Onsdag 17 april 2019

I dagens sändning pratar Martin om den nya sammanställningen av intelligensundersökningar från världens alla länder, vilka konsekvenser det kan få när befolkningar har låg intelligens, hur intelligensnivåer har ökat historiskt samt hur de kan höjas i framtiden.

Länkar som diskuterades i dagens sändning:

Ny kartläggning av IQ-fördelning världen över visar snitt på 82, länder med mindre pålitlig data kompletteras med andra mätningar

Are We Getting Dumber? Dr Michael A. Woodley and Stefan Molyneux

Why Civilizations Rise and Fall | Michael Woodley of Menie and Stefan Molyneux