén att USA skulle vara ett unikt politiskt system som är mer robust än systemet i andra länder för att man inte har en konstitution och oberoende grenar av staten och så vidare med ett oberoende högsta domstol som balanserar ut den exekutiva makten.

Men allt det där är ju just bara idéer. Hur vill det faktiskt fungera så i praktiken? Det är en helt annan sak. I praktiken så har också domstolen, åtminstone under några generationer, nästan bara ingripit på allvar för att skydda progressiva värden. Som till exempel i fallet med Rodo. Men nu har det funnits ett potentiellt hot under en tid för att konservativa skulle kunna lyckas tillsätta tillräckligt många domare Så att de kan få en konservativ majoritet och då kan de använda domstolen för sina syften.

Som att riva upp Roe v. Wade. Och nu har det till slut hänt. Tack vare Bosh Jr. och Trump. Och lite tur med att det dog så många domare under deras mandatperioder och så vidare. Och nu, första gången det börjar brännas. Första gången domstolen har en chans att gå emot tidsandan. Och om man så vill att fylla sin egentliga funktion, då attackerar man domstolen. Domstolen som institution med full kraft.

Då våldför man sig på processen, läcker ett domslut flera veckor i förväg och underminerar själva domstolens ställning. Och samtidigt så lägger man press på domarna att byta uppfattning och ta opportuna dagspolitiska ställningstaganden, låt sig påverka socialtryck och så vidare. Och på så sätt så visar man vem som bestämmer. Det är så det är. och den progressiva tidsandan, inte konstitutionen som bestämmer.

Det är rätt många konservativa amerikaner som ser det här, men det de inte ser är att högsta domstolens ställning alltid har varit en skimär, och att det amerikanska politiska systemets unika karaktär alltid har varit en bluff. USA, vi har pratat om det här flera gånger förut, det bubblar såklart till lite uppretning idag, men USA är en övervuxen, byråkratisk välfärdsstat, precis som diverse andra.

Det är ju inte så att det är så att USA är den största exportören av och påtvingaren av progressiva idéer.

över hela världen. Och den amerikanska konstitutionen den gränslöst klorifierade konstitutionen, den har inte lyckats stoppa någonting av det här. Det var ju ett par generationer som USA liksom var lite bättre än andra länder på något sätt men nu är USA någonting värre. Och jag för min del tror att de här någorlunda unika friheterna som faktiskt finns i USA, som ytterligare friheten, friheten att äga vapen friheten att hemskåda sina barn och så vidare jag tror att de har mycket mindre att göra med konstitutionen.

än vad folk tror. Och jag vet inte, det tycker jag var kanske det mest intressanta i den här situationen som jag har tänkt på de senaste dagarna. På sätt och vis är det som händer nu, det är förutsägbart på ett sätt. Vänstern bakar och tolererar högsta domstolens ställning så länge de haft majoritet bland domarna. Så fort de inte har det längre, då är det ett tack och hej. Smäller man av en bomb, hjärtat av domstolens arbetsprocess och så mobiliserar man allt man har för att påverka domarna som personer istället för respektera den juridiska.

Det mest anmärkningsvärda är att amerikanska konservativa inte fattat något. De trodde att de skulle få använda högsta domstolen som ett verktyg, som ett försvar mot vänstern. Om vi bara kan utse tillräckligt många domare, då kan vi använda vapnet mot dem, precis som de har använt det mot oss. Med Roe och andra sådana. Men det är inte så vänstern jobbar. De tror inte på fair play eller reciprocity.

Om reglerna inte gynnar dem, då kan vi inte använda vapnet mot dem. längre, så ändrar de regner över en natt, utan minst i deras samhällskval. Därför kan man aldrig förlita sig på gemensamma spelregler. Först är det er tur, sen är det vår tur och så vidare. Om man går i klinge med vänster. Man måste alltid räkna med att de spelar maximalt fult. Så kanske kan republikanerna i USA lära sig någonting av den här händelsen. Men fan trot.

Boris

Nej det kommer de inte göra. Alltså, idag är vi ute och har med alla som korkade. Inte det jag med, jag och en del andra men de vi pratar om. Det är klart de inte kommer lära av det här exemplet. De lärde inte av exemplet på 1930-talet när... Roosevelt var förbannad på Högsta domstolen. Han dömde inte som han ville. Han blockerade en del saker. Lite nudilagar. Då sa han till rådgivaren i regeringen Jag tänker utöka Högsta domstolen i strid med konstitutionen.

Till fler ledamöter så han kunde putta in sitt folk där. Då förklarade han närmaste rådgivaren att Franklin, det är ju en del av det här. Det var inte så att de sa att det här är en jättedålig... Det bryter mot konstitutionen och lagarna. De sa att det är onödigt. Det här kommer att fixas ändå. Och det gjorde det också. Men den sittande amerikansk president var i princip rädd att använda den här fina konstitutionen då.

Som toalettpapper. Och dessutom såg han till att han satt en extra period som president. Han gjorde en massa saker i Rumsfeldt. Och har de inte lärt sig, 1930 var det, snart 100 år sedan. Har de inte lärt sig på 100 år så har de inte lärt sig av det här heller. Det finns en total fixering vid vad som står i konstitutionerna och i andra länders grundlagar och så vidare. Det ska man ju aldrig bry sig om. Då kommer man alltid åka på stryk av fiender. De bryr sig inte om det i något land. Det är så förtvivlat dumt helt enkelt.

Martin

Apropå förtvivlad dumtum, jag skulle gärna gå tillbaka lite till det som du pratade om Boris om de praktiska konsekvenserna och orsaken att du som filosofisk eller religiös abortmotståndare ändå kan tycka att, åtminstone i USA, att liberal abortlagstiftning är en bra idé från ett rent praktiskt perspektiv. Vilket jag givetvis håller med om.

Det är inte helt självklart, det är en liten indikatfråga. Vilka konsekvenser kommer att ta det här beslutet då? Säg att det blir så. Jag är ju tveksam till hur den faktiskt går igenom. Men om det blir så att man lever upp Roe, det innebär då att aborter kommer att bli, kanske inte helt förbjudna, men åtminstone det kommer att bli mycket mer restriktivt i många delstater. För det finns många delstater som har färdig lagstiftning som aktiveras i en sorts automatik om Roe upplöses.

Då kommer de kicka in de klassulna. Så det kommer att bli mindre bortliberalt. Oavsett åt vilket håll det slår så kommer ju den här förändringen givetvis ha intressanta eugeniska och dysceniska effekter i USA. Bland annat skillnaden mellan delstaterna. Viss delstater förbjuder abort, andra tillåter abort. Vad blir skillnaden mellan dem och övertid?

Å ena sidan så är det Så är det dysceniskt att förbjuda aborter. Därför att det framförallt är kvinnor från lägre samhällsskikt som gör aborter. Fattiga kvinnor, ogifta kvinnor. Och i USA så är det givetvis så att svarta kvinnor är massivt överrepresenterade bland dem som gör abort. Folk från bättre delar av samhället gör abort i mycket mindre utsträckning, ofta av bättre skäl. Kanske för att man vill säkerställa att en stabil familjekonstellation ska kunna skapas i framtiden.

Så om man förbjuder aborter så har det en bästa skäl. Dysgenisk effekt därför att delar av underklassarna som annars skulle ha eliminerat sig själva genom abort nu istället skaffar barn som kommer att ligga samhällsbelast. Å andra sidan så kan det bli en eugenisk effekt av att förbjuda aborter om det är så att stater med sämre befolkning reducerar kommande generationer medan stater med bättre befolkning ökar sin reproduktionstakt.

Så att multietniska, liberala delstater, de kommer att ha mer liberala bortlagar medan mer etniskt rena. vita stater kommer med restriktiva regler. Det är ju tydligt trenden överlag. Så det kan skapa fördel för det vita Amerika i konkurrensen om att forma nästa generation på nationell nivå. Möjligen. Problemet med det resonemanget är förstås att även vita konservativa delstater har stora underklasser.

Sådant vore bättre att reducera. Så att det det kan bli så att underklassarna hålls kort i progressiva stater men att underklassarna växer desto mer i konservativa stater. Jag vet inte hur man gör en definitiv analys. Jag tycker det är kul att spekulera kring. I slutändan så tror jag att abortförbud är en dysgenisk politik. Det är helt enkelt sämre människor som gör aborter.

Människor vars gener är mindre gynnsamma att ha i genpoolen. Så om sådana människor inte vill föröka sig, stå inte i vägen. Låt dem avsluta sina graviditeter. Det är bättre. Men det här är det som är intressant och det är det som du också är inne på Boris. Mycket insiktsfullt att abortmotståndare argumenterar överhuvudtaget inte för att abortförbud är bra för samhället i någon praktisk bemärkelse.

Alltså att det är bättre för samhället att alla barn som annars skulle ha aborterats ska få leva istället och så vidare. Det är aldrig det som är argumentet. Abortförbud motiveras alltid med filosofiska principer. Kan man säga det? Jag skulle kunna ge en mindre välbeskrivning också. Poängen är att det är tämligen verklighetsfrånvända resonemang som utgår från diverse metafysiska idéer.

Inte praktiska resonemang grundade i verkligheten och på konsekvensanalyser. Det är en ganska intressant skillnad i hur... Det är en intressant aspekt av hur bortmotståndare argumenterar. Det är alltid väldigt filosofiskt och det är aldrig praktiskt.

Boris

De är lite opraktiska om vi bara pratar USA eller politik.

Martin

Men du borde se en praktisk och pragmatisk person oavsett dina filosofiska övertygelser.

Boris

Ja, det är två skilda saker på gott och ont.

Martin

Själv försöker jag ha så få filosofiska principer som möjligt. Det ger ändå mer plats åt det praktiska. Stefan skriver på vvsn att demokraterna har redan börjat prata om stacking the court igen. Ja men det... Och så är det ju precis, det är precis som FDRs tid, det är en ständigt levande diskussion. Och då är det ju så när republikanerna har Vita huset och majoritet i kongressen då är det så här Oh, stacking the court, det mest fruktansvärda man kan tänka sig, vilken våldtäkt på demokratin.

Hur kan ni ens ta de orden ner i mun? då det skulle vara som en stor, ondskefull, dödsnazistisk revolution. Men så fort demokraterna är i makten, då bara, nu är det dags. Nu ska vi peta in lite fler dummare. Så det är ett jättebra exempel på deras dubbelmoral, eller totala avsaknade av moralen. Det är bara att de, vänster är mer rationell. Vänster är mer pragmatiskt och rationell, de vet vad de håller på med. Till skillnad från höger, som är otroligt mesiga och jamsar runt och inte förstår vem de har att göra med. Och bara beter sig som idioter. Vilket tydligen var temat för den här sändningen.

Boris

Ja men det är ju tema idag. Men det är intressant också att se i USA hur stora progressiva företag i princip omgående har gått ut och sagt att de har ju folk i de delstater som kan komma och förbjuda eller begränsa aborter drastiskt. Vi betalar våra anställdas resor till delstater där de får göra aborter. Det blir liksom anställningsförmågan. Det är intressant.