Button-svg Transkribering

Sveriges regering presenterar plan för att förbjuda förnekelse av förintelsen samtidigt som Tyskland kraftigt eskalerar förföljelse av oliktänkande

Redan medlem? Logga in

Få tillgång till alla inslag och transkriberingar från radio bubb.la

  • 20 euro/månad, ingen bindningstid
  • Alla 8 966 inslag från arkivet
  • Över 1 000 timmar ljudmaterial
  • Transkriberingar av alla inslag

För att bli prenumerant, gå till den här sidan:

Martin

Journalistförbundets ordförande Ulrika Hyllert säger att de tycker att i en demokrati så är det bättre att arbeta mot fördomar och avskyvärda värderingar på andra sätt än förbud. Apropå regeringens planer på att förbjuda förnekelse och förringande av förintelsen. Förändringen kräver dock förändring av grundlagen. Vi pratade om det här för ett år sedan ungefär.

Det var apropå att regeringens kommitté för att förbereda det här hade lämnat ett första betänkande tror jag. Ja. Då hade rubriken en tydligare bestämmelse om hets mot folkgrupp. Men det ännu mer avslöjande namnet var namnet på själva kommittén. För den hette nämligen kriminalisering av förnekande av förintelser. Det var en kommitté som specifikt fått i uppdrag att förbereda just den här kriminaliseringen.

Och det i sin tur berodde på att EU inledde en process mot Sverige. Ett så kallat överträdelseärende. Därför att Sverige hade upptäckt då i Bryssel att... Sverige inte hade tillräckligt kraftiga inskränkningar av yttrandefriheten enligt EU-kommissionen. Så det här var ett beslut som fattades för länge sedan och nu har det tuggats genom maskineriet och man har jobbat ut detaljerna och man har haft den här mycket långa och noggranna processen.

Och nu meddelar man att det kommer bli precis som vi misstänkte i början. Demokratin måste skyddas genom att man förbjuder ifrågasättande av den officiella demokratiska historien. Och sen har vi alltså några lustiga positioneringar här. Sverigedemokraterna är givetvis positiva till det här förslaget. De har varit med genom hela processen.

Såvitt jag vet så står de helhjärtat bakom förslaget. De har haft en representant med i kommittén som har skrivit under betänkandet och allting. De har ju åtminstone inte stoppat det. Vilket de rimligen hade kunnat göra om de tyckte att yttrandefrihet var en viktig fråga. Journalistförbundet däremot. Som vi kanske inte alltid tänker på som... Hjältemodiga försvarare av civiliserade principer. De protesterar och säger att det demokratiska tvärgångssättet.

Det är inte att förbjuda folk att yttra sin uppfattning. Möta dem på ett annat sätt. Så journalistförbundet har uppenbarligen en väldigt svag förståelse. För vad demokrati är för någonting. De borde fråga en folkpartist för att råda bot på sin förvilling. Hur som helst. Det finns nu en tidslinje. Den första juli i år ändras brottsbalken. Men sen behöver man också ändra grundlagen. Tryckfrihetsförordningen, det där irriterande gamla härket som ofta kommer i vägen.