Button-svg Transkribering

Amerikanske filosofen Daniel Dennett avlider vid 82 års ålder

Martin

Amerikanske filosofen Daniel Dennett avlider vid 82 års ålder, en av de så kallade nyateismens fyra ryttare. Hans TED-talk från 2003, The Illusion of Consciousness, har setts fler än fyra miljoner gånger. En av världens mest brömda filosofer har gått ur tiden Daniel Dennett. Han var under slutet av sitt liv känd i bredare kretsar som förespråkare för ateism. Han var som sagt en av de fyra ryttarna Tillsammans med Richard Dawkins Christopher Hitchens Och vem det var som var Den fjärde, var det Sam Harris?

Boris

Ja det var det

Martin

Känns som att han inte riktigt passar in med de här Nej inte på något sätt Känns som att det var så länge sedan Det där med Det där med ateismen och sånt där Det var en sak som Daniel Dennett fäste stor vikt vid Det kan man inte sticka under storn med Men det var en parentes i hans liv, vill jag påstå. Alltså jag själv blev rätt förvånad när han dök upp i det sammanhanget som kulturkrigare. Därför att för mig som hade stort intresse för filosofi på den tiden så var den ett han var en stor och viktig figur.

Inte nödvändigtvis såklart det bemärkelse att jag tror att han hade rätt om precis allting men när man höll på med vissa sorters filosofi som jag delvis gjorde då så fanns det inget sätt att komma runt om dem. Jag tänker då på Bland annat på det som kallas för medvetande filosofi eller kanske mer generellt filosofi som bedrivs i anslutning till eller i relation till psykologi.

På engelska säger man till exempel philosophy of mind. Men intressant nog så det finns inget ord i det svenska språket för det som på engelska heter mind. Det är i sig ett intressant faktum som man kan ha en filosofisk diskussion om vad det säger om Sverige. Men det enklaste är kanske att säga psykologisk filosofi eller något sånt där. som det är mer generellt med filosofin som fält så är det lite diffust var gränsen går mellan filosofi och mer specialiserade sakområden som till exempel psykologi för inte så länge sedan så var det ingen gränsdragning, för psykologi som eget forskningsfält är en väldigt modern uppfinning innan någon gång på 1800-talet så tänkte man ofta på studiet av människans inre som filosofi eller teologi ibland såklart.

Men precis som på andra områden så har man knoppat av mer specialiserade fält från filosofin och så är det även mer till exempel matematik och fysik att en gång i tiden sågs det som grenar av filosofin men numera så är det fält i sin egen rätt. Och om man vill vara lite elak så kan man säga att saker är filosofi så länge vi inte vet vad vi pratar om.

När vi börjar få lite koll så kan vi börja bedriva vetenskap istället. Och De bitar som blir kvar då som filosofiska frågor det är de delar av ett fält där vi inte har någon egentlig förståelse utan mest sitter och spekulerar. Inom matematiken till exempel så finns det fortfarande filosofiska frågor som kanske huruvida matematiska strukturer kan skapas av människor eller om de existerar oberoende av oss och bara upptäcks av människor.

Eller metafysiska tolkningar av fenomen genom fysiken som försöka att förstå vad som egentligen ligger bakom kvantfenomen och kvantmekanisk osäkerhet och så vidare. Jag är personligen benägen att ha en sån ganska skeptisk och kanske nedvärderande attityd gentemot filosofin. Trots att jag själv specialiserade mig på filosofi både akademiskt och i privata studier under många många år så är jag väldigt skeptisk till värdet av filosofi som fält.

det finns värdefull filosofi men det är en väldigt liten del av allt som kallas för filosofi, både i samtiden och historiskt och vad det gäller den här typen av psykologinära filosofi som Daniel Dennett sysslade med så är det enligt min mening ett väldigt bra exempel på det här, därför att det mesta av allt som görs på det här fältet är skräp det som man brukar säga det är inte ens fel men det finns också saker som filosofer kan hjälpa till med, framförallt för att järnforskare i allmänhet som borde syssla med det här.

De har varit häpnadsväckande ointresserade av att tänka. De har överlag ett väldigt smalt fokus och de är inte så intresserade av att föra ihop olika trådar till mer övergripande idéer och tolkningar. Så det som egentligen förmodligen borde göras som en sidoverksamhet av folk som primärt ägnar sig åt neurobiologi, det får ibland göras av så kallade filosofer.

Daniel Dennett var en sån person. Han sysslar mycket med att ta tillvara riktig vetenskap, alltså empirisk forskning om hur hjärnan fungerar och använda det som grund för filosofiskt tänkande. vilket egentligen då betyder att han framförallt använde empiriska rön för att eliminera förlegade filosofiska idéer vilket alltså är precis som man bör göra enligt min mening därför att ökad empirisk kunskap bör justera gränsen mellan filosofi och specialiserad vetenskap.

Och Daniel Dennetts hans mest berömda bok, den heter Consciousness Explained den kom ut 1991 och innehåller bland annat en sorts storslagen teori om vad medvetande egentligen är för någonting. Det är alltså ett enormt ambitiöst projekt och såklart väldigt kontroversiellt. Men boken har också fått öknandet Consciousness explained away. Därför att han slutsats är att det inte finns något medvetande i den bemärkelse som man kanske tänker sig historiskt eller lekmannamässigt.

Därför att tittar man närmare så ser man att Det finns en mängd olika processer, väldigt disparata processer som samverkar för att skapa det vi kallar medvetande. Men det är egentligen inte en distinkt fakultet eller funktionalitet och det är definitivt inte en entitet av något slag. En liten gubbe som sitter inuti våra huvuden och observerar världen inklusive oss själva.

Alltså en homunculus i den kartesiska teatern som Dennett skulle ha sagt med referens till Drené Descartes. Så de flesta av våra vardagliga begrepp och medvetande och de flesta historiska, filosofiska idéer och medvetande är väldigt förvirrade. Och framförallt måste de just förklaras bort. Och Dennett hade en egen teori som han kallade för Multiple Drafts Model.

Men det är en idé om hur en rad olika processer gemensamt kan skapa nästan en sorts illusion av en mer samlad eller enhetlig process eller entitet. Så det är därför man säger att... så har han försökt förklara bort medvetandet. Men enligt min mening så är det kanske inte exakt det som Dennett gör men något i stil med det han gör är faktiskt det en av de första sakerna man måste göra.

Man måste utgå från empirisk järnforskning och måste rensa upp bland alla gamla filosofiska begrepp som grundar sig på introspektion och spekulation framförallt. Filosofin måste vara ödmjuk och vara beredd att maka på sig och på sätt och vis. Det borde vara ganska enkelt att förstå varför vi inte kan lista ut hur våra hjärnor funkar baserat på våra introspektiva observationer.

Jag säger inte att det är helt värdelöst den typen av intellektuell verksamhet men det blir helt på tok om. Det är så som det mesta av all filosofi av den här typen har bedrivits och man kommer bara så långt med de metoderna. Så, Dennett hade rätt enligt min mening. Han var en banbrytande stortänkare. Och det är också från ett större perspektiv en stor milstolpe i vår utveckling som art att förstå de delar av vår egen natur som kanske är de allra svåraste att förstå. Och Dan Dennett han gjorde stora insatser för att sprida ljus över en väldigt viktig fråga.

Boris

Ja, som benhård materialist så har jag svårt att säga att han skulle haft fel. Och samtidigt så är det ju så att... summan av alla impulser ditt blodsocker, dina tarmbakterier och så vidare formar något som man som man väl rent praktiskt kan bedöma som själ eller medvetande. Men det existerar ju inte av sig självt så att säga.

Martin

Jag gillar begreppet själ mer än begreppet medvetande. Jag skulle vara mer benägen att säga att medvetande är ganska mycket av ett nonsensbegrepp som vi kan lägga på papperskorgen. Det skulle bara underrätta väldigt mycket om vi slutade prata medvetande. Och istället kan vi prata för medvetande. Istället för medvetande kan vi prata om perception, introspektion, volition. Det finns massor av andra begrepp som borde ersätta medvetandet.

Men själen det är en annan sorts begrepp. Alltså det är mer väldefinierat än ordet medvetande. Alltså själen är den den icke-materiella aspekten av en persons väsen som existerar åtminstone delvis oberoende av den materiella aspekten som är kroppen och kan överleva utan kroppen under vissa omständigheter.

Man kan tolka det begreppet på olika sätt även från ett helt materialistiskt sekulärt perspektiv så kan du laborera med det här. det här begreppet. Och det kommer inte i vägen lika mycket för andra typer av begrepp. Det krockar inte så mycket med andra föreställningar. Så jag tycker att skären är ett mer användbart begrepp än medvetande.

Boris

Haha, men du skären existerar Själen existerar utan Några fysiska attribut Alltså

Martin

Därom tvistar de lärde Jag skulle i alla fall säga Så länge vi lever Om vi bara ser till själen, din själ, min själ Som de existerar här i våra liv Så Så är de mycket mer Än våra fysiska kroppar Och det går absolut inte att reducera Alla våra själsliga egenskaper Till vår materiella existens Alltså även om även om det är så att våra själar helt och hållet skulle försvinna med våra fysiska kroppar så går det inte att beskriva våra själar i termer av våra fysiska kroppar nej,

Boris

men du kan inte tänka att själen formeras och utvecklas och omformas eller är statisk utan kontakten med sinnevärlden och din fysiska kropp

Martin

Nej det tror inte jag. Jag har en ganska materialistisk syn på det. Jag tror att själen är något som skapas. Av den biologiska kroppen. Men delvis tror jag enligt. Kanske principer och mekanismer. Som är relativt okända. Jag tycker också att det är intressant. Att tänka på. Hur själen kan. Även om du inte tror på. Kanske som en religiös idé. Om själavandring eller något sånt där. Så är det uppenbart att vissa människors själar.

Är verksamma. Långt bortom. bortom deras egen fysiska närvaro genom deras idéer som har effekter på världen människor vars personligheter som känns närvarande för oss oavsett om de är levande eller döda människor kan via de här själsliga och intellektuella aktiviteterna ta plats i världen långt bortom våra fysiska kroppar på ett sätt som andra djur inte kan till exempel oh ja Det finns andra begrepp för att prata om det.

Till exempel memetik. Idén med memers. De kommer från en av ryttarna. Richard Dawkins. Han skrev mycket om den idén. Och tyckte att det var en väldigt bra modell. Så det finns ju försök att uttrycka sig mer systematiskt. Men jag tror det är bra att ha en ödmjukhet. Inför att vi har. Vi är inte ens i närheten. Av att ha uttömmande. Förklaringsmodeller. Och sätt att intellektuellt beskriva. Och arbeta med de här begreppen.

Boris

Nej, så är det definitivt. En sak som man tror man ska, som Storbritannien eller Dennet, det är att man skulle vilja få förunnat att leva ett så rikt liv. Alltså det är inte bara den intellektuella skaparkraften utan hans privatliv. Han var bonde, han fiskade mycket, han seglade, målade, gjorde säkert hundra saker till. Alltså det är ett väldigt fysiskt och robustt liv.

Martin

vilket jag tror bidrar faktiskt till hans sätt att tänka och vara jag känner inte till det inte så jättemycket om hans liv och jag vet ingenting om hans bakgrund men han har lite grann en aristokratisk framton en aristokratisk är kring sig det är nu jag tänker på det jag för mig att hans far var någon typ av spion

Boris

Han var den första CIA-agent som dog i tjänst.

Martin

Just det.

Boris

1947 i Etiopien i en flygplanskrasch.

Martin

Ja.

Boris

Det är lite fint. Eller dåligt, jag vet inte.

Martin

Det är sant. Jag vet inte om vi ska säga någonting om det här med Ny-atismen Och allt det där Som sagt så ser jag det som en parentes i hans liv Men det är ungefär som det är med Christopher Hitchens Att för honom själv så var det jätteviktigt Och han När han visste att han skulle dö av cancer Så bara ägnade han liksom All sin energi i resten av sitt liv dygnet runt Åt att bara kämpa för För atismen, så kanske det är orättvist mot honom Och mot den att bara putsar det under mattan och säger att det där var ingenting.

Boris

Jag tycker den rätten kan vi ta oss faktiskt. Jag tycker de där jepparnas framträdanden var var det var lite billigt det hela alltså. Och Hitchens kan väl förstå på något sätt med tanke på sjukdomen men han hade ju blivit slirig dessförinnan genom sitt gedigna supande. Jag tycker det var ganska pinsamma. De där framträdarna.

Martin

Ja. Jag skulle nog kunna tänka mig att återvända till. Till ämnet vid tillfälle. Men det kanske är bättre att inte göra det i Daniel Dennetts. Ja jag tycker det. Jag gör en notering om att någon gång kan vi göra. Lite retrospektiv över. Den här ny artist. Det är lite intressant tycker jag. Den är helt borta nu. Det är totalt förbiblåst.

Boris

De fann Gud allihop.

Martin

Ja men visst. faktiskt det gick vidare från de fyra ryttarna till Jordan Peterson vilket inte är mycket bättre och det är väldigt lågt det finns en rak linje det finns en väldigt tydlig förklaring av varför det utvecklas på det sättet okej, nu känner jag att det här skulle jag kunna prata länge om så jag slutar där och om någon är intresserad så kan jag återkomma till det här vid något annat tillfälle