Button-svg Transkribering

Regeringens besked att etablera samisk sanningskommission välkomnas av Amnesty

Martin

Regeringens besked att etablera samisk sanningskommission välkomnas av Amnesty. Kommissionens syfte är att skapa försoning mellan samer och svenska staten. Kompensation och upprättelse en framkomlig väg, menar Amnestys Johanna Westerson, sakkunnig i diskrimineringsfrågor. Ja, samfrågan är en fråga som dyker upp tidsomtätt i det svenska samhällslivet.

Man verkar undra lite grann varför egentligen. Tycker vi ska prata lite om det, men gång på gång på gång. så kommer det upp sådana här väldigt speciella frågor som har att göra med samer. Det finns ett narrativ kring samer som är sällsamt i Sverige. Till exempel så säger man ofta att samerna är Sveriges ursprungsbefolkning.

Det är nästan en slogan, en mantra som upprepas gång på gång, Sveriges ursprungsbefolkning. Som de flesta människor vet, jag tror nästan alla som lyssnar på Radio Bubbla är nog medvetna om att det är ett utmärkt. mycket, mycket tveksamt påstående. Jag menar, till att börja med så är det bara den uppenbara saken att samerna kan ju näppeligen vara Sveriges ursprungsbefolkning.

Alltså de kan ju möjligen vara Norrlands ursprungsbefolkning. Men, men, men... Samerna har ju aldrig bott i södra Sverige, så att större delen av Sverige, sett i lytan, har samerna aldrig, jag håller på att säga, de har aldrig satt sig i fot där. De har aldrig levt där traditionellt, de har aldrig hållit på med renskötsel och någonting. Så inte med bästa vilja. så kan man ju få det till att samerna är Svealands ursprungsbefolkning eller Skånes ursprungsbefolkning eller något sånt där.

Nicholas

Nu Martin, du säger det, de har inte bott där traditionellt, de kanske har satt sin fot där, men många av territorialandspråken när man pratar om samerland, tycks bygga på de platser där samer någon gång satt sin fot. Man hittar en samisk skidstav i norra Värmland. och så säger man att det var en samer där och jagade en gång, så norra Värmland ska numera betraktas som samerland.

Du har alldeles för höga krav. Självklart är det överallt om man satt sin fot som är det historiska samerland. Det skulle vara roligt att tillämpa samma princip på svenskar också. Alla platser vikingarna åkte till är av hävd svenskt territorium. Ja,

Martin

då har vi löst grönlandsproblemet. i ett slag. Grönland är ju ett samiskt land.

Nicholas

Ja, krimfrågan också faktiskt. Just det.

Martin

Vikinga Donbass. Mm. Ja, det finns ju, vi skojar om det nu, men det finns ju en sådan problematik, därför att jag känner vi kanske, ja, det är lite rörigt här, men alltså det finns ju liksom ett, ett, ett, de här renskötselområdena, du vet, Jag borde egentligen ta några steg tillbaka och packa upp det här, men det du säger om att var samer är ensatt i fot blir samiska områden.

Jag antar att det du syftar på är att de här renskötselområdena har utvidgats längre och längre söderut. Och nu så finns det områden som är klassade som renskötselområden trots att det bara pågått renhållning där i några få generationer. Det är absolut inte de traditionella samiska områdena, men i och med att de blir klassade som renskötselområden så börjar helt andra regler.

gäller där. För då kickar samernas lagliga privilegier in. Vi kan komma lite till det men oavsett så bara om man ser till bakgrunden premisserna här. Samerna har ju möjligen då någon typ av särskilt status längst upp i det nordvästra hörnet av Sverige. De kallar det för Sápmi. På svenska säger vi Lappland förut i den samma Lappmarken tror jag.

Den här regionen av norra Sverige. delar av Finland och Norge och så vidare. Men det är också så att om man tänker på det bara rent historiskt, geologiskt så är det någonstans uppenbart att man vet att Sverige och Norden befolkades i takt med att inlandsisen drog sig tillbaka norrut. Och det sker ju i en viss riktning och under en väldigt lång tidsperiod så att när det väl blev isfritt i Norrland, där samerna bor, så hade det ju varit isfritt i södra Sverige.

Sverige i tusentals år. Jag tror att tidsskillnaden däremellan är någonting i stil med 5 000 år. Från att Skåne blev isfritt till att Norge blev isfritt. Så att södra delen av landet var befolkad långt, långt innan de norra delarna. Och det här kan man också se från arkeologiska fynd och så vidare. Sen är det ju komplicerat vem som både var och vilken koppling som finns mellan dagen svenskar och dagens samer med dagens samer.

som bodde då. För till exempel när man gör genetiska studier av samer så har det visat sig tydligen att de framför allt har västeuropeiska gener. Så de är genetiskt ganska lika svenskarna. Det är inte någon sån här jättefrämmande asiatisk-sibirisk grupp som har vandrat in över Nordkalottern.

Utöver allt har de kommit in i landet samma väg som svenskarna. Framförallt finns det många frågetecken, vi vet inte så mycket. Men samernas egentliga anspråk på att vara en urbefolkning har egentligen inte att göra med att de var här först. För det var de uppenbarligen inte. Det har att göra med att de har en speciell kultur. Jag ska försöka med god vilja nu. De har behållit vissa inslag av en sorts förindustriell kultur.

Därför vill samerna ses som finare och bättre. bättre och ha olika typer av särskilda privilegier för att de har en primitiv och efterbliven kultur. Jag tycker det var en objektiv och neutral sammanfattning, Niklas.

Nicholas

Jag tycker den skär sig lite med den förindustriella romantiken vi stund och modlar här i radion. Är det inte lite fint och reaktionärt med förindustriella primitiva kulturer?

Martin

Färnaf och jag har ju, det är Lodbell Charmy tycker jag. Samerna ska bo och sitta uppe i typiska samer-kåtor, trolltrummor, jojka, käka flugsvamp och hålla på med mystisk samisk religion. Det är fantastiskt, jag skulle gärna åka upp och hålla på med lite exotism och ta del av samisk kultur.

Men det som gör att jag och många andra svenskar är ganska trötta på det här, blir ganska förbannade när vi tänker på samerna. Det är nästa steg, det är alla de här stegen. privilegierna som de har. Återigen, det här är allmänbildningens värld, de flesta känner till det, men renskötsel, som är samernas traditionella näring, får bara bedrivas av samer. Inte ens av samer, utan av en viss typ av samer.

Man måste vara... Dels så måste man då ha en viss etnisk tillhörighet, man måste ha samerblod. Dessutom måste man ha medlemskap i en samerby, tror jag att det heter. Jag är inte helt under på biografin här. så är det det enda fall där vi fortfarande har yrkesförbud längs etniska linjer i Sverige. Lite i stil med kanske hur judar förr i tiden inte fick ha vissa typer av yrken.

Etniska svenskar får inte vara renskötare. Om någon skulle vilja det, det vet jag inte. Och allt är ju löjligt därför att renskötsel är ju inte en traditionell näring som man bedriver på ett traditionellt sätt. Utan nu åker man ju runt på skoter, eller kanske flyger med helikopter, för att hålla ihop renarna och man har liksom... Man taggar om med ett GPS-chip och sen har man koll på laptopen och ser var renen finns och sånt där.

Så det är inte alls som man skyddar någon sorts traditionell verksamhet. På det här kommer också andra regler som har att göra med rätten att jaga och fiska på de här renskötselområdena. För om någonting vill kallas renskötselområde så ingår det också att samerna får jaga och fiska där. Även när renskötselområdet ligger på mark som ägs av icke-samer.

Det kan till och med vara så att markägare helt och hållet tappar rätten att jaga till exempel på sin egen mark. Det har varit ett uppmärksammat mål för några år sedan som hette, jag tror man kallar det för Girjasmålet, för det har att göra med Girjas samerby. Och där var det fråga om statlig mark, men då var frågan att finns det en allmän rätt att jaga på den här statliga marken eller är det enbart samer som ska få jaga det?

Så det finns alla de här specialprivilegierna och där till naturligtvis är det en allmän rätt att jaga på den här marken. naturligtvis en oerhörd kränkthetsdiskurs. Det finns prat om kolonialism, hur svenskarna har koloniserat Lappland, rasism naturligtvis, för svenskarna är ju jätteracistiska mot samer. Mitt intryck är ju bara för att sammanfatta att jag aldrig upplevt någon sån här rasism mot samer.

Tvärtom är mitt intryck av svenskarnas attityder att det är häftigt med samiska grejer. Det är chic att vara same. Det är någonting som man skryter om om man har all det sameblod. Och om man inte har sameblod så hittar man ibland på att man har samiskt påbrå. Man försöker liksom krysta fram med släktforskningen att, jo men så här, den här min liksom mormors farfare var ju ändå kanske alldeles sameblod liksom. Så jag är ju lite same, jag är ju en 64-del same och sådär. Och så tycker man att det är ganska häftigt liksom.

Nicholas

Lite som indianerna i USA.

Martin

Exakt, exakt som indianerna i USA. Och jag vill komma till det. Men i Sverige finns det ganska många kända människor som är samer. Det är inte på något sätt som att de förminskas eller att det är någonting dåligt. Tvärtom så har vi ju, jag vet inte om man ska ta det med sånt här, Börje Salming eller Roger Pontare eller sån här kraftfulla, ikoniska, otroligt populära människor.

Och det finns ju inte på kartan i Sverige att man skulle ringakta såna människor för att de har samisk påbråk. Men, det är ju indianerna i USA, det är ju precis det det handlar om. Precis som med så mycket annan jävelskap, nästan allt jävelskap som händer, så är det här en sorts taffligt försök. att importera en diskurs från USA som inte har någon som helst relevans för Sverige. Det handlar då om indianerna, cowboys och indianer, svenskar kanske kan vara lite smickrade då, att vi får vara cowboys, kanske det är en del i att svenskarna spelar med i det här skitsnacket.

I det amerikanska fallet kanske man kan göra ett case också för att det faktiskt förekom en del förtryck och fördrivningar, kanske folkmord. Hur som helst så hade man ju många blodiga krig. mellan indianer och europeiska nybyggare. Men det har inte hänt någonting liknande i Sverige. Man måste ju krysta riktigt hårt för att få till någon sorts konflikt. Jo, men så här, de åkte ju från Uppsala, rasbiologiska, och mätte skallarna på samer.

Och liksom samerna blev kanske steriliserade i vissa fall, precis som att andra grupper blev steriliserade i vissa fall, och så vidare. Men så fort det kommer en ny sån här diskurs så tar man sig till den. Så nu har man den här koloniserings... retoriken till exempel. Och nu som vi ser i den här artikeln, eller i senaste då, så har man en sanningskommission. En sanningskommission för att äntligen åstadkomma den försoning, den försoning mellan samer och svenskar som vi verkligen behöver och som än så länge är utom räckhåll för att vi inte har en statlig sanningskommission.

Och sanningskommission är naturligtvis ett språkbruk som kommer från Sydafrika där man efter apartheid hade en sanningskommission för att reda ut saker och ting ett bokslut och få till en försoning mellan svarta och vita. Det gick ju bra. Jag ska säga... Jag bara en sådan sak. Det vi ska se fram emot nu när vårt samiska ANC tar över i Sverige.

Alltså tack och lov så är samerna en liten minoritet så att det kommer att vara svårt för dem att reversera apartheid, hur mycket vi än har förtryckt de stackars lapparna. Är det inte riktigt skruvet att de nu går liksom? De har haft liksom kolonialism och rasism. med alla de där reporterna från USA. Och nu ska de dessutom importera sanningskommission och försoning från Sydafrika. Är det inte sjukt?

Nicholas

Jag hoppas ju nästan att de tar ifrån tårna med den här sanningskommissionen så att folk får se, liksom, vad är det värsta som till och med offernarrativets mest entusiastiska tillskyndare lyckas uppåda. Vad är det värsta de kan hitta? Och det kommer antagligen vara saker du nämner, att ja, men de mätte skallar och så och så sa man elaka saker på tv och radio ett tag, det var inte så bra och så har det varit några jäkla gränskonflikter inom bondbyen en gång på 1600-talet och lite sådär och då kanske folk kommer titta på det där och tänka att jaha var det inte mer än så, det kanske inte var så mycket att bli upprörd över, därför att Jag menar, och ofta så är det man vill ge sken av i den När man bara ytligt talar om samernas situation i Sverige, man vill ju ge intrycket av att det var en hårsmån från ett folkmord på samer.

Det är nästan så att de ingick i förintelsen på 30-talet och 40-talet när rasbiologin var igång. Trots att något sånt, vi har aldrig ens varit i närheten av det. Anledningen till att det finns få samer är att det är ena halvan i jämställdhet. Det finns väldigt få av de andra halvan, men det beror inte på att det genomförts någon utrotningspolitik från svenskarna.

någon stor epidemi av de proportioner som drabbade indianerna som har urholkat befolkningsantalet. De har ju alltid varit få, de har inte varit speciellt många och än idag är ju både Lappland, svenska Lappland, finska Lappland och norska Finnmarken EU. De är ju extremt glesbefolkade.

Det skulle inte krävas mycket för att samerna skulle kunna ta marken i besittning som. Det är en ovedersäglig folkmajoritet. Vi pratar inga gigantiska barnakuller de ska behöva skaffa. om alla samer börjar snitta drygt tre barn per par så kommer de inom några generationer vara den otvetydiga, dominanta gruppen i Norrlands inland och i finska Lappland.

Den historia man försöker påskina finns där, finns inte riktigt där och en sanningskommission skulle sannolikt ge den här bilden. Den skulle kanske inte riktigt ha de effekter som vissa hoppas på.

Martin

Om det verkligen blev en sanningskommission och inte som det förmodligen kommer att bli en renodlad osanningskommission som enbart tittar på USA-inspirerade och Sydafrika-inspirerade lögner om historien. Ja, ja. Det kanske ändå är bra att det kommer upp till lite under. Det kan vara ett tillfälle för oss och andra att bedriva historie-revisionism. Men det är ganska lätt att kontrolla de mest uppenbara galenskapen.

Jag tänker mig att du tänker dig. Men jag tänker så här att det här är inte en fråga, tror jag, där Svensson har intensiva skygglappar. För att visst, Svensson är orolig för att bli kallad rasist och sånt där, men inte mot samer. Folk arvar åt det här. Och om man börjar mästra svenskarna och man ska skambelägga dem för att de är rasistiska mot samer och sånt där, då tror jag att det istället skapas en möjlighet, retoriskt, att gå in i debatten och säga att det här är en fråga. är det faktiskt skitsnack. Folk kommer kunna se med öppna ögon rimlig information om samernas historia.

Nicholas

Jag tror att det kanske är delvis det också de är ute efter när de pratar om rasism och diskriminering mot samer. Det är att de inte har fått samma privilegierade ställning som vissa andra etniska minoriteter därför att folk är inte lika rädda för att se verkligheten för vad den är. Man har liksom inte samma. Man är inte lika mottaglig för hittepå historia och offernarrativ när det kommer till just samer. Och det kanske är det man är lite bitter över. Mm,

Martin

ja. Med tanke på hur många andra minoritetsgrupper det finns i Sverige så får man renalt mycket uppmärksamhet och pengar. Så kan jag ju på ett sätt, från en sorts perverskt perspektiv, så kan jag ju leva mig in i och förstå att samerna känner sig kränkta. Problemet är att alla de här språken är lika. är lika bredvärdiga från mitt perspektiv, förutom om samerna skulle ställa det enda rimliga kravet som givetvis skulle stödja 100% om samerna sa att det här är vårt land och nu utropar vi självständighet.

Vi ska ha ett eget land, vi ska ha ett självständigt Sapmi. Och då ska jag givetvis önska dem anlycka och ge dem stöd i att bryta loss Sapmi. Jag vet inte hur stor del av befolkningen de utgör i de här områdena, men jag tror det finns mindre än det.

Nicholas

100 000 samer totalt faktiskt, de är inte speciellt många. Men det är väl runt en tredjedel i de trakterna kanske. Tredjedel till hälften. Ja,

Martin

det är i alla fall värt ett försök. Jag skulle verkligen uppmuntra dem att utforska den frågan. Men givetvis så kommer de aldrig göra det. För att hela deras affärsidé idag är givetvis att vara parasiter. De vill ha sina statliga privilegier som kostar en massa pengar. De vill ha transfereringar från andra länder. från svenska skattebetalare till samiska bidragsentreprenörer.

Och man har ju väldigt svårt att se att de skulle kunna stå på egna ben särskilt bra. När ingen ska subventionera renskötseln och köpa skotrar och sånt åt dem, ska de leva på lite fjällturism kanske? Visst, svenskarna kan betala mer för att vandra i fjällen och sånt där. De kommer ju givetvis aldrig att lyfta det kravet. Vi kommer aldrig ens få någon utredning om det.

Nicholas

Om de hade vunnit. Vetat vad som är bra för dem så hade de kanske börjat titta på vad som händer i resten av Sverige och överväga om det inte finns skäl för solidaritet med de etniska svenskarna. Därför att idag så får de subventioner och privilegier, men i takt med att det riktiga folkutbytet fortgår i resten av landet. Så, ja, låt oss säga så här.

De får privilegier och subventioner idag, men när Mohammed då... och Ali och Ahmed sitter i regeringen så kommer kanske inte de vara fullt så benägna att respektera renskötselområdena.

Martin

Är renen halal eller haram?

Nicholas

Det är oklart, det måste vi ta reda på. Lösningen kanske bara är att kalla in det samiska renkavaleriet. Ja,

Martin

det kan man fråga för Sametinget då att titta på. Du gör en väldigt bra poäng där. Samer och svenskar har ju ett starkt gemensamt intresse där. Oavsett vem som kom först till Sverige, samer och svenskarna, så kom vi alla, vi svenskar och samerna. Kom i alla fall. några tusen år före de andra som utgör lite mer akut problem just nu.

Nicholas

Min spaning är... Jag tänkte bara säga att det finns ytterligare en aspekt som kan vara positiv här och det är om de faktiskt vågar lyfta ursprungsbefolkningsfrågan. Därför att ursprungsbefolkning är inte bara ett begrepp i folkmun, utan det är ett etablerat koncept inom internationell rätt.

och börjar man prata om att faktiskt ge dem den statusen. De har ju inte det idag. De är inte så att säga officiellt betraktade som ursprungsbefolkning på det sätt som andra folkgrupper är, av FN och sådär. Men hade man... Börja prata om att ge det till samerna så hade man kunnat väcka en debatt om att ge samma status till svenskarna. Det tycker jag faktiskt är om man tittar på nationalist partier.

Vad vad kan de göra som är liksom det enklaste mest konkreta förslaget? Startpunkten för att vända den politiska trenden i Sverige är sig. Nu ska vi ge etniska svenskar ska utropas till ursprungsbefolkning. Samerna kan få med på det tåget och när postmodernister då kommer och försöker dekonstruera och säga om vad är.

är egentligen en ursprungsbefolkning, vad är ens en befolkning, då är det inte bara svenskar de kommer att vara tvungna att dekonstruera. Då kommer de att vara tvungna att dekonstruera begreppet för alla andra ursprungsbefolkningar i världen också. Då finns det ganska inflytelserika lobbygrupper som de helt plötsligt kommer hamna i gräl med. Det hoppas jag att det kan få vara den smala änden av kilen. Det är ju bara att ta den smala änden av kilen för att få in etniska svenskars status som ursprunglig befolkning i den politiska debatten.

Martin

Ja, då känner jag mig ännu mer entusiastisk faktiskt än för den samiska sanningskommissionen. Det kan leda till både ett och annat som inte är helt dåligt.