Button-svg Transkribering

Johan Simu: Internet har trots initialt goda föresatser förvandlats till en övervakningsinfra...

Martin

Johan Simo, internet har trots initialt goda förutsatser förvandlats till en övervakningsinfrastruktur och propagandaverksamhet för en elit som för tillfället råkar inneha politisk makt. Bästa sättet att skapa robusta oppositionella nätverk är genom att återgå till fysiska träffar och bygga intoleranta mannaförbund.

Vi har framför oss en text från fridebatt.se som jag tror är... KLPs debattsida. Klassiskt Liberala Partiet. Jo, mycket riktigt. Fri debatt ägs av Klassiskt Liberala Partiet, men drivs oberoende av dess partiprogram. Så det är lite som en grupplogg eller något sånt där som... som Sveriges Libertarianska parti har. Det här artikeln heter Du började så bra och är skriven av Johan Simu som är ett bekant namn för vissa av oss i våra kretsar.

Och den handlar om en fråga som uppstod under en bilfärd där Johan Simu och en bekant satt och spånade och blev lite filosofiska och ställde sig frågan Vilken teknik skulle du eliminera för att göra världen bättre? var på hans ben direkt utan minst ett fekansvarar. Internet. Och det här är ett intressant tanke- experiment va, och det läggs fram här ett case kan man säga, mot Internet.

Och Johan Simo konstaterar att Internet är inte längre vad det en gång var. Det började bra, det var en gång i tiden så kändes Internet bra. Men sen har det blivit sämre och sämre. Och det görs en del bra poäng i det här. Samtidigt så är det lite näppet, jag måste få säga det, Skribenten ser det klassiska internet som det internet som fanns för 19 år sedan.

Och han nämner till exempel flash-animationer som klassiska. Action Quake, två hatten är min och flash-animationer. Vad tidig det är. Ja, till att börja med så hette det ju hatten är din, inte hatten är min. Mm. Och flash-animationer. Jag tycker det var lite roligt. Vi som har varit med lite längre och kommer ihåg BB. och GNS'er och Usenet och andra grejer.

Jag har tillåt mig själv att le litegrann åt det här mycket ungdomliga perspektivet som pratar om ett internet som många av oss ser som ett ganska långt gång i degenereringsprocessen. Som för all del beskrivs bra i den här artikeln. Internet har blivit mycket mer centraliserat, ideologiskt likriktat eller som Johan Cime uttrycker det på lite mustigare sätt.

Han skriver, ett progressivt helvete kontinuerar. Kontrollerat av några få ideologiskt fördärvade globo-homo-företag som nu konsoliderar sin makt allt mer. Där sådana människor som Mark Zuckerberg styr vår uppmärksamhet hand i hand med världens regeringar. som man är i maskopi med. Ja. Så internet har blivit mycket, mycket sämre. Och är liksom centraliserat och politiserat och så vidare.

Och här är då slutsatsen. Återkommer inte egentligen den här frågan om att ta bort internet. Vi kanske kan göra det. Tanken här är alltså att... Vi ska se om man kan hitta formuleringen här. Framtiden för högen är därför förmodligen av nödvändighet. analog, en välordnad retret från det digitala. Och det här är liksom kanske artikelns huvudtes.

Att internet är en ganska dålig grej, det är ett avslutat kapitel. Det bör vara ett avslutat kapitel för oss, det vore bättre om det bara försvann. Och istället så måste vi ut i det verkliga livet och bygga fysiska gemenskaper och så vidare. Ja, utan att sammanfatta. Det är en läsvärd text, läsvärd och välskriven text. Läs den för all del, du som lyssnar. Men om vi ska prata lite grann om slutsatserna här.

Vad tror du, Niklas? Har internet på det hela taget varit ett plus eller minus? Ja, det vore faktiskt bättre att bara stänga ner internet. Eller hade vi varit i en bättre tidslinje om vi aldrig hade fått internet?

Nicholas

Nej, det där är två olika frågor som är väldigt viktiga att skilja på. Det ena är ju att man kan säga att internet har problem idag, men också fört med sig mycket positivt. Hade vi gått bakåt i tiden och utplånat det från tidslinjen så hade världen garanterat varit sämre. Vi hade ju inte haft det viktigaste på hela nätet, nämligen bubblas nyhets aggregator.

Men även andra bra saker hade gått förlorade. Sen ska man säga, hade det varit bättre om inte det? försvann idag? Det skulle jag också säga nej. Det är väl inte ett jättemodigt svar kanske, men jag tycker att även om man hade totalt dammsugit internet på politiskt misshagligt innehåll så hade det fortfarande varit en helt fantastisk källa till andra typer av information som bara generellt höjer livskvaliteten.

Jag menar, om vi bara tar Google Maps. eller motsvarigheter. Du kan få geografisk information, en upplösning som har varit otänkbar för även de mest resursstarka individerna genom världshistorien. Om du hade lagt ihop alla kartkunskaper och nedtecknade spionanteckningar som alla kungar i Europa hade tillgång till för 300 år sedan så hade inte det skett. sammantaget varit lika mycket och lika högupplöst information som du idag kan hitta på Google?

Martin

Ja, jag kan ju bara hålla med och sen, om man tittar också lite grann på närmare historien, så bara som hänt under 1900-talet, om man har växt upp med internet så tror jag att det är lätt att glömma vilken enorm likriktning som rådde innan vi hade internet. Alltså när tröskeln för att som individ eller grupp sprida alternativ information inte var att ha en hemsida utan att ha en tryckpress.

Alltså folk var totalt låsta via tidningar, radio, tv för att forma idéer om världen omkring dem. Facebook mår vara uselt, jag håller med om det givetvis. Facebook är en cancer på internet. Men Facebook är ändå inte lika uselt som Facebook. som statliga monopol-tv-kanaler och etablissemangets godkända morgontidningar.

Särskilt inte i en situation där de knappt utsätts för någon konkurrens alls. Alltså som i Sverige till exempel innan 80-talet när det kom den första kommersiella tv-kanalen. När det bara fanns SVT, två tv-kanaler och Sveriges Radio med de statliga radiokanalerna. Och sen finns det bara regimlojala tidningar.

DN och Svenskan och Kvällstidningen och så vidare. Och det övriga så finns det vadå? Det finns enstaka förlag som ger ut böcker. Det finns kanske folk som ger ut olika typer av stensilerade oppositionella skrifter och så vidare. Men en oerhört fattig situation informationsmässigt. Otroligt stor uppförsbacke för alla som vill göra någon typ av alternativa informationsrelaterade projekt.

Och om man tittar, om man vänder på det. Om man skulle stänga ner internet idag, vad skulle hända då? Dissidenter som vi till exempel, vi skulle i praktiken inte kunna ha några nätverk längre. Alla relationer och grupperingar som byggts upp under de senaste årtiondena i våra kretsar skulle allt väsentligt slå sönder. Det är klart att vissa eldsjälar, jag själv till exempel, skulle förmodligen kämpa vidare. Men för de som befinner sig i nätverkens periferier och kanske över tid är på väg in mot centrum, medvetandegraden och engagemanget börjar ebba ut.

Om de inte kan hålla kontakt med andra dissidenter över nätet så kommer de smälta in i massamhället igen. Så det är liksom att, så här, vad heter det, Johan Simo Johan Simo han vill bygga mannaförbund, mycket bra såklart, han pratar om att sitta gå ut i naturen och sitta i en bastu och så vidare och och ha riktiga fysiska relationer, men hur ska Johan Simo hitta nya personer att bjuda in till sin bastuklubb om man inte har?

har nätverk över internet. Jag tror att en idé som finns i den här artikeln, som är lite problematisk kan förklara lite grann varför den har utlädd till att landa fel. Det är att det finns en premissa om att internet är till. Att från vårt perspektiv så ska internet vara till för att nå ut till många människor. Johan Simon verkar tänka att vi klamrar oss fast vid internet. Det är kopplat till att vi vill nå ut till en bredare allmänhet.

Folk som finns på vårt land. Facebook och så vidare. Och han säger helt korrekt att det är inte det det handlar om. Vi kommer aldrig få den typen av massigenomslag på våra idéer. Det spelar ingen roll om vi sitter i morgonsofforna. Det spelar ingen roll om vi kan nå ut till pöbeln eller inte. Som han uttrycker det. Men det här är som en falsk ekonomi, en dikotomi. Att internet bara är intressant som ett sätt att nå ut till massor av.

Det är precis tvärtom. Den viktigaste rollen som internet har är att nå ut till ett väldigt litet antal dissidenter. Och så var det allt. på internet. Internet har aldrig haft någon större effekt på massmänniskornas tänkande. De som förr i tiden var helt fixerade vid att läsa DN och kolla på SVT och sådana saker, de sitter fortfarande och läser DN på internet och kollar på SVT på internet och kollar på Facebook där de bara får samma Zuckerberg-filtrerade flöde av intetsägande blask.

Det som är skillnaden är att de människor som förr i tiden satt och gjorde små... stensilerade fanzine och små politiska dissidentskrifter och såna här saker. Det är att de har en helt annan arena. Så att, den stora skillnaden det är att vi som söker efter alternativa perspektiv, vi har nu ett sätt att hitta varandra. Jag tror att internets effekt på massorna så att säga är, jag ska inte säga att den är obetydlig eller försvunnbar liksom, men den är ganska neutral från ett politiskt perspektiv.

Därför att... hypnotiserade massmänniskor. De kommer att vara hypnotiserade och styrda av ett fåtal kommandohöjder i samhället oavsett om det sker via gammaldags tv eller internet. Men för oss dissidenter så är det en enorm skillnad.

Nicholas

Absolut. Du nämner här media som var mer centraliserade och den typen av informationskanaler. Ska jag nämnas att även sociala sammanhang var ju liksom... ingen decentraliserad utopi. Fråga människor från äldre generationer, hur umgicks man för 50 år sen eller för 100 år sen om man skulle ut och träffa folka?

Men oftast fanns det en central knutpunkt i byn eller i stadsdelen där man visste att ska du ut en kväll och vill träffa folka? Men då går jag till det här stället, för där är det andra människor som också ska ut på kvällen och träffa folk. Är man orolig för statlig avlyssning eller vad som händer? för att staten ska komma och bryta upp sammankomster.

Det hade ju varit en bagatell att avlyssna eller göra rasia mot en sån plats eftersom det ändå är en... Då var det bara istället för en Facebookgrupp eller något sånt där som var den centrala punkten så hade du en fysisk plats som var också ganska smidig och ganska enkel att angripa.

Martin

Det är mycket lättare att ha olika typer av hemlig kommunikation och samordning. och så vidare över internet. Så att, givetvis så finns det många bra poäng i den här artikeln. Jag gillar texten. Bra avstamp för en diskussion. Givetvis är det viktigt att vi inte är totalt beroende av internet. Men först och främst så tror jag att det är viktigt att hålla isär begreppen. För det allra viktigaste är ju att inte vara beroende av Facebook, och Twitter och YouTube och de andra stora plattformarna.

Och det finns ju många projekt som har krossats när de har avplattformat. Men ta Bubbla som exempel istället. Alltså det skulle knappt röra oss i ryggen om vi blev portade från Facebook eller Twitter eller Soundcloud och andra sådana här plattformar som vi använder oss av. Alltså jag skulle rycka på axlarna, jag skojar inte, jag skulle rycka på axlarna om det hände flina åt det. Därför att vi har från dag ett byggt våra egna plattformar.

När vi använder Facebook så är det enbart som en sekundärkanal som är till för att pusha ut våra saker till människor som nu råkar finnas på Facebook. Och vi bryr oss inte om det är Facebook eller Twitter. eller Gab eller Reddit. De plattformarna som jag räknar upp nu det är en och samma modul i vår mjukvara som skjuter ut länkarna till alla de plattformarna. Det spelar ingen roll för oss om du tar bort den, lägger till den.

Det är väldigt långt från kärnan av vad vi håller på med. Och dessutom är det ju så att om det skulle behövas så kan vi flytta runt hela vår infrastruktur mellan olika servrar, mellan olika länder. Alltså om någon försöker stänga ner oss i ett land där vi har våra servrar nu, då kan vi flytta ut till ett annat land. Så det skulle vara otroligt svårt. svårt att stänga ner oss. Vi använder de här plattformarna väldigt opportunistiskt och vi använder Facebook jättemycket till exempel.

Vi betalar Facebook pengar också. Bubbla ger pengar till Facebook för att annonsera till människor som Facebook vet är intresserade av Bubbla. För att vi vill sedan locka in dem närmare i vårt nätverk. Så vi har en väldigt bra relation kan man säga med Facebook på ett sätt. Men det är helt och hållet på våra villkor och vi använder dem. Vi är inte alls beroende av Facebook.

Och om Facebook t.ex. köper ett bubblan och inte var på Facebook, så säger vi liksom så what liksom. Vi fick ut ganska mycket av det, men det kommer inte på något sätt vara som en katastrof eller ens ett problem för oss att vi inte kan vara på Facebook. Det är bara som en liten bonus. Och sen om man tar bubblar som exempel igen då så kan man säga att även för oss då så det gäller givetvis att vi ska inte vara helt beroende av internet.

Och vi sysslar ju också mycket med det här som Johan Simo skriver om. Fysiska träffar oftast. så är det träffar som inte har något särskilt innehåll. Det händer att vi har talakvällar, föreläsningar och konferenser. Men ofta handlar det bara om att träffas, skapa utrymme, att umgås och ha samtal och känna varandra och låta saker hända mer spontant. Det finns också friluftsaktiviteter till exempel på olika håll i landet som folk träffas och gör vandringar.

På västkusten så vet jag att det är en gäng bubbliga människor som har haft mer friluftsvandringar. I andra delar av södra Sverige så har det varit stadsbubblor. på vintrarna så träffas folk i olika delar av landet för att bada isbakar tillsammans. Uppbyggliga saker som jag är säker på att Johan Simon är stort fan av. Det har gjorts ett antal gemensamma resor till andra länder. Delvis i form av konferens och sånt där men också bara koordinerade resor.

Folk bestämmer sig för att semestra på samma plats vid samma tillfälle. Senast vi hade en sån resa var nu i våras. Då var det runt 30 personer som åkte från Sverige till Sverige. Sverige och andra ställen såklart. Det träffades i en stad i kontinentala Europa. Så vi har jättemycket fysiska aktiviteter också. Vilket gör att om internet skulle försvinna, nu tror jag inte att det är så stor sannolikhet för det, men om det skulle bli någon gigantisk elektromagnetisk puls eller någonting som slutar internet, så kommer folk i vårt nätverk kunna hitta varandra.

För att de redan har träffats fysiskt och det finns vissa mötesplatser där man har träffat varandra flera gånger i tiden. så man skulle kunna söka sig dit för att fysiskt koppla upp sig med andra, få information om vad som har hänt och sånt där. Så givetvis är det väldigt viktigt, men på varje steg i vägen så är det så att vi har bara kunnat bygga upp de här fysiska nätverken tack vare att vi först nätverkar på internet.

Nicholas

Det finns ju, det är faktiskt om man ska hämta en viktig andemening från texten, att nätet kan vara en språng. långbräda för att bygga gemenskaper i den fysiska världen. Det blir allt mer viktigt därför att internet, det är väl kanske det om man ska ta tillvara på någonting från texten, så är det att internet har varit bättre och det kan bli mycket sämre.

Nätet har på många sätt haft ett slags Vilda Western-tillstånd i positiv bemärkelse. Western var på många sätt en fantastisk era med privata vägar och... privata poliser och det finns en massa Hollywood-ljug om hur folk blev plundrade, omördade och rånade till höger och vänster men på många ställen så var det ju bland de tryggaste platserna du kunde vara på.

I vissa små, små städer så kunde det råka illa ut om du skulle hålla på och bråka på salonen hela tiden men för vanligt laglydigt folk så var det oftast en väldigt bra plats att vara på, väldigt fritt. Precis så har det varit på nätet att om du har gett in i en... i skumma situationer och försökt få ut de där pengarna från den nigerianska prinsen du har pratat med.

Då kanske det inte blir så bra för dig, men för de flesta människor som vet vad de gör så har internet varit bättre än det har varit idag och det finns en stor risk för att det precis som Vila Västen kommer att förstöras av olika stater som kommer och ska reglera och kontrollera alltihop. Och i takt med att det händer så blir det mycket mycket viktigare att man man flyttar över sina, eller vad ska man säga, att man minskar nätberoendet i sina sociala relationer, att man har någon typ av koppling som gör att man faktiskt kan nå folk rent fysiskt.

Förutom den andra aspekten som är att det är bara bättre för dig som människa rent själsligt att umgås med människor på fysiska platser än att bara sitta och skriva på nätet. I bästa fall så använder man nätet för att koordinera. fysiska möten.

Martin

Ja, och någonstans så får man hoppas också att det är lite underförstått i om man säger så här, allting som vi gör allt vårt nätverkande syftar ju ytterst naturligtvis till att åstadkomma saker i världen bortom internet. Vi är ju inga av våra syften handlar om att förändra saker som sker på internet, utan ytterst handlar det om att förbättra vår egna liv, att ska bygga mer frihet åt oss själva.

och bygga bättre nätverk där vi kan göra bra saker i våra liv. Och det är ju någonting som i vissa utsträckning kanske gör roliga saker på internet, men det är ju nästan enbart saker som handlar om resten av världen. Så det är ju naturligtvis viktigt också att det är det yttre syftet och internet är ett intillitet verktyg. Och för all del liksom. Det är ett verktyg av flera.

Kraftfullt verktyg, men precis som alla andra verktyg så är det en del av en större verktygslåda. Det är kombinationen av olika metoder som är det kritiska. Givetvis måste man ha redundans och antifragilitet så att det inte alls dårafaller med en viss typ av teknik.