Button-svg Transkribering

Allt färre skolungdomar röker och dricker alkohol, 90-talisterna nyktraste generationen någonsin

Martin

Allt färre skolungdomar röker och dricker alkohol. 90-talisterna den nyktraste generationen någonsin. Siffrorna har kontinuerligt minskat sedan 1985. Oklart varför? Det har kommit statistik som jag tycker är väldigt intressant som kommer från Folkhälsomyndigheten. Vem annars undersöker de här sakerna?

De gör årliga undersökningar av så sakerna, åtminstone regelbundna undersökningar. Det är väldigt intressant. Där de försöker ta reda på vilka alkohol- och tobaksvanor unga människor har. Och det är en del av ett WHO-projekt, så att man har någon typ av internationellt jämförbara mätningar. Det riktar sig till barn som är 11, 13 respektive 15 år gamla.

Man svarar på enkäter. Och vid första anblick så är det, kan man säga, uppmuntrande information. För mitt personliga perspektiv i alla fall. Allt annat lika som en bra sak, att unga människor dricker mindre alkohol, röker mindre tobak och så vidare. Om jag förstår siffrorna rätt, jag kan ha missuppfattat det här, om jag förstår siffrorna rätt i den här studieartikeln, så har bruket av de här drogerna mer än halverats sedan mitten av 80-talet.

Till exempel då så bland Bland 15-åriga flickor så är det nu 22% som säger att de har varit brusade någon gång. 1985 så var det 44%. Så där har vi exakt en halvering. Men det är också andra exempel, bland 11-åringar så är andelen som säger att någon har varit brusad är en sjättedel idag av vad den var mitten av 80-talet.

Nicholas

Hur många 11-åringar är det som har varit brusade? Ja,

Martin

11-åringar exakt. Det var 6% av 11-åringarna som har varit brusade. 6%? 6% 1985 och idag är det 1%.

Nicholas

Jag vet inte hur mycket vi ska lita på 11-åringar som fyller i enkäter. Eller är det så att man är äldre och sen får fylla i när man först börjar dricka? Nej,

Martin

enkäterna fylls i av 11-åringar. 13-åringar, 15-åringar. Någon annan exempel då, på 13-åringarna, säger det, 1300 flickor, 4% idag, säger att de har varit berusade. 11% var motsvarande siffran 1985. Och så fortsätter det liknande siffror för tobaksbruk också. Det verkar i alla fall vara klarlagt.

Jag tror att vi kan anta att den här undersökningen har rimlig metodik. Det är faktiskt så att svenska ungdomar konsumerar mycket mindre alkohol och mycket mindre tobak än vad vi har gjort tidigare. Jag tycker spontant att det här låter som en bra sak. Jag vet att vissa människor tycker att det är bra. att det låter trist och att ungdomarna har blivit mossiga.

Jag såg att det var helt säkert med glimten i ögat, men Mattias Svensson la upp någon länk i någon tråd som handlade om den här nyheten och sa att vi nyliberaler kämpade för rätten att dricka och röka hela 90-talet och nu är ungdomarna så otacksamma och tråkiga att de inte ens vill röka och dricka.

Normalt fruntade människor tycker naturligtvis att det är bra att de här sakerna går ner. Men samtidigt, det är inte helt okomplicerat. Jag är nyfiken på den här frågan. Till exempel, hur mycket av den här nedgången i alkoholbruk beror på att barn istället använder andra droger? Till exempel, cannabisanvändningen har, tror jag, ökat ganska mycket under den här perioden.

Jag är inte säker på det, men jag tror att den har ökat, åtminstone i populärkulturen, om man får ta det som en indikation. Det verkar i alla fall vara mycket högre tolerans. för cannabis. Om det är så att ungdomarna sitter och röker på istället för att dricka alkohol och det inte fångas upp av den här undersökningen från Folkhälsomyndigheten. Ja, visserligen så kan jag ju förstå. Jag vet att det finns en massa sådana här stoner som säger att det är mycket bättre att man röker cannabis än att man dricker alkohol.

Vilket jag tror är korrekt i nästan alla avseenden. Jag är ingen expert men det är förmodligen bättre om ungdomar röker på än om de dricker alkohol. Men... Det betyder ändå att de har byggt en dålig grej mot en annan dålig grej, även om den kanske då är mindre dålig. I sådana fall kanske det inte är så positivt trend. Kanske folk och självsamhällsmyndigheten inte har så stor själ att jubla som de kanske tror. En annan orsak som jag kan tänka mig till att folk inte dricker lika mycket nu är att det är...

Mycket större andel av svenska ungdomar som är muslimer och som därför har religiösa förbud mot att dricka. Hur stor del av den här effekten förklaras av islamisering? Och går det i så fall hand i hand med andra droger? För att muslimer får inte dricka. men jag tror att de får röka cannabis, jag tror att de får tugga kator, de får använda opium och andra droger, såvitt Islam anbelangar.

En annan faktor som tas upp i den här artikeln som jag tycker är intressant det är Hur mycket av nedgången i alkoholkonsumtion och tobak beror på att människor umgås mycket mindre än de gjorde tidigare. När man sitter på internet och umgås med sina vänner på internet så har man inte alls samma sociala tryck att sitta och dricka tillsammans eller röka tillsammans. Men ändå en väldigt stark social aktivitet.

Det är ju traditionellt så, tror jag man kan säga, utan att det är alltför kontroversiellt. Så som man är introducerad till de här sakerna. Definitivt så var det så för min egen del. När jag var i 13-14 års ålder och började experimentera med alkohol, det var ju helt alltid en social grej. Det gjorde jag för att smälta in med lite äldre personer som jag ville umgås med, ville bli accepterade i deras krets. Då blev det så att man skulle sitta och dricka vin.

Samma sak med rökning, man börjar röka för att man vill hänga med. coola kidsen som röker och så vidare. Men om allt det där händer på internet då har du inte alls samma grupptryck. Och om du vill så kan du säga att du har druckit fyra öl och att du sitter och kedjoröker framför datorn. Det är fullt möjligt va? Så att det kan ju vara så. I sådana fall så skulle det kunna vara så att den här nyheten från Folkhälsomyndigheten är i själva verket väldigt deprimerande.

För det som har hänt i Sverige är att många har blivit muslimer Av de som inte är muslimer och de andra så har de börjat röka på istället, ta andra sorters knark. Och de sitter ändå bara på internet, de träffas aldrig och därför har de inga normala skäl att dricka och röka.

Nicholas

Jag skulle vilja veta, hur ligger det till med renlevernadstrender och sånt där? Hälsomani och man ska träna mycket och vara allmänt frisk? Sånt skulle kunna förklara. Det vore väl kanske lite mer upplyftande om... bara var hälsomedvetna ungdomar som skulle hålla sig borta från bakfylla och rökhosta. Men jag är inte odelat positiv till det här.

Jag tycker väl för all del att 11-åringar och 13-åringar kanske inte behöver supa ner sig. Och det är väl positivt om det finns en minskad tendens där. Men jag tror heller inte på idén om att, oj har du inte fyllt myndigheten? Då är det illa, nu kommer det gå dåligt om du tar några el. Jag tror som du att det kan tyda på försämringar av sociala livet i Sverige.

Jag ska inte skylla på datorer och att, ja, ungdomarna nu sitter bara på internet och smsar varandra på telefonen. Det är väl snarare så att teknologin... teknologin bidrar till att bromsa in de negativa effekterna av social försämring. Och det är så att säga gipset runt det brutna benet, det är inte gipset som gör att benet är brutet, snarare tvärtom. Men ja, jag är definitivt inte, jag ser inte det här som ett självklart skäl att bli, att vara optimistisk.

Martin

Nej, det är ju komplicerat, det finns liknande frågor jag har sett. Liknande undersökningar och trender, till exempel spridning av könssjukdomar. Antaget vi ser en undersökning som säger att könssjukdomar är mycket mindre förekommande just nu i Japan än de var för 30 år sedan i Japan.

Eftersom det är allmänt omrycktat. att japanerna har slutat intressera sig för den typen av verksamheter som överför den typen av sjukdomar till andra människor. Så det är inte så jätteförvånande och man skulle inte jubla och säga, vilken fantastisk framgång för den japanska folkhälsan och så vidare. Och det är mer komplext. Och jag tycker inte att det är bra att de här bevårarna i Japan sitter hemma och inte träffar några andra människor. Men å andra sidan så är jag verkligen inget fan av sexuell promiscuitet heller.

Nicholas

Nej. Jag tänker mig att Folkhälsoinstitutet måste ju jubla. De tycker att det ska vara så. Man ska inte umgås med människor, man ska inte ha roligt. Man ska inte ägna sig åt någonting som liksom... som inte bidrar till skatteintäkterna ungefär. Allra helst så ska man bara låsa in alla människor i stora behållare med vätska i. Och så får de ha någon sån här syrgaslang in i munnen så kan de bara ligga där.

Så de inte överanvänder sina muskler eller råkar ramla och bryta ben eller så. eller något så kan de leva i hundra år allihopa. Se till att de inte får någon stimulanser och intryck det kan råka skada hjärnan också. Har bara alla människor i kemiskt koma så håller de sig friska. Det är ju folkhälsovindrets utopi.

Martin

Man ska ligga i en sån här Matrix-kapsel. Ja, precis. Ja, vi får se hur det blir med kapslarna.