Onsdag 24 mars 2021

I dagens avsnitt bland annat: Amerikanska myndigheter har observerat många fler ufo-fenomen än tidigare tillkännagivet, Bulletin står utan redaktionsledning efter att sex personer lämnar företaget, Donald Trump återkommer till sociala medier inom 2–3 månader på egen plattform samt Storbritannien utökar kärnvapenarsenal med 44%

Nyhetsinslag från dagens sändning:

Länkar som diskuterades i dagens sändning:

Många fler ufo-fenomen har observerats av amerikanska myndigheter än vad man tidigare tillkännagivit och de flesta har observerats med flera olika sensorer snarare än enbart en enskild pilot eller satellit, enligt John Ratcliffe som var nationell underrättelsechef under Donald Trump och säger att han ville offentliggöra många fler uppgifter men misslyckades

Bulletin står utan redaktionsledning efter att Ivar Arpi, Alice Teodorescu, Fredrik Ekelund/Marisol M, Susanna Birgersson, Nina Lekander och Michael Economou lämnar företaget

Donald Trump återkommer till sociala medier inom 2–3 månader på sin egen plattform vilken helt kommer omdefiniera konceptet, har haft energifulla möten med olika grupper samtidigt som flertalet företag tagit kontakt med den tidigare presidenten, uppger hans rådgivare Jason Miller

Storbritannien utökar sin kärnvapenarsenal med 44% som svar på kraftigt ökad hotbild och förväntan om framgångsrik kemisk, biologisk eller nukleär attack mot landet innan 2030, ny policy möjliggör användning av kärnvapen mot andra hot än enbart andra kärnvapenmakter