Söndag 8 augusti 2021

I dagens avsnitt bland annat: Martin recenserar psykoterapisimulatorn Heal Hitler och Boris berättar om nazismens kluvna inställning till psykoanalys, Irland är trotskismens sista fäste i Europa med fem trotskister i parlamentets underhus, Matt Ridley försöker nyansera debatten om förvildning av biotoper men förvirrar sig i halmgubbar, överdriven optimism och antropocentriskt kontrollbehov

Nyhetsinslag från dagens sändning:

Länkar som diskuterades i dagens sändning:

Psykoterapisimulatorn Heal Hitler lanseras på Steam, låter spelaren ta kontroll över terapeut som genom att behandla ung Adolf kan framkalla en alternativ tidslinje där huvudpersonen förkastar sitt manifest och lämnar nazistpartiet, spelskaparen Jon Aegis anklagas av arga redditörer för att vara en antisemitisk rasrealist som försöker förmänskliga Hitler genom att visa att hans inre ilska kunde adresseras och botas

Irland trotskismens sista fäste i Europa, unik ställning genom flera ledamöter i parlamentet sedan 2011, som mest har trotskistiska valkoalitioner erövrat sex platser, fenomenets förklaring valsystemets låga trösklar samt jordnära politik och färgstarka representanter som driver frågor som kamp mot höjda avgifter för vatten och sophämtning

Matt Ridley: Världen har fler träd än för 35 år sedan och bara i Europa har antalet träd ökat med ett område större än Frankrike, den globala befolkningen har fördubblats på 50 år medan mängden jordbruksmark förblivit konstant, när befolkningstillväxten avstannar kommer stora områden att åter kunna förvildas, när människan tar ett steg tillbaka så återhämtar sig förvisso naturen, men förvildning gynnar inte alla arter, verklig biologisk mångfald kräver att människan erkänns som en del av ekosystemet och att vi aktivt styr vissa arter och biotoper