Fredag 12 juni 2020

I dagens avsnitt bland annat: Västvärldens statyer faller under raskravallerna och motaktivister mobiliserar till deras försvar, nybildade autonoma zonen Chaz i Seattle avverkar civilisatoriska utvecklingssteg i rask takt, priset vita betalar för sina privilegier, 98-åriga Adas livsbesparingar konfiskeras enligt penningtvättslagen, Sidas flytt från Östermalm till Botkyrka blir inte av, japansk konfektyrkonflikt mellan uråldriga företag samt italienare får uppleva sitt kulturarv i lugn och ro när Wuhansjukan stoppar landets turism

Nyhetsinslag från dagens sändning:

Länkar som diskuterades i dagens sändning:

Brittiska scouter skyddar staty av scoutrörelsens grundare Robert Baden-Powell i Dorset efter Bournemouth stadsnämnd beordrar dess nedtagande medan två män övernattar i tält vid statyn i Poole Quay för att vakta den

Harman and Doolittle on The Economics of White Privilege

98-åriga Ada som önskat lösa in 200 000 SEK som annars skulle blivit värdelösa vid pengautbytet 2017 får livsbesparingarna konfiskerade enligt penningtvättslagen då hon inte kunnat uppfylla Riksbankens begäran om bevis i pappersform, överklagan avslagen i såväl förvaltningsrätten som kammarrätten trots konstaterande att det inte finns några skäl att betvivla hennes redogörelse att beloppet sparats ihop under hennes och hennes mans långa arbetsliv

Sidas flytt från Östermalm till Botkyrka blir inte av, anledningen påstås vara att Botkyrka saknar lokal för 500 personer, nu inleds jakt på nya “resurseffektiva lokaler” i Stockholms förorter

Japansk konfektyrkonflikt får sin upplösning när domstol i Kyoto tillåter Shogoin Yatsuhashi Sohonten att fortsätta informera kunder om företagets grundande år 1689, hade stämts av konkurrenten Izutsuyatsuhashihonpo, grundat 1805, för att vilseleda kunder att deras produkter var av högre kvalitet tack vare längre tradition av tillverkning, försvarsadvokat Orita Yasuhiro medger att tvisten antagligen är obegriplig för de allra flesta som inte kommer från Kyoto

Italienare upplever sitt kulturarv i lugn och ro när sedvanlig turistanhopning uteblir på grund av covid-19, Vatikanmuseerna senarelägger öppettider för att bättre passa lokalbefolkningens arbetstider