Button-svg Transkribering

Macron delar foto på brinnande skogar som är minst 16 år gammalt för att vinna politiska poäng

Martin

Emmanuel Macron delar foto på brinnande skogar i Amazonas som är minst 16 år gammalt för att vinna politiska poäng. Till detta visas av Jair Bolsonaro som säger Frankrike inte ska lägga sig i inhemska frågor. Flertal andra bilder som delas på sociala medier visar inte ens Amazonas utan andra platser i världen.

Ja, det har blossat upp en global kampanj de senaste dagarna som handlar om att Amazonas brinner. En av de huvudsakliga brandfacklorna har alltså levererats av Frankrikes ledare Emmanuel Macron. Han skrev så här i sin tweet. Vårt hus brinner. Bokstavligt. Amazonregnskogen, lungorna som producerar 20% av planetens syre, står i lågor.

Det där är en internationell kris. Medlemmar av G7-gruppen, låt oss diskutera denna nödsituation. Det första vi gör om två dagar. Hashtag act for the Amazon. Till det här bifrågar han en bild då. Bilden togs av en fotograf som dog för nio år sedan. Så att minst nio år gammal är den här bilden.

I den här artikeln som vi har från RT finns det massor av andra exempel på mera och mera. Det är inte kända personer som har lagt upp bilder på brinnande skog. Som antingen är jättegamla, till exempel 30 år gamla. Det var en bild från 1989 som har cirkulerat. Eller som överhuvudtaget inte föreställer Amazonas. Till exempel en bild med en...

Volvo Amazon. Vad sa du? En Volvo av en sån som brinner. Exakt, det är så lätt att ta visst det. Det finns en bild på två apor som flyr undan eld och den är i själva verket tagen i Indien. Ja, det här med bilderna kanske inte är det viktigaste egentligen men det är som ett intressant tecken som lite grann förebådar eller indikerar vad det handlar om i övrigt.

Eller den här globala. globala kampanjen om att Amazonas brinner och dumma, dumma Bolsonaro som tillåter Amazonas att brinna, eller till och med uppmuntrar det. Den är från början till slut falsk och vid varje vändning på varje punkt så innehåller den, eller bygger på, totalt falska förvirrade påståenden.

Det här är klassiskt va? Amazonaskogen är jordens lungor, producerar 20% av vårt syre. Det är en sån här män va som kommer tillbaka hela tiden. Vi kanske ska återvända till det men redan vad det gäller brändernas storlek så ifrågasätts det. Till att börja med då, när de här uppgifterna kom ut så refererades det till uppgifter från NASA.

Men när man klickade på... på rapporten från LASA som var nypublicerad, någonting som kom ut precis nyligen. Så visade det sig att de sa att bränderna i år är något mindre omfattande än förra året. För det är så här, det brinner alltid varje år, framförallt under de varma torra perioderna som är just nu i Sydamerika.

Och som sedan följs av regnperioder, då det uppenbarligen mindre brand. Benägenhet och så vidare. Sen så tror jag att det var så att NASA gick ut och korrigerade det och gav ut ny information. Men även efter det så kan man se att om det brinner mer i år så brinner det marginellt mer än vad det brukar göra de senaste fem åren, de senaste femton åren om man slår ut det över tid.

Det här är en typisk idioti i vår samtid. Normala återkommande fenomen. som till exempel skogsbränder, blir uppblåsta som katastrofer. För att människor har bara grundläggande kunskaper om hur världen fungerar eller en förmåga att minnas vad tidningarna hetsade om för exakt ett år sedan.

Ja, men vi tar den här, vi ska plocka isär lite grann de här idéerna. Amazonas planetens lungor producerar 20% av allt syre. Så till att börja med, om man tar en... Om man tittar lite mer på vad de som forskar kring de här sakerna egentligen säger så visar det sig att den siffra som de ger är snarare 9%.

9% av syrproduktionen händer i Amazonas. Det mesta av syrproduktionen pågår i haven. Det är diverse mikroorganismer i haven. Alger och plankton och sånt där som flyter runt och ägnar sig till att fotosyntes. Det är ungefär 70% av syrproduktionen av de här organismerna i haven. Och det visar sig också att av den återstående 30% Det är tydligen mer syreproduktion som pågår i Taigan på norra halvklotet.

Alltså skogarna i Sibirien, Kanada, Sverige och så vidare. Producerar tydligen mer än vad Amazonas gör. Men det är inte det som är det huvudsakliga problemet med det här påståendet. Därför att en skog som Amazonas, eller en zon som Amazonas, med hela skogsekosystemet, producerar mycket syre. Det är sant, men konsumerar också syre. Närmare bestämt så konsumerar Amazonas syre.

ungefär exakt lika mycket syre som Amazonas producerar. Så det är inte så att Amazonas är någon så stor syrefabrik som pumpar ut ny frisk luft över resten av världen och sen konsumeras borta i Sverige och andra ställen och sen så måste Amazonas producera mer. Det var inte så det fungerade. En skog i alla fall en mogen skog befinner sig i en sorts ekvilibrium på det hela taget.

Som innebär att, lite förenklat då, för varje nytt träd som växer upp så förmultrar ett gammalt träd. Och träden, jag vet inte hur mycket vi ska gå in på det kemiska här, men träd tar upp koldioxid ur träd. ur atmosfären. Koldioxid är det som växterna, träden till exempel, använder som byggmaterial eller bränsle i organismen.

Dioxidbiten, dvs. syre, släpps ut som en restprodukt. Men växter konsumerar också syre. De behöver syre för att konsumera bränsle, alltså socker är enkelt uttryckt. av det syre som Amazonasträden producerar konsumerar de själva. Och resten konsumeras av andra organismer i skogen, framförallt mikroorganismer som sysslar med att bryta ner trädens löv och döda träd och så vidare.

Så att nya träd växer och producerar syre, men samtidigt så förmultnar gamla träd och mikroorganismerna som bedriver den här förmultningen konsumerar det syre som produceras. Så det här är alltså plus plus minus noll i vad det gäller syreproduktion. Men nästa problem med det här påståendet det är att det är inte så att det råder någon syrebrist på den här planeten, eller att det finns någon risk för syrebrist.

Syre är inte, vi har många många problem på den här planeten men att vi riskerar att få slut på syre är inte ett av de problemen. Vi har sett en siffra, jag vill se om andra ser ut verkligen. kan andas ut, så kan man andas in igen tack vare att det finns så mycket syre. Jag har sett beräkningar på, de gör skojberäkningar på, om alla växter skulle försvinna idag, hur lång tid skulle det ta innan vi får slut på syre och inte kan andas längre?

Siffran är liksom, det handlar om åtminstone hundratals år, hundratals eller tusentals år skulle syret räcka, även om det inte producerades något nytt syre alls. Men oavsett hur det blir med den saken. så är en mogen skog som Amazonas som befinner sig i ett ekologiskt ekvilibrium är plusminusval, syreneutral kan man säga.

Så nästa steg då säger man, ja, syre, vi säger att, ja, Macron säger ju syr. Han säger att producera 20% av planetens syr, vilket är bara bullshit. Ingenting att göra med något problem med att det blir för lite syr och sånt. Men då säger folk så här, som har lite mer koll, att det är koldioxid. Det är det att... En skog som Amazonas binder kol som annars skulle befinna sig i atmosfären i form av koldioxid och orsaka klimatförändringar och så vidare.

Till exempel en av artiklarna som vi har på bubbla här, en BBC-artikel, den som ligger i värdeavdelningen. Den står så här att Amazonas är en kritisk, a vital carbon står det säger de, som saktar ner den globala uppvärmningstakten. Sakta ner den globala uppvärmningstakten. Och återigen då så är det liksom helt stålligt.

Därför att jag, Amazonas binderkål, Men återigen så befinner sig Amazonas i ekvilibrium. Det är inte så att Amazonas hela tiden binder nytt kol. Och att när koldioxid släpps ut i resten av världen så binder man mer och mer i Amazonas. Så skulle det vara om Amazonas inte fanns och sen så skapade man skogen.

Då skulle den binda upp kol. Men den har ju funnits där. i tusentals år, jag vet inte, tiotusentals, hundratusentals år. Så länge det funnits människor så har Amazonas funnits där. Så att Amazonas existerar gör varken till eller från. i termer av hur mycket kol som finns. Så det man kan peka på då, det som folk med lite mer koll pratar om då, det är att allt kol som är bundet i Amazonas nu kan släppas fritt och inte längre vara bundet i träd och jord och så vidare om skogen brinner ner.

Problemet då med det påståendet är att det handlar om väldigt små mängder i förhållande till helheten. I förhållande till till exempel utsläpp från användning av skogsbron. fossila bränslen. Jag såg en forskare som gjorde en uträkning som kom fram till att det handlar om, de totala mängdern kol som är bunden i Amazonas är några miljarder ton.

Medan de utsläppsmängderna som kommer från fossila bränslen räknar man i tusentals miljarder ton. Det är möjligen ett problem, men på marginalen är det ett väldigt litet problem. Det är ett avrundningsfel nästan kan man säga. Även om hela Amazonas brann ner, även om allt kol som var bundet i Amazonas släpptes ut i atmosfären, det finns ju ingen risk att det händer.

Men om det skulle hända så skulle det ändå bara vara en pytteliten procentuell ökning av de totala utsläppen jämfört med de totala utsläppen. Och den här ökningen som boll som... Ja, det var en mycket ideell anlag.

Boris

Och den är ju givetvis, vi ser ju det här oftare och ofta, det är ju politiskt betingat. Sådana som Macron och andra, gärna östeuropéer, ger sig väldigt gärna på regeringar, vars politik de ogillar. Eller om de vill vinna politiska poäng på hemmaplan också, då visar det sig som framsynt och progressiva.

Så pupplar de på dem, för till exempel miljöpolitiken. Det finns andra länder som bedriver en farlig miljöpolitik- -...som Kina fortfarande. De har lika skrödmålast ibland. Det var bra att du tog upp det här med att antalet bränder inte har ökat i Amazonas. Det finns också en berättelse som dyker upp i väldigt mycket mediebevakning.

Det är att Bolsenare, hans nya regering och nya... Liberalerna håller på att bränna ner Amazonas för att anlägga gigantiska sojabönsodlingar och skapa betesmarker för stora boskapsjordar där köttet ska gå på export och sojabönorna ska gå på export.

Men det har alltid brunnit i Amazonas. Av det skälet att... Det är huvudsakligen småbönder, sådana som koppar åt till mark som de ofta inte har rätt till. Som ägnar sig åt ett gammaldags traditionellt svedjebruk. Vilket är det enda rationella i Amazonas. För merparten av marken i Amazonas är extremt näringsfattig.

Lika näringsfattig som när vi delar av Värmland där. Det finns en sån som kallas finska torparägna och tredje buk. Det är ett sätt att göra marken mera bördig helt enkelt. Det är för att den frigör näringsämnen, själva branden. Det har det heller inte med verkligheten att göra. De kan inte gå ut och säga att jordlösa fattigbönder håller på att totala delar av Arzona. Det funkar inte, det är inte lika nobelt som att säga att.

Exportindustrin i Brasilien håller på att elda upp hela Amazonas. Men det finns så jäkla mycket, det är intressant i genomgången av myterna här och idiotierna. Amazonas har på något sätt alltid lånat sig till miljörörelsens mytbildningar. Jag minns för några år sedan, då tog man upp det här med Floderna i Amazonas är inte bara en flod, det är ett gigantiskt system.

Det är mer som ett delta i hela området. Då skulle man ha in pengar om det var Greenpeace eller de här med pandan, WWF, för något vattenreningsprojekt. Och så visar man en bild på en väldigt brun flod i Amazonas. De flesta människor i området bor längs med brunvattenflodan för att de är mer näringsrika i bevattningspunkt och så vidare.

Det är inte så att det är skit i vattnet utan det är bättre i vatten. De klara flodarna kallas för dödsfloderna. Helt poänglöst att bo på stränderna. Men ändå så skulle man starta ett projekt och samla in pengar för att rena något som är livgivande. Det är såhär älkekoko.

Martin

Det ser sunkigt ut. Ja det ser sunkigt ut. Ja visst. Och allt det bruna läskiga som rinner ut i flodarna i Amazonas. Det är för övrigt det som utgör väldigt mycket av näringen för alger och plankton och andra sådana här havsorganismer. som verkligen är jordens lugn. Det är liksom lager på lager av saker som i allra bästa fall kan vi kalla det för missförstånd men jag tycker vi ska kalla det för det som det egentligen är, lugner.

Medvetna, oerhört cyniska lugner. Det som det här egentligen handlar om är ju som vi väl vet, som vi ser så ofta. Det handlar om två saker. För första, den ständigt pågående jakten för att få tillgång till det här. för fler ursäkter att utvidga stater och överstatliga organisationer. De här människorna säger vad som helst eller gör vad som helst och de tror att det kan ge dem mer makt.

Det är vad Macron och andra psykopater gör. Den andra saken handlar givetvis om att punktmarkera och underminera Jair Bolsonaro. Givetvis bedrevs det inte av kampanjer om Brasiliens ledare är socialist. och heter Lula Da Silva eller något sånt där. Då blir det inga hetskampanjer. Kommer inte Macron twittra.

Men om Brasiliens ledare är konservativ och heter Jair Bolsonaro, då tar man varje ursäkt och smutskastar honom. Utmålar honom som en djävul. Som i sin ofattbara ondska medvetet bränner upp planetens lungor. Och det...

Boris

Och skrattar samtidigt.

Martin

Ja, han är också en glad lax. Bolsonaro, ungefär som Salvini, det är någonting som de har... De är inte alls lika sammanbitna och seriösa som Emmanuel Macron. Hur som helst, det är bara det det handlar om. Macron ville ha mer makt, han ville ha mer makt till Frankrike, till franska staten, överstatliga organisationer, G7-mötet, det handlar om att han vill pitcha in det till G7-mötet. Så de som kan använda det här som en förvändning för mer överstatlighet, mer globalistisk kontroll och kasta skit på Bolsonaro. Det kan man skriva i en avgift. Det är finligt egentligen. Jag hoppas ni som lyssnar inte tycker att vi slår in för mycket öppna dörrar. Men det kan vara värt att dekonstruera den här typen av propaganda då och då.