Button-svg Transkribering

Rysk offensiv mot Charkov och ny försvarsminister ger ledtrådar om hur kriget i Ukraina kommer att fullbordas

Martin

Vi pratade alldeles nyss om Dominic Cummings, hans eventuella comeback i politiken med ett nytt parti. Men orsaken att vi egentligen kom in på honom var att vi hade de här citaten på Bubbla, vad han har sagt om Ukraina. Och han har levererat en del svavelosande pratminus som har fått Bubbla-redaktörerna att sätta i hälsan.

Han har bland annat sagt att... väst borde aldrig ha blandats i situationen i Ukraina nu betalar vi ett väldigt högt pris för det även för de ekonomiska sanktionerna som verkar ha större politisk effekt, säger han, i Europa än de har i Moskva och han säger att Ukraina är en korrupt maffiastat, de har lurat brallorna av väst och det kommer sluta ännu värre för oss än det redan har gjort We're all going to get fucked säger Dominic Cummings och att det som händer nu är framförallt att Ryssland närmar sig Kina går i en sorts allians med Kina vilket enbart är dåligt för Europa. Och väst har inte ens lyckats skicka en avskräckande signal till Putin.

Det var ju någonstans officiellt åtminstone så är det en av tankarna här att man ska skrämma Putin så att han inte liksom chansar på att invadera fler länder men baserat på hur gott hittills i kriget säger Dominic Cummings så det är inte säkert att Putin är särskilt rädd för att invadera fler länder. Han kanske snarare drar slutsatsen att väst är en bunt clowner och att han kanske kan göra lite som han vill i andra länder också förutom i Ukraine.

Den här typen av saker har Dominic Cummings sagt. jag känner mig själv att det det ligger en hel del i vissa saker han säger, samtidigt så jag tror inte jag håller med om alla de där sakerna, vissa saker klingar lite falskt för mig, vi har beskrivit vilka då, frågar man nyfiken vi hade lite diskussion jag vet inte om du läste den Boris, vi hade lite diskussion häromveckan på BBSen för ett tag sedan, jag skrev några inlägg om att jag tycker att det finns en viss överdriven diskurs kring hur dåligt det går för väst i det här kriget.

Och en sak som jag känner är att folk ofta blandar ihop väst och Ukraina i de här diskussionerna, vilket jag tror är ett stort misstag. Ryssland håller på att vinna kriget mot Ukraina. Och förmodligen så kommer de vinna en förkrossande seger. Det kommer bli precis som du sa från början Boris, att ryssarna kommer ta tillbaka sina delar av Ukraina. Förmodligen hela östra Ukraina, hela södra Ukraina.

eventuellt inklusive Kiev det som blir kvar av Ukraina blir en liten rumpstat kanske med Lviv som huvudstad och de går förmodligen med EU men Ryssland tar hela Svarthavskusten hela det här ekonomiskt viktiga området i östra landet där det finns mycket industriell kapacitet och så vidare så Ryssland går mot en en tydlig, en definitiv seger i Ukraina det är svårt att se hur det kommer landa på något annat sätt där så betyder inte det då att väst kommer att lida en förkrossande förlust i Ukraina-kriget och den poängen som jag försökte göra i den här diskussionen är att nej, det är inte så, det är Ukraina som kommer att förlora väst har visserligen satsat mycket på hjälp av Ukraina men syftet med den hjälpen, västs investeringar i Ukraina är inte att vinna kriget jag tror inte att de riktiga ledarna i väst har någonsin trott att det här kriget går att vinna utan syftet är att sabotera för Ryssland att göra det väldigt kostsamt för Ryssland att uppnå sina mål det kostar väldigt mycket att göra det här som Ryssland måste göra framförallt på grund av saker som väst har gjort efter kriget efter Ukraina-kriget när det blir någon typ av stillestånd i kriget man kanske liksom formaliserar allting, Ryssland annekteras då det gäller Ukraina och så vidare då kommer precis samma konflikt kommer kvarstå, det vill säga konflikten mellan väst och Ryssland och det är en konflikt som framförallt drivs av att USA och USA lojala politiker i Europa vill bekämpa Ryssland på samma sätt som man bekämpade Sovjetunionen under kalla kriget.

Och de kommer fortsätta den bekämpningen oavsett vad som händer i Ukraina. Ju längre kriget pågår desto bättre. Men sen går de bara vidare. Förmodligen med grillarkrigföring och terrorism på... På de här erövrade områdena med nya delar av Ryssland. Och det kan de hålla på med i årtionden. Och sen så kommer de väldigt snart börja öppna upp nya fronter. Flytta fram positionerna i andra länder nära Ryssland.

Provocera fram fler krig förmodligen. Kanske i Moldavien. Kanske genom att få till en färgrevolution i Vitryssland. Vilket de redan har försökt och de kommer försöka igen. Och tänk bara om de skulle lyckas med att få till en färgrevolution i Minsk. Det skulle ju mera minnet. tvinga Ryssland att dra igång ännu ett krig och sen skulle Ryssland sitta i den här smeten igen.

Ja, det är väl så som jag tenderar att tänka på. Ja, det är kört för Ukraina nu. Men inte för väst. Väst får ungefär vad de har velat ha nu. Och det de vill ha det är nästan ofattbart monströst. Det är en sån natt-svart-sinister-agenda att man blir lätt yr när man tänker på det. Alltså hur sjukt den ambitionen är. Och jag hoppas verkligen att väst, USA, att de misslyckas med det här projektet.

men tyvärr så kan inte jag se att de just nu är på väg att misslyckas och jag kan heller inte se riktigt vad som skulle hända för att väst ska misslyckas på ett allvarligt sätt med den här ambitionen åt att klämma åt Ryssland och bekämpa Ryssland begränsa Ryssland och till och med kanske till slut splittra Ryssland som man splittrade Sovjetunionen

Boris

Nej men precis så. I den debatten och kring debatten kring den så har det liksom så här att Rysslands ekonomi har stärkts. De är inte skakade av detta men Europas tillväxt försvagas och det hackar lite lite i USA. Men det är ju, det är komplett egalt.

USA varvar ju upp det här. Sen Afghanistan kan man säga så har det kalla kriget varit väldigt varmt. Och USA lyckas gång på gång få till explosioner och eldsvåder som Ryssland måste, känner sig manade att ingripa i. Det här, precis som du beskriver, Ukraina kan hålla på hur länge som helst i princip.

Man har randstater till Ryssland också söderöver. Man kan ställa till mycket djävulskap. Och det är perfekt för USA att ha ett Ryssland vars ekonomi är på krigsfot alltså. Det skapar interna spänningar på alla möjliga sätt. Så att de har verkligen lyckats accelerera det här nu i 40 år.

Och fört det närmare och närmare Rysslands hjärtland. Och... De kommer aldrig skicka någon trupp på riktigt eller några mer massiva insatser. Vare sig det är Europea, Svästland eller USA. De ser till att det håller igång det här och att man utan att själva kan lida en större skada kan skada Ryssland. Som det här lagförslaget som togs i USA samtidigt med att man beslutade om de 600 miljarderna i...

I vapenstöd och krigsmateriel och annat till Ukraina. Då tog man ju lagen som möjliggör konfiskering av frusna ryska tillgångar. Och nu pressar USA och Blinken som är i Ukraina just nu. Storbritannien att de ska anta precis samma typ av lag. Och att EU ska göra det också. Och då kan man i ett slag kapa åt sig 4 000 miljarder kronor i frusna tillgångar här och där i världen. Och sånt video. Så det här kommer att fortsätta. Ja.

Martin

Ska vi säga någonting om vad som händer i kriget övrigt just nu? Det här är det stora perspektivet men i det lilla perspektivet så händer det också ganska mycket. Ryssland har öppnat upp en ny front som ser ut som i nordöstra eller östra Ukraina i riktning mot Kharkiv. Den håller precis på att komma igång. De har tagit ett antal byar och de rör sig mot Kharkov som är...

det tror jag Ukrainas näst största stad står i väldigt stor viktig stad det skulle vara ett väldigt stort militärt projekt förstås att erövra den staden och den delen av landet skulle vara det största som Ryssland har gjort hittills i kriget, men det ser ut som att de bygger upp mot någonting någonting i den här stilen, men samtidigt så har Ryssland också bytt försvarsminister Shoigu, som vi har pratat en del om tidigare, han har fått kicken eller blivit befordrad han byter försvarsminister när man är i krig, det är ingen det är ingenting som man gör lättvindigt så att det här skickar till någon typ av signal internt i Ryssland i systemet att nu ska vi lägga om kurs och det är dessutom en civilist för detta vice premiärministern och sånt där som har fungerat i regeringskretsarna länge men han är inte militär utan hans bakgrund är som ekonom så det är en intressant förändring samtidigt som man man går på offisiven i kriget så är det ekonom att leda försvarsmaskineriet vad ska man tänka kring det där Boris?

Boris

Jo men det är för att man anser nog att det viktiga nu är uppenbart att Putin litar ändå på generalen någorlunda men är icke nöjd med krigsmaterielproduktionen och samordningen av kostnaderna. Alltså det måste rulla mer material snabbare till fronten och då är det bättre att ha en beprövad ekonom.

Båda bokförare nyper antar jag för att vara säker på att materialtillgången är säkrad. Nu byter man ju försvarsminister förvisso men det kan ju vara rationellt med tanke på att det behövs någon som ser till att stridsvagnarna rullar av bandet i fabriken. Man har ju ändå inte varit i närheten av att byta befäl och ledande militärer i samma utsträckning som Ukraina.

Där dyker alltid upp nya namn som ansvariga för olika frontavsnitt. Det var en lite större cirkus i början på den ryska sidan. Nu känns det ändå ganska stabilt. Och sen är det lite intressant att... alltså behandlingen av Choygo han har ändå varit superkompis som vi pratade om en gång med Putin och får jaga och fiska med honom och samtidigt Choygos viseman och kan vi räkna med 15 år i fängelse för korrumperat leverna och mutor och rimligen alltså antingen så vill Putin ändå hålla sig väl med någon fraktion här och behandla därför Shoigu med silkesvantar för han har ändå fått det det är en sån här kicksnett uppåt bas för nationella säkerhetsrådet och den som får gå som bas för det vet man inte vad man ska ha med riktigt han vill väl inte och Det är ju inte Stalin vi har att göra med.

Stalin hade ju skjutit Shoigu för två år sedan ungefär. Det är tämligen milda nyper Putin visar tycker jag. Ändå. Men just det här med korruptionen och som Cummings tar upp i sitt utbrott, den är ju så tandslöst utbredd på den ukrainska sidan.

Varje vecka är det utan överdrift någon skandal då och den största skandalen förra veckan det var ju just det här med Tjarkiv. Där sa den ukrainska arméledningen att vi har byggt upp en mycket stark första försvarslinje mot den här gråzonen bortom vilka ryssarna fanns.

Och som den gråzonen med den här första försvarslinjen låg ju mellan Ryssen och Tjarkiv. Och den bestod av omfattande minfält och utpostbefästningar som skulle ta det första ryska anloppet om det kom. Och i förra veckan så var det mängder av ukrainska befäl som gick ut i sociala media.

Befäl som befann sig i andra linjen. Alltså den som ligger mellan första linjen och Sharky som är den tredje sista försvarslinjen för staden. Och det är sorgligt att se alltså men det är så här att det fanns ingen första försvarslinje, det fanns inga minfält, det fanns inga befästningar. De kommer rullande mot oss nu och inget har stoppat dem.

Så att... Det här är följden av korruptionen i den ukrainska armén och den ukrainska krigsmaterielproduktionen. Man tar betalt för saker som inte ens görs och följden är att ukrainska soldater stupar helt i onödan. Till och med medströmsmedia i västvärlden har nu börjat rapportera om sinnesstämningen bland ukrainare.

både Guardian och Independent har haft långa reportage om Ukrainer som håller sig gömda. De vill helt enkelt inte åka till fronten och dö ledda av inkompetenta befäl och få dålig utrustning. Så att tar det en vianer så kommer Ryssland att ha tagit Kärkiv också. Jag tror det är en fråga om någon vecka eller två. Bättre ser det inte ut.

Martin

Det var en häftig Prediktion Intressant Då blir det extra intressant att följa utvecklingen Ja Jag är så inställd på att Allting kommer gå väldigt långsamt i det här kriget Och att det kommer fortsätta gå långsamt Och det kommer fortsätta ta längre tid än vad än vad många tror och vad de flesta tror jag trodde också att det skulle gå snabbare initialt, för nu har jag liksom ställt om, kalibrerat om mig själv till att tro att allting kommer gå i snigelfart att det kommer vara sådär att de slåss om någon by i en månads tid och sen nästa månad slåss de om by nummer två och sen by nummer tre och så vidare

Boris

Nu tog ryssarna sex byar på två dagar och nu har de omringat två städer i alldeles mindre städer i närheten av Tjarkiv. Och städerna är i princip tömda. Ukrainerna ser att vi har inga reservre att försvara dem med. Och tar de de två städerna så har de perfekta positioner att drivbeskjuta Tjarkiv. Och de har det mycket granater som helst. Ukrainerna säger att vi har inga granater, de kan inte besvara artilleri i elden. Visst om en Frankrike faller ihop under andra världskriget har en känsla av det.