Button-svg Transkribering

Nordisk hedendom liten men växande religion inom amerikanska flottan

Martin

Nordisk hedendom, liten men växande religion inom amerikanska flottan. Sammankonster hålls varje vecka ombord av hangarfartyg. Följare tillåts bära skägg. Torsammare godkänt som gravmärke på militära begravningsplatser sedan 2013. Det var ganska fantastiskt tycker jag att läsa den här artikeln från NavyTimes.com en webbpublikation som bevakar skogsfrihet.

militära händelser. Han berättar om att nordisk hedendom har har en fantastisk återupplivande kan man säga i den amerikanska militären. I våras för Thor och Oden och de andra ombord hangarfartyget John C.

Stennis. Jag tyckte det var väldigt lustigt när jag läste det först, och sen blev jag mer och mer tankfull allt eftersom jag läste den här artikeln. Det är alltså en ganska liten grupp... av matroser på det här skeppet som har bildat en grupp för att hålla hedniska gudstjänster. Jag vet inte om det är exakt rätt term, men de samlas i skeppets kapell och i likhet med alla andra religiösa inriktningar så delar man då på samma skepps kapell.

Det är så att judar ombord, de bokar in sig och har judisk gudstjänst, muslimerna ombord, de bokar också in sig på samma kapell och har muslimsk gudstjänst och så vidare. Och nu har alltså även de fornordiska, hedniska riterna fått plats i Skeppskapellet. Och det här är då en väldigt byråkratisk process där man då måste, man kan inte bara gå dit och säga att nu har vi vår nya, vi är pastafarianer, nu ska vi ha en pastafarisk gudstjänst här i kapellet.

Man måste ansöka och få religionen godkänd av flottan. Men det man gjort det är att konstnärs alla regler så har man blivit godkänd som en religion, man får ha gudstjänster och en viktig del av det här då det är också att För att ha en sån här grupp så måste man ha en präst eller en imam eller en annan person som är liksom ledaren för den religiösa gruppen, som leder gudstjänster och sånt där, som också då ska vara officiellt byråkratiskt registrerad som den religiösa företrädaren.

Och även det har de nu, en kille som heter Joshua Wood som jobbar som flygplanselektriker ombord på John C Stennis. Han är nu... Ja... Lekmannaledare kallar han för det. Just det. Heathen relay leader är termen de använder. De säger inte präst. De har träffats någon gång i veckan, eller en gång i veckan träffas de, och har gudstjänster, kanske man kan säga.

Jag tror att de träffas och utbringar en gemensam skål. De bägar någonting som de dricker ur. Och sen så läser de verser, poesi eller berättelser i nordisk hednisk anda. Och också andra exempel, så när den är i bubblor i bilen. Man får ha mjölner som symbol på sin gravsten om man blir begravd på en militär begravningsplats.

Det är också samma sak att du får ha korset, du får ha davitsstjärnan, jag vet inte exakt vad muslimerna har på sina gravstenar om de har någon symbol. Men säkert är det samma för siker och hindur och sånt där. De har fått sina symboler officiellt godkända. Och nu har du även de nordiska hedningarna. Det är en del av den här videon som jag har gjort.

på ett amerikanskt hangarfartyg. Jag måste säga att jag tycker att det är helt fantastiskt, fascinerande och upplyftande. Först att jag flinade lite när jag läste det. Och mot slutet av artikeln kände jag såhär att herregud, de här amerikanska matroserna, de flesta av dem har liksom ingen riktig koppling till Skandinavien, de pratar inget nordisk språk och så vidare. De jobbar hårt på att upprätthålla mitt folks uroldriga religion. Och vad gör jag? Jag sitter här i Radio Bubbla och ironiserar. OPP!

Nicholas

upprätthålla säger du, återuppveckla kanske snarare. Det finns ju tyvärr ingen obruten linje. Det finns ju definitivt ingen apostolisk succession. Men det å andra sidan, det finns det inte här heller. Så att vi kan inte stoltsera med något sådant heller va? Jag är lite, jag blev lite positivt överraskad också när jag hörde om vad de faktiskt gör på de här mötena. Att de sitter och läser gammal poesi och utbringar någon skål.

Det tycker jag låter som lagom ambitiöst och ganska... Ett ganska rimligt sätt att gå tillväga på. Det hade varit... Det kunde lätt ha blivit lite pajigt om man ska sitta och liksom... Nu ska vi hålla på och offra grejer framåt. Det hade varit roligt att höra om hur logistiken skulle gå till i och för sig. Man sitter där nere i en kapell på ett örlogsvartyg ute till havs och så måste man ha in olika djur som ska offras.

Men de verkar ha ett ganska... Det verkar vara ganska uppbygglig verksamhet om man säger så, bara i allmänhet. Och har man ingen... Om man inte känner att man identifierar med någon annan tro, några av dem här är ju... Eller de flesta antar jag har vuxit och sitter uppe i kristna hem. Om man känner att det inte är... Om de känner att det inte är för dem så är det väl bra att de hittar något annat.

Martin

Ja, det får man säga. Någon av dem här har ju... Det finns ett par personporträtt i den här artikeln. Och en av dem har ju till exempel då norskt påbrå. Till och med född där va? Ja, precis. Han föddes i Norge och växte upp i Minnesota, som inte är så långt från Norge. Och så han växte upp i en kristen familj och så vidare. Men kände liksom ingen riktig andlig affinitet med den här lutheranska kristenskärmen.

miljön som han växte upp i. Men när han så småningom kom i kontakt med de gamla nordiska gudestagen och så vidare så kände han att han kunde verkligen knyta an till det och blev väldigt intresserad av det. Och då hade han liksom antagligen någon tanke då om att han hade den här norsk bloden eller något sånt där. Det vet jag i och för sig inte. Han kanske föddes i Norge för att hans pappa var stationerad militär på någon militärbas eller någonting. Det vet jag inte men...

Nicholas

Det är ju möjligt faktiskt det han tänkte på. Men ska säga så också.

Martin

Han heter Tchaikovsky i efternamn, vilket inte är ett typiskt norskt namn. Förlåt, det var lite seriöst på det. Joshua Tchaikovsky heter han.

Nicholas

Okej. De har en utmaning framför sig om de ska läsa Poetiska Eddan på engelska. Jag har läst några verser på engelska och de är inte bra. Engelskan kan inte hantera de där fornordiska stavrimmen.

Martin

Ja, det finns säkert en sådan problematik. Det är lätt att vara snobbig när man nästan kan originalspråket. Man kan komma väldigt nära. Men jag måste säga att jag är väldigt imponerad av... Precis som förra gången jag skulle nämna någon bra debubbla så har jag återigen glömt hans namn, men han som... Cowboy-eddan. Vet du vilken jag menar, Nicola? Nej. The Cowboy-havamal.

Nicholas

Det här... nej, Gud. Vad är det här?

Martin

Det är riktigt, riktigt bra. Jackson Crawford heter han. Och det här är en bra grej. Det här är ingen skämt, liksom. Inget jag gör mig lustig över. Det här är en kille i... jag vet inte var han bor, men du vet, han står med cowboy-hatt på sin ranch. Och han är en seriös... Han är en lärd person. Han har också en akademisk verksamhet i någon lämplig disciplin. Han är en seriös och intellektuell person.

Men han försöker liksom inte lajva viking, utan han... Han använder sin amerikanska, mellanvästern, man kan säga cowboy-sensibilitet. Han menar på att den här visdomen som han hittar i Hava Mali är samma sorts visdom som kom till honom från hans... Du vet, hans farfar som var kåfösare, sånna saker. Förlåt, jag kan inte göra det rättvist på ett bra sätt, men det är väldigt, väldigt imponerande. Och hans inläsningar är jättebra, hans engelska inläsningar. Och han själv, han kan fornordiska, han gör själv de här översättningarna.

Nicholas

Han har gjort det i en översättning, alltså. Han har gjort det, inte bara någon. Som han gör,

Martin

och djupblodande analyser och så vidare. Jag tror han är en av världens ledande akademiska experter.

Nicholas

Okej, det låter lite bättre. Så att han har... Han har alltså... Vad ska man säga? Han har inte nöjt sig med att översätta den till engelska, utan han har dessutom hittat en specifik kulturell kontext att översätta den till, till liksom mellanvästern amerikansk engelska.

Martin

Ja, men han, jag menar definitivt så använder han sig av de sensibiliteterna snarare än att försöka liksom... göra Viking Live eller någonstans sånt där. Det här är bra grejer. Förra gången jag skulle lämna de röda bubblorna så visste jag inte hans namn. Men jag vill härmed rekommendera alla att kolla in Jackson Crawford. Jag tycker det är ett väldigt häftigt exempel på hur man kan plocka upp det här idearbetet.

Jag tycker det är väldigt intressant, inspirerande och uppmuntrande. Jag tycker väl det ligger någonting i det här med bristen på kontinuitet. Att det inte finns en obruten kedja av tradition i den hederska sfären. Jag har själv sagt det, flera gånger jag stod här i Röde Bubbla och sagt att man skulle på ett sätt vilja återuppliva den gamla nordiska religionen, men det går ju inte för att kedjan är bruten och så vidare.

Jag vet inte, jag tycker man kan ta... ta en annan position också som är definitivt värd att utforska. Jag menar, om vi ska problematisera lite grann, det är inte som att den katolska kyrkan är en obruten, oförvanskad linje från Kristus och urkyrkan. För att du ska få det till en intakt kontinuitet från Jesus till påven Franciscus så måste du acceptera en hel del...

Alltså inte ens den mest fanatiska katolik kan ju påstå att det är en oproblematisk, exakt obruten linje. Utan i bästa fall så är det en sorts gudomligt sanctionerad utveckling under två tusen års tid. Men kyrkan är någonting totalt annorlunda idag än... Den här kretsen av personer som följde Jesus för 2000 år sedan?

Nicholas

Det är en sak att säga att den är förvanskad, men menar du att linjen är bruten? Har det någonsin skett att kardinalskollegiet har upplösts utan att det har funnits en påvåg tillsättet nytt? Jag tror att själva successionen i sig är väl intakt.

Martin

Tekniskt sett och som byråkratisk bemärkelse så är det sant. Men den apostoliska successionsordningen, du verkar fästa väldigt stor vikt vid Nikolaus... Jag är föreningsnörd, jag kan inte låta bli. Den är också problematisk, men om du ska avropa den, då känner jag mig... manar att påpeka att många personer som ingår i den obrutna, oförvanskade apostoliska successionsordningen är riktigt jävla fruktansvärda.

Ett närliggande exempel kan ju vara ledarskapet i den svenska kyrkan, som också ingår i samma apostoliska successionsordning. Varje präst som är vigd i svenska kyrkan kan spåra sin prästvigdningshistoria till en biskop som blir biskopsvigd av, och så vidare, än ända tillbaka till. till Kristus själv. Det är den officiella bilden.

Men vi vet alla att den svenska kyrkan leds av en bunt lesbiska satanister. som framförallt fokuserar på saker som att anställa imamer och plocka ner korsen från kyrkorna. Så att de är prästvigda i den apostoliska successionsordningen är uppenbarligen inte någon garant för att de inte är extremt olämpliga.

Nicholas

Ett otillräckligt krav, men jag tror att det kanske nått åt det hållet kan vara ett nödvändigt krav. Vet du vad vi har Martin? Nu ska jag dra en riktig klyscha här. Men vi har faktiskt midsommarstänger och majbraser. Och det är faktiskt en obruten tradition. Det finns ju i alla fall någonting att bygga på i Norden. Satt. Någonting att... Det kan vara svårt att på ett autentiskt sätt helt och hållet återuppväcka en gammal hedendom, men man kan åtminstone ta tillvara på det man har och försöka bygga ut lite på det. Det tror jag absolut kan vara ett värdprojekt. Definitivt ska man läsa eddorna. De är läsvärda.

Martin

De är viktiga att läsa av ett allmänt kulturhistoriskt skäl. Det finns andra skäl, men om man... Från ett rent andligt, religiöst perspektiv så tycker jag att... Jag är benägen att i alla fall utforska den idén att väl titta på. Du är ju föreningsnörd, du tittar på successionsordningen och den organisatoriska kontinuiteten och så vidare.

Men... Det är också så, och det här är liksom stora frågor där jag kanske inte är någon auktoritet alls och så vidare, men jag tycker att det finns ett viktigt case att göra för att en riktig religion, en genuin religion är någonting levande. Det är någonting som under alla omständigheter i hög utsträckning måste återskapas i varje generation genom att varje generations gutsmän eller shamaner söker en direkt kontakt med det gudomliga.

Och där tror jag att det är åtminstone jämnt skägg mellan kristendomen och hedendomen idag. Därför att till hedendomens fördel så kan man säga att den är mindre byråkratisk och mindre åderförkalkad och korrupt. Jag tror att den i högre utsträckning är ett uttryck för en sorts spontan och genuin andlighet.

Det finns väldigt många, väldigt stor del av kyrkan, kristendomen som bara fortsätter på slentrian. Man går i kyrkan för att man, familjen brukade göra det och så vidare, men man har egentligen ingen andlig upplevelse, man har egentligen ingen kontakt. Och det är inte heller så att prästen är en andligt upplyst person som har någon typ av mystikupplevelse eller någon typ av bebyggnad.

Det är ju mycket högre sannolikhet att du hittar den typen av personer i hedniska kretsar. Det finns ju ingen slentrianmässig hedendom. Alla som är där har sökt sig dit för att de har någon typ av andligt behov. Eller om du är en ledare kanske någon typ av andlig upplysning. Det är större sannolikhet att en ny hednisk shaman, eller vad den nu kallar sig, har en ny hednisk krets.

har någon typ av genuin andlig upplysning, att de har sett en glimt av den mystika dimensionen än att en slumpmässigt utvald präst har. Så att, jag är ändå benägen att, vi pratade om, för länge sedan du hade bubbla så pratade vi om ett par som var kristna och de hade konverterat till katolicismen tror jag. Eller om det möjligen var någon typ av konservativ kristendom eller kanske ortodox kristendom.

Konservativ katolicism hade de konverterat till. Det här var en av podcasten på Social Matter där de pratade. Och de sa såhär att det som gäller för oss är fake it till you make it. Vi föddes inte in i den här religionen. Vi måste bara göra vårt bästa för att för att återskapa den, men för våra barn som växer upp i vår familj. De kommer ju inte behöva fejka, för de kommer ju vara äkta.

För de har ju växt upp från dag ett med att höra oss prata om de här sakerna och göra alla riten och så vidare. Så att om vi dedikerar oss till att göra det här, till att du då, i den här situationen, stegat en fejkare, så kan det ändå bli 100% genuint för deras barn. Och lite så känner jag att om man ändå, i hög utsträckning, måste återskapa kristendomen, om man ska kunna vara en genuin kristen, ja, men då kanske vi lika gärna kan återskapa något annat än kristendomen.

Nicholas

Okej. Det är sant. Men jag måste ta upp det här med folk som går i kyrkan på slentrian. och att du har en annan typ av medlemsselektion på mer udda företeelser som hedendom. Det är ju på gott och ont, därför att när du har folk som går i kyrkan på slentrian betyder det också att din församling har så att säga normala människor. När du har lite mer udda subkulturer så kommer det alltid att attrahera lite udda människor, vilket ibland kan vara positivt och de kan ha många nya och intressanta idéer.

Men det kan också bli lite Jag menar, inom den libertarianska rörelsen har vi lite erfarenhet av det här, att det kan bli lite kufiskt i vissa sammanhang. Och det kan vara kanske skönt att ha ett samfund med lite vanligt folk, eller om inte annat. Om man tänker sig att det här samfundet ska leva långsiktigt, vilket är väldigt viktigt för din plan med att förövrig till barnen, då är det väldigt bra om det finns kvinnor i det.

Vilket det kanske oftare gör i normikyrkor där folk går på slott. slentriangudstjänster än det gör i... Det har en tendens att vara väldigt mansdominerat i den här typen av subkulturer.

Martin

Ja, det här var ju någon sorts rekord i djupsinnig metodologi för att utvärdera andliga strömnät. Var är brudarna?

Nicholas

Nej, men förlåt, men det är ju... Okej, det är bara en liten aspekt av det. Vi kan ta istället då bara det rent sociala. För att bygga ett samfund så handlar det inte bara om att läsa böcker och andliga principer, utan det handlar också om... Det handlar också om vilken typ av människor som du har med.

Martin

Det finns ju ingenstans tror jag där det finns så mycket kvinnor. Det känns verkligen bizarrt att prata om det på det här sättet. Men om du ställer dig frågan, vad är brudarna? Då måste ju New Age-kretsar vara absolut stoppnotch. Ja just det. Du hittar ju inget bättre ställe då.

Nicholas

Vi kan lägga den frågan åt sidan. Skönt. Jag var tvungen att nämna det i alla fall. Men om vi bara tar den rent sociala aspekten, vilken typ av... kvalité är det på människorna som är med. Då behöver du... Då finns det fördelar och nackdelar med att ha väldigt obskyra och småt esoteriska subkulturer kontra att ha en stor etablerad kyrka som människor känner till.

Martin

Ja, det är orsaken till att jag personligen aldrig har sökt mig till någon nyhet. Jag har inte ens testat att delta i deras ceremonier och så vidare, även om jag har varit nyfiken på. Jag vet att de finns, jag har följt dem lite grann på avstånd och sånt där. Men det är att jag aldrig har känt alls att jag skulle kunna vibba med de människor jag har. som håller på där. Men det är därför jag tycker det är så spännande att se de här matroserna i amerikanska flottan. Inte för att jag är en flottansmast som kan vibba in med de amerikanska militärtyperna, men det är ett exempel på att det kan återuppstå och återskapas på alla möjliga ställen.

Vem vet, det kanske finns någon annan grupp någonstans som jag och andra människor kan vibba med. För de här människorna på den här båten de har ju... Jag får väl smisk nu igen av alla möpar som bildas i skam med rätt ord. Hangarfartyget. De har ingen koppling till skandinaviskt... Nasianstruket, vikingalivande eller vad man nu beskriver det.

Nicholas

Vi har ju fått frågan enligt artikeln. Ja, och då? Om de är white nationalister, de känner sig kränkta. Inte bara är felaktiga, de är djupt kränkade.

Martin

Alltid, de är väldigt peko.

Nicholas

En antihednisk kanard.

Martin

Ja. Jag tyckte det var mycket upplyftande i alla fall att få läsa den här artikeln. Tack så mycket till Bubbloredaktören som... –dunkade in den i bland annat avdelningen.

Nicholas

–Jag måste få lyfta en annan... Det finns en annan typ av hedendom som inte... som tekniskt sett inte har samma problem med successionen. Det är nämligen så att en av påvens titlar är Pontifex Maximus. Och det är från början inte en katolsk titel. Det är från början en romersk titel från det romerska kungadömmet. Det vill säga, innan det fanns romerska kejsare och innan det fanns den romerska republiken så fanns det det romerska kungadömmet.

Och där... Många många hundra år innan kristendomen dök upp etablerades titeln Pontifex Maximus vilket då alltså var överhuvud för det religiösa livet i Rom och när Rom kristnades så gick den titeln över till att appliceras på påven men det finns alltså tekniskt sett en titel bevarad från gammal romersk hednisk tid så om man är italienare och vill återuppliva gammal romersk hedendom då kan man gå in i den här titeln Då kan man försöka hitta ett sätt att korpa åt sig den titeln. Om man inte bara anser att den apostoliska successionen i sig har sammanvärts med en succession från romersk hedendom.

Martin

Mm, så... Jaha, det låter ju sig ganska omständligt då. Om jag är italienare och vill återuppliva gammal romersk hednisk religion. Då måste jag först bli påve för att få titeln Pontifex Maximus. Ja, jag hoppas att vi kan hitta en mindre komplicerad väg att göra det här. För jag tror att det där kan bli problematiskt. Ja, okej. Det kanske är lika bra att vi går vidare innan det här spårar ur ännu mer.