Button-svg Transkribering

Israel och Förenade Arabemiraten tillkännager normalisering av relationerna

Martin

Israel och Förenade Arab-Emiraten tilltjänar er normalisering av relationerna, vilket Benjamin Netanyahu säger innebär total och formell fred länderna emellan. Palestinske presidenten Mahmoud Abbas utvärdar starkt fördömmande av sitt arabiska grannlands svek. Ja, det är inte varje dag som vi har historiska fredsavtal att utnå.

Men idag har vi ett sådant. Israel och Frenad, Rappenbraten normaliserar sina inbördesrelationer, de här två länderna emellan. Det vill säga, man upprättar en högre grad av ekonomisk samarbete, diplomatisk samarbete osv. I det här avtalet finns det en bilagd plan, en så kallad roadmap, plan för. Handelsavtal, avtal som har att göra med resor mellan länderna, investeringar, teknikutbyte och så vidare.

Det är saker som inte har hänt än, men det är plan för att göra det. Och orsaken då att det här är unikt och anmärkningsvärt är ju att det är första gången som ett arabland normaliseras, upprättar helt normala relationer med Israel. Israel har ju haft ett minst sagt avtal. Det är en problematisk relation med sina arabiska grannar sedan landet bildades.

Men det håller på att ändras nu och i avtalet så ingår också vissa... skrivningar om Palestina och Israels verksamhet på på ockuperade, annekterade områden och så vidare. Och en av de saker som står där är att man Israel lovar att följa den amerikanska uppmaningen att att upprätthålla den frysning som redan är i stånd av annekteringen av Västbanken.

Så man förbinder sig inte att sluta annektera Västbanken, sluta införliva fler delar av Västbanken i sitt territorium. Men man man förbinder sig att att att fortsätta ha det på paus. Men det har man alltså redan. Det är ganska billig eftergift för Israel att göra att fortsätta att inte göra någonting som man ändå inte gör. Och det finns lite annat som återgått som att man ska samarbeta kring en utvecklad covid-19-vaccin.

Det är väl lite så nu i dagarna antar jag att vad man än håller på med, oavsett om man slutar ett fredsavtal eller om man säljer strumpor, så måste man alltid ha en liten paragraf om corona där.

Boris

Det är jätteviktigt. Det visar att man är statsman och tar ansvar. Det spelar ingen roll vad det gäller som jag säger. Covid måste med.

Martin

Det här är en process som har pågått ett tag. Föreningarna av Umeåratlen och Israel har gjort en trävare närma sig varandra. Tidigare i år var det ett toppmöte i Vita Huset i Washington. Det var en sorts fredsavtal, en sorts avtal-process mellan Israel och Palestina. När den skulle signeras i Vita Huset, jag tror att det var det tillfället, så var Föreningarna av Umeåratlen där på plats.

Det var också en uppmärksamhet i tidigare år där. Arab-Emiratens ambassadör i Israel publicerade en debattartikel om en op-ed i Israel. i en av de större israeliska tidningarna i Yediot Aranot, en stor klassisk israelisk tidning, där han visst skrev vissa kritiska saker om Israels relation till Palestina och sånt där, men det som folk framförallt uppmärksammade var att han lät publicera en artikel i en stor israelisk tidning på hebreiska och på det sättet var en del av debatten i Israel, vilket det också är nytt om.

Och det är inte bara... Frena Arabie-emiraten som tar de här stegen. Vi pratade tidigare i dag i Buble om Saudi-Arabien. Saudi-Arabien och Israel som bara blir mer och mer bundis. Jättemycket samarbete, inte bara dels militärt såklart, men även ekonomiskt. Man har teknikutbyte, även på det militära planet så har man mer och mer tekniskt utbyte.

Så att du vill säga att Saudierna får ta del av israelisk säkerhetsrelaterad teknik och så vidare. Och man liknar relationen med Qatar. Sudan har börjat utveckla bättre relationer med Israel. Man har börjat med flighter regelbundet fram och tillbaka mellan länderna. Och man kan vara näst på tur. som har medlagt fram de här avtalen säger att Barain och Oman också står på tur med sina egna normaliseringsdeklarationer.

Orsaken är inte det här så man pratar om det allmänt. Det är dels givetvis att man har en sorts ömsesidig fientlighet mot Iran. Man bygger på det här sättet en koalition mot Iran. med med Israel plus arabländerna mot Iran helt enkelt och Turkiet som också på andra sidan. Men det handlar också om att det är väldigt attraktivt för de här arabländerna att få tillgång till den israeliska ekonomin därför att jämfört med alla andra länder i den regionen så är den den är väldigt dynamisk innovativ den har en superstark tech sektor och grannländerna och de fattar att de är på efterkälken ekonomiskt och teknologiskt så därför vill de Vill de ha tillgång till den här motorn för utveckling som Israel har?

Och det gäller även på säkerhetsplanet. De vill ha säkerhetsrelaterat och militärt utbyte för att inte hamna på efterkälken. Vad ska man säga om det här Boris? Det är inte precis den bild som vi är mest vana vid att se under efterkrigstiden. Att Israel knyter närmare och närmare band med Arabländerna, har militär samarbeten och Arabländerna nästan tävlar om vem som först kan komma in och knyta ekonomiska band med Israel och så vidare. Det är lite grann en ny situation.

Boris

Ja fast de andra städerna är det ju precis som du säger att det inte är en ny situation. Alltså både Saudien och Frenad Arab-webinariet har ju ganska länge... Närmare har Israel samarbetat med dem på olika sätt. Den ellefredande Arab-emiraten är nästan bara en formalisering av något som de facto har existerat ett bra tag.

Precis som de säger, Israels löfte där, de har i princip redan lovat tidigare att inte göra det. Det är mer en symbolisk markering, men det gör det inte desto mindre viktig. Det är uppenbarligen en ganska rejäl förskjutning på gång. Ska Saudierna lyckas med Bin Salmans projekt att lyfta och modernisera Saudi-Arabien på 10-20 år så behöver de all hjälp de kan få.

Vad får då bir israel intressant alltså? med sin kunskap och teknik, sin högteknologiska sektor. Men jag tror inte det kommer att hjälpa. Alltså, vad man egentligen ska huka. Det här blir för mig mer en påminnelse om vilken krutdurk det där. Det har varit en krutdurk förut, men nu är det en rejäl sådan. Därför att, för precis som skrapar man under ytan på det här avtalet och skrapar lite på.

På Saudi-Arabien och Frenad Arabie-Emiraten så är de ju bara på pappret rika. Alltså deras, vi har diskuterat det här några gånger förut i programmet, att till exempel Saudiarabiens inkomster, de har ju sjunkit med två tredjedelar de senaste tio åren. De måste göra, hitta på någonting annat.

Men man får inte ett... Det hjälper ju liksom inte om Israel skickar över alla sina ingenjörer till Saudi-Arabien. Det är en efterbliven mentalitet och ett land som inte kan piskas igång än som man importerar jättekunnigt och driftigt folk. Det är det här man ska tänka på hela tiden, att det kan bara bli värre i den delen av världen.

För snart kommer det finnas väldigt mycket arbetslösa människor i Saudia, eller människor som inte upprätthålls med hjälp av stöd från staten, av låtsasjobb och annat. Och det här kommer ju att förvärras av covid. Och helt onödiga covid-lamslånet av världsekonomin, det drabbar ju oljestaterna.

Så lite grann tänker jag att Israel drar ju fördel av detta. Men får jag Israel skulle jag nog vilja bygga jättemur inte bara mot Gaza utan mot resten av Arab-världen. Därför att det är farligt att sylta ihop sig mellan de här länderna.

Martin

Men kanske kan man säga att risken är relativt liten för Israel för att de kanske vet det som du är inne på här att det spelar ingen roll hur mycket israelisk hjälp som arabländerna får. De kommer ändå alltid vara skräpländer. Det kommer alltid vara en permanent väldigt dålig situation i de länderna. Det är sant. Israel har ju en enorm militär överlägsenhet jämfört med sina grannar som gör att de...

Det gör ingenting om de får tillgång till ett militärteknologi som kanske någon gång före eller senare kommer användas. mot Israel. Nog för att det inte är en stor strategisk fördel att använda teknik som man har eller kunskap som man har fått från sin fiende. Jag kommer att tänka på en studie som jag såg för en vecka sedan. Vi hade den på Bubblia så jag såg att de bara länkade på någon blogg som var en...

Ja, det har jag glömt också var jag kommer ifrån, men jag tror från någon israelisk militärakademi eller något sånt där. Så hade de gjort en ganska grundlig studie av hur Israel... skulle stå sig militärt i potentiella konflikter med alla olika tänkbara angripare. Och det hade de även med USA. Vad skulle hända om USA bestämde sig för att anfalla Israel med fullskaligt angrepp? Och de kom fram till att Israel skulle klara sig galant mot alla angripare inklusive USA. Så Israel sitter väldigt säkert också i militär bemärkelse och det är från en sån styrkeposition som de kan göra de här sakerna.

Boris

Det där med USA visste jag inte. Det är nästan som att man önskar att...

Martin

En del av analysen handlade om att USA inte kunde mobilisera tillräckligt snabbt. Det skulle ta dem åtminstone tre veckor innan de kunde få på plats tillräckligt mycket soldater för att meningsfullt hota israeliskt territorium. På den tiden skulle Israel hinna göra tre veckor i en evighet för Israel och deras diplomater och spioner.

Boris

Men det kommer aldrig att hända. De sitter ju på Epstein-filmerna.

Martin

rapporterna att Israel har världens tredje största kärnvapenational och väldigt intrikata planer för hur man ska använda den. Ja, förlåt, det där var lite sidospår, men de som är förlorare, de som är väldigt tydliga förlorare på den här planen, det är ju palestinierna givetvis och när Mahmoud Abbas är ute och vevar med armarna så gör ju han det med all, man kan verkligen förstå att han är för att man har ju då dels den här tillintetförpliktigande skrivningen om anekdeterna.

av Västbanken och att det där, att det ska fortsätta pausa. Men det finns ju ingenting mer i det här avtalet. Det finns ingenting mer om Israel-Palestinen-fredprocessen, alltså att Föreningarna av Emiraten kanske kräver som ett villkor att den ska fortsätta eller sånt där. Ingenting om att stoppa utvecklingen på Västbanken, alltså att permanent avbryta anekdeteringen. Tvärtom säger Israel uttryckligen, vi förbehåller oss rätten att anekdetera Västbanken.

Vi tänker bara inte göra det just nu. Och i och med då att Föreningarna av Emiraten går framåt med det här ändå och flera andra saker. Ja, och man påminner sig återigen om att

Boris

Palestinierna, jag menar väldigt många folk i världen väljer korkade ledarskaper, låter sig ledas av obegåda människor. Men palestinierna är nog mest illa lottade på det området. Alltså det palestinska ledarskapet och just de två större organisationerna, de är beredda att sälja sig åt vilken arab makt som helst.

Men det hjälper ju att dra för all den bakning. Hade de varit traditionella skulle de ha sålt sina stjärnor åt Israel istället. Det hade ju varit vidare mer lönsamt. Det är så självklart korkat deras beteende. Någon gång borde folket på Gaza och Västbanken se detta.

Martin

Spekulerar lite kring den andra aktören i regionen som har protesterat mot det här avtalet och sagt att det är en dålig sak. Det är Turkiet. Erdogan säger åtminstone att han är arg. Han säger att han överväger att klippa vanden med frena arabemrater och så vidare. Så att utkristalliserings är då tydligare stridslinjer där arabvärlden numera står på Israels sida. Men på andra sidan så har vi både... Iran och Turkiet. Skulle inte det vara de mest naturliga riktningarna för palestinierna att söka stöd?

Boris

Det skulle det faktiskt vara. De har ju... Iran är ju sedan länge det land som mest tjatar om den palestinska frågan. Och mest aggressivt också. Så att, och där har de ju backning redan så att det kommer nog gås ännu tätare Backning eller koppling till Iranierna och Turkiet kan man ju definitivt tänka sig att de vill vara med och stötta upp Abbas och Hamas så att det är nog så det går.