Button-svg Transkribering

Det bilaterala militära avtalet med USA

Redan medlem? Logga in

Få tillgång till alla inslag och transkriberingar från radio bubb.la

  • 20 euro/månad, ingen bindningstid
  • Alla 8 982 inslag från arkivet
  • Över 1 000 timmar ljudmaterial
  • Transkriberingar av alla inslag

För att bli prenumerant, gå till den här sidan:

Martin

DCA-avtalet är jätteintressant. Du nämnde det och jag skrev lite om det på BBSen för ett tag sedan för att, jag vet inte hur det kom till min uppmärksamhet men det var, jag hörde någon prata om det här DCA-avtalet och tänkte jag vill läsa det här avtalet, det verkar intressant. Och sen gick jag och laddade ner pdf-en från regeringens hemsida och som det ofta är när man faktiskt sätter sig och läser statliga dokument pdf-er från regeringens hemsida jag vet att du Boris också är en kondensör av den här typen av dokument.

Det är ett enormt långtgående avtal. Jag ska säga också att det är ju ett det ser jag, Defense Cooperation Agreement ett militärt samarbetsavtal ett bilateralt avtal mellan Sverige och USA.

Så det har ingenting med NATO att göra. Avtalet börjar gälla avtalet börjar gälla ...några månader innan vi gick med i NATO. Det hade fortsatt att gälla även om NATO-inträdet hade skjutits upp. På vissa punkter refererar man i DCA-avtalet till NATO. Man säger att de här sakerna ska gälla på det sätt som specificeras i NATO-stadgan. Så det är lite grann en sorts akklimatisering till NATO. Men egentligen är det helt separat.

För det berör just vad USA ska få göra i Sverige. Och det är ingenting som kommer med NATO. Frankrike får inte börja operera militärt i Sverige. Och upprätta baser i Sverige. Bara för att vi är med i samma militärligans. Det är någonting som bara USA som chefen får göra. 17 svenska militärbaser. Och som jag förstår det. Det är alla flygflotiljerna. Och alla stora viktiga baser.

Har amerikanerna full tillgång till. De får komma och gå som de vill. Använda faciliteter. Och dessutom så får de upprätta egna zoner inom de här baserna som bara amerikanerna tillgång. Där svenskarna inte ens får komma in och där svenskarna inte får veta vad som händer om inte amerikanerna väljer att berätta för svenskarna vad de har där och vad de är på med. Och de får bygga egna byggnader och ordnare som de vill i sina baser i baserna.

Och det är en intressant asymmetri som finns i avtalet att amerikanerna får liksom... undanhålla en del av basen som inte svenskarna får komma in i. Men det står ingenting i avtalet om att svenskarna får ha en del som amerikanerna inte får komma in i. Det var en intressant detalj. Amerikanerna får också obegränsad rätt att använda all svensk infrastruktur. Alltså vägar, vattenvägar, flygplatser, hamnar.