Button-svg Transkribering

Regeringen vill möta ökande adhd-diagnoser med kraftigare medicinering

Martin

Regeringen ger Läkemedelsverket i uppdrag att se över om fler läkare kan skriva ut läkemedel eftersom Socialstyrelsen uppskattar att andelen med ADHD-diagnos kommer att fortsätta öka till 15% för pojkar respektive 11% för flickor. Vi har pratat flera gånger tidigare om hur diagnostiseringen och medicineringen av psykiatriska åkommor har spårat ur.

Jag har för mig ett siffra vi pratade om härom året var att en av tio svenskar äter SSRE-preparat en av tio den siffran är förmodligen högre nu det är ju enormt hårdresande med tanke på vilka starka sideeffekter som den sortens preparat har och nu nu ska de bräcka det för nu säger de att 15% av alla pojkar kommer att få ADHD och det är diagnos om man liksom extrapolerar trenden som vi har just nu.

Och man oroar sig för att inte alla omedelbart ska kunna sättas på ADHD-medicin, det vill säga amfetamin. Du tapprar nya värld. Det har skett en explosion av diagnoser, säger socialministern Jakob Forsmed. Och det är ju alldeles sant. Men varför? Och vad är ens de här diagnoserna som exploderar? Intressant nog så är det socialministern.

Han är faktiskt på rätt spår. Han pekar på de viktigaste orsakerna. Han säger att samhället har börjat fokusera mer på ADHD. Diagnoskriterierna har breddats så att fler inkluderas. Och de här diagnoserna är eller uppfattas som krav för att få extra stöd i skolan. Och så säger han också att kunskapskraven i skolan är så pass höga att vissa barn som rent intellektuellt inte klarar skolan, skickas till psykiatrin och får diagnoser.

Och enligt min mening så är det här, det är korrekta beskrivningar, de är inte helt uttömmande, men alla de här punkterna är viktiga bidragande orsaker. Men, notera vad som inte finns med på listan. Ingenting om att... människor faktiskt fungerar sämre, att de har någon sorts fel i sina hjärnor som de inte hade tidigare och det är ju inte människorna som har förändrats, det är samhället men det är människorna som ska korrigeras såklart, inte samhället och det man ska göra är alltså att skriva ut mer ADHD i medicin det vill säga amfetamin och ett problem som man ser då det primära problemet man fokuserar på det är att alla läkare inte kan göra det.

Man måste ha någon sorts specialistutbildning. Jag vet inte om det bara är psykiatriker som kan göra det eller hur det fungerar. Men regeringen vill i alla fall att vilken läkare som helst ska kunna skriva ut amfetamin. Jag tolkar i alla fall det här förslaget. Analysen är på sätt och vis okej. Men åtgärdsförslagen är helt uppåt väggarna. Vi har ingen som helst koppling till den rimliga analysen man gör.

man säger öppet egentligen att det är fel på samhället, människor passar inte in i samhället längre. Och för att lösa det problemet tänker vi pumpa barn fulla med psykoaktiva substanser för att minska friktionen mellan individ och samhälle. Inte ett ord om att faktiskt ändra på samhället så att det fungerar bättre för normala och omedicinerade människor. Kanske ändra någonting på skolsystemet.

om man tänker lite på det så är det en riktigt extrem uppfattning en djupt pervers uppfattning som också helt uppenbart kommer att ha väldigt negativa konsekvenser och då måste man ju fråga sig hur kan det gå så här fel i hur folk tänker kring de här sakerna så ett centralt problem är förstås vad de här diagnoserna egentligen är, särskilt de här lite mystiska så kallade neuropsykiatriska funktionsnedsättningarna Det är en särskild term som de har för de här sakerna som inte riktigt är sjukdomar eller hjärnskador eller något mer välbekant och lätt definierat.

Men i praktiken så behandlas de på samma sätt. Men det har mycket att göra med... psykiatrins ställning i samhället som vi pratat ganska mycket om förut. Psykiatrin skiljer sig från andra sorters medicin genom att den interagerar med diverse subjektiva och sociala aspekter av våra liv. Psykiatrin är inte objektiv på samma sätt som behandling av ett brutet ben eller ett flimrande hjärta eller en cancersvult eller en bakterieinfektion.

och så vidare. För att avgöra huruvida någon har ett psykiatriskt problem så räcker det inte med att titta i den personens kropp utan man måste väga in externa och samhälleliga faktorer eftersom det överlag inte finns objektiva kriterier. för hur människors psyken ska fungera i sina normaltillstånd. Så det som händer i praktiken är att man gör sociala jämförelser och i de här moderna psykiatriska diagnosmanualerna de som heter DSM så har man uttryckligen sådana definitioner det vill säga att man anses lida av olika åkommor på grundval att man beter sig på ett sätt som avviker från hur andra beter sig eller på ett sätt som andra inte tycker om och sociala definitioner av åkommor gör förstås att åkommorna förändras med samhället ett brutet ben är ett brutet ben oavsett vilket samhälle du lever i men så är det inte i psykiatrin och ju mer skruvat och människofientligt samhället blir desto fler kommer att klassas som psykiskt sjuka och det kommer också snabbt komma in politiska dimensioner så antar till exempel att man säger till sin psykiatriker men det är så dumt att man säger till sin psykiatriker att man anser att det demokratin borde avskaffas för att nästan alla människor är för ointelligenta och omdomstlösa för att fatta beslut om samhället och att man inte accepterar att de dårarna har någon auktoritet att bestämma över den.

då tror jag att om man har otur med sin psykiatrik, då tror jag att man löper en riktig risk för att få en diagnos, kanske ett antisocialt personlighetsstörning eller något sånt där, och det finns ju också många fall, jag har blandt berättat om ett specifikt fall tidigare i radion som jag själv var bevittnade för det hände med en bekant till mig det finns ett fall då där personer blir diagnostiserade som psykotiska för att de rapporterar upplevelser som i alla tidigare samhällen skulle ha betraktats som religiösa upplevelser till exempel att de har hört röster som de har uppfattat som röster från Gud eller röster från änglar men nu sätter man dem på på neuroleptika, på sådana här väldigt kraftfulla farliga mediciner och det är ett beteende som vi en gång i tiden såg som enormt värdefullt alltså en direkt kontakt med högre existenser och så vidare något som ibland gjorde att människor samlades kring den personen, kanske kallade honom för en profet Och idag klassar man det som en sjukdom Och reaktionen är att man ska Låsa in dem, droga ner dem Stänga ner deras hjärnor Stäng ner deras Förmåga att tänka och känna Bara man blir av med de här Hallucinationerna som man kallar för I dag såklart vad gäller just ADHD så är det egentligen väldigt tydligt vad det handlar om det är inget stort mysterium, jag tror att de flesta som lyssnar på våra sändningar förstår det här, men det kan vara värt att säga någonting om det ändå ADHD det står för Attention Deficit Hyperactivity Disorder Attention Deficit det blir svårt att fokusera och när det gäller barn då så handlar det primärt om att barn inte fokuserar på lärarnas undervisning i skolan.

Man inte fokuserar på böcker som andra har sagt åt dem att läsa. Man fokuserar inte på övningsuppgifter som man blivit borde att göra. Då måste man fråga sig huruvida det är onormalt för barn att ha svårt att göra det. Vilken grotesk bild har vi av människors och barns natur om vi tror att det enda friska är för barn att vara jättebra på att sitta tysta och snällt och lydigt och lyssna på lärare hela dagarna.

Eller följa instruktioner från en bok. det är förstås en extremt onaturlig situation och det mest anmärkningsvärda är egentligen att så pass många barn ändå kan få oss att spela med. Och sen har vi hyperactivity överaktivitet bristande impulskontroll, det vill säga att barn har alla möjliga impulser som de är benägna att agera på de har svårt att sitta still de får en massa olika idéer de skiftar fokus mellan idéerna mycket snabbare än vad vuxen människa skulle göra och återigen det här är någonting som är 100% naturligt det är så barn fungerar.

Det är meningen att barn ska fungera så särskilt om man sätter dem i en onaturlig miljö och utsätter dem för en massa onaturliga stimuli som de inte uppfattar som intressanta eller relevanta. Det är helt rätt att ignorera tråkiga skoluppgifter och istället försöka aktivera sig på andra sätt. Följa andra impulser man har och så vidare. ADHD handlar från början till slut om att sjukdomsklassa normala beteenden.

man kan också säga att ADHD innebär en sjukdomsklassning av barndomen. Så barn förväntas fungera som vuxna eller yngre barn förväntas fungera som äldre barn om de inte gör det så stämplas de som psykiskt nedsatta. Och ett annat sätt att uttrycka saken som ofta påpekas det är att det är en av de drivande mekanismerna här att ojkar förväntas fungera som flickor för att flickor till sin natur är mycket mer stillsamma och medgörlig än pojkar.

Men det finns ju också en annan aspekt av det här problemet som man kan beskriva som att ADHD-liknande problem faktiskt ökar som ett faktiskt psykiskt problem hos alla möjliga människor. för man kan se att de här problemen kryper ner i åldrarna när man blir äldre så får man normalt ett längre uppmärksamhetsband starkare impulskontroll och så vidare men vi verkar snarare gå i en annan riktning där barn blir sämre på de här sakerna och här finns det vissa miljöfaktorer som är väldigt uppenbart suspekta, det finns flera aspekter men en som är väldigt lätt att peka på, för att det redan pratas mycket om den, inte av regeringen men alla som själva har barn vet att det finns ett enormt stort problem med, man brukar prata om det som skärmar och skärmtid så barn har tillgång till inte bara skärmar men bland annat på det sättet extrema onaturliga källor till stimulans för att man har en telefon eller en iPad eller en tv-apparater eller en dator eller vad det är för och där får barnen så extremt starka stimuli serverade på löpande band utan någon egen ansträngning Så de kan bara sitta där och låta hjärnan översköljas av onaturligt starka intryck.

Grella färger, snabba rörelser, skrikiga röster, blicksnabba klipp från scen till scen och så vidare. Och man tittar på de här barnprogrammen som vuxen som är ofta svårt att ens hänga med. om man tittar på de här värsta sorterna. Det är en sorts audiovisuellt knark som nästan alla människor i västvärlden utsätter sina barn för i en eller annan utsträckning.

Det är ett väldigt välkänt fenomen. Jag tror nästan alla människor förstår det här intuitivt. Om man utsätter någon för hyperstimulering så tappar de över tid förmågan att fokusera på mindre extrema stimuli. Precis som att en knarkare måste ta en högre och högre dos. för att känna någonting och precis det händer såklart med våra barn som kollar på tecknade serier, eller vad det är för någonting internet nästan alla föräldrar inklusive jag själv har sett det här med egna ögon så det är helt glasklart att det händer hur det går till när barnen vänjer sig vid hyperstimulering från tv och datorer så tappar de intresset för normala stimuli och impulskontrollen kraschar såklart också av den här möjligheten att sappa mellan olika sorters innehåll så om man ger barn möjlighet att styra själva från minut till minut vad de kollar på på sina skärmar till exempel genom att byta film eller spel eller gud förbjuder sitta och surfa fritt på Youtube eller TikTok.

Då kommer de ordna sin egen hyperstimulering genom att sappa och sappa och sappa. Det är själva kärnan i hur TikTok fungerar och det är också själva kärnan i hur så kallad ADHD fungerar. Så att TikTok det är en sorts infernalisk ADHD-maskin och nu håller inte alla andra plattformar på internet håller för fullt på med att kopiera exakt det här konceptet. Så att Youtube, Facebook, Instagram och så vidare, alla har nu egna versioner av det här flödet av korta, intensiva videoklipp som styrs algoritmiskt för att matcha precis den typen av hyperstimulering som en viss användare behöver för att verkligen fastna och bli helt beroende av det.

Förlåt, jag babblade på här, men det är så riktigt vi har gjort det här och det är enormt skadligt att barn tillåts använda de här systemen och återigen då egentligen så vet alla det här men det som förundrar mig det är hur folk kan ha de här olika diskussionerna och inte koppla ihop dem men vi har de här två tendenserna som verkar på ömsesidor av problemet å ena sidan så förstör vi barncykeln genom att göra dem till skärmknarkare å andra sidan så kräver vi att de ska ha en vuxen nivå av koncentration och impulskontroll i skolan och när det inte fungerar så drar vi nästan ofattbart dåliga slutsatser.

Vi skulle kunna säga att... Vi måste ta bort hyperstimulerande maskiner som underminerar våra barns utveckling. Vi måste sluta behandla barnen som maskiner i skolan och låta dem lära sig saker i sin egen takt. Men det vi i all verket säger är att vi måste ge våra barn amfetamin så att de blir bättre på att fokusera. Det är bokstavligt talat vad regeringen säger. Läkemedelsverket måste se till så att läkarkåren kan pumpa ut mycket mer amfetamin till barnen.

Sötte. Det åker allt där, det är såklart kopplat till psykiatrin psykiatriens sjuka roll i samhället det är den här ivern att sjukdomsklassa saker som i själva verket uppenbarligen är samhällsproblem inte medicinska problem vilket ger psykiatriken enorm makt det ger läkemedelsindustrin intäkter såklart, och det finns andra intressen också som lärarfacken till exempel de vill behålla sin makt över barn i skolan styra verksamheten där de vill inte ha en mer öppen modell med mer frihet för barn och så vidare sociala medieplattformarna som sagt som vill som vill fortsätta monopolisera barns uppmärksamhet.

Det är många sinistra intressen som samverkar. Men på många sätt så är hörnstenen i alltihop psykiatrins makt att klassa normala beteenden som sjukdomar. Okej, jag måste stoppa nu för jag börjar få slut på stämban.

Boris

Jag tänkte säga, kör på. Jag har absolut inget att tillägga. Det var så gediget det där. Om farorna också. En sak som förvånar mig är att någon gång vi varit inne på det. Jag är så förundrad över, framförallt i kultur-och medievärlden, hur försypna och ordentligt...

Artister och konstnärer som har drogats genom hela sitt liv. Plötsligt så kliver de alltid fram i 58-årsåldern. Jag har fått en diagnos, jag har ADHD. Det förklarar allt, det förklarar hela mitt liv. För vissa grupper och personer så är det ett adelsmärk att sent i livet kunna vifta med diagnosen. det är lite märkligt hur det har kunnat bli så och i deras fall så är alltid förklaringen att de har liksom stupit och knarkat sönder den lilla hjärnan de en gång hade så att det kan vara anbebart också

Martin

Apropå de människor som får diagnosen och det förklarar allting och så vidare jag har stor sympati för alla människor som är i den situationen och jag vet alltså rent statistiskt jag vet också konkreta exempel men rent statistiskt så vet vi att det är många som lyssnar på den här sändningen som har haft den erfarenheten att man har fått en ADHD-diagnos man upplever att man har fått hjälp och inte minst såklart att man har fått de här ADHD-medicinerna som det kallas utskrivna och det har gjort en stor skillnad och i min erfarenhet så är det många som fastnar på den delen av diskussionen och det finns en bristande förståelse tror jag av vad amfetamin är för någonting och det är alltså vad ADHD-medicin är för någonting.

Det är amfetamin metamfetamin andra varianter av samma sak. Jag tror att den som finns i Ritalin heter metylfenidat. Men det är samma sak. Det är en sorts amfetamin. Saken är den att amfetamin hjälper. Om man vet någonting om amfetamin så är det helt självklart egentligen. Givetvis så blir det lättare att fokusera på saker om man har tagit amfetamin. Det gäller barn och såklart vuxna också.

så att folk som är i vuxen ålder får diagnosen ADHD och får amfetamin utskrivet som man nästan alltid får de kommer nästan garanterat märka stora förbättringar av olika slag plötsligt kommer det bli väldigt enkelt att fokusera på olika uppgifter att göra klart dem när man tidigare kanske var distraherad och tankspridd, livet fungerar mycket bättre och det som är viktigt att förstå det som jag gärna vill understryka litegrann särskilt för alla som har fått de här medicinerna utskrivna det är att ja, de fungerar men det har ingenting med ADHD att göra att den så kallade ADHD-medicinen fungerar, det är inte på något sätt ett bevis eller ett tecken på att din ADHD-diagnos var rimlig från någon sorts medicinsk eller något annat perspektiv det är praktiskt att fungera för dig för du fick amfetamin men saken är bara den att amfetamin fungerar amfetamin till skillnad från till exempel SSRI-preparat som vi nämnde i förbefarten är en ganska fantastisk drog egentligen för alla människor det är ingenting som är specifikt för en särskild grupp personer som har en särskild funktionsnedsättning utan amfetamin fungerar precis lika bra på alla människor, vem som helst kan höja sin koncentrationsförmåga med amfetamin och det jag menar med det här är inte att alla människor borde ta amfetamin det finns negativ effekter, det finns missbrukspotential och så vidare, men det är ett enkelt faktum att nästan alla människor skulle få de här positiva effekterna av att ta amfetamin och det här är en punkt där folk blir förvirrade för att inom många sorters medicin i allmänhet så är det en av problemen en av kriterierna är en sak som man använder för att analysera.

Man sätter in en medicin mot en viss hypotesdiagnos. Medicinen fungerar och då var diagnosen rätt för medicineringen fungerade. Det finns absolut ingen som helst rimlighet att säga så när det gäller amfetamin. För i tiden säg på runt mitten av 1900-talet så användes amfetamin i stor skala i hela samhället. Det började framförallt under krigen där soldaterna fick amfetamin för att slåss bättre och sen spreds det i hela samhället när soldaterna kom hem.

Och om jag förstår sakerna rätt så är det fortfarande ganska utbrett i Asien, i Sydostasien och sådär. Där tar man amfetamin eller amfetaminliknande substanser, efedrin och sådana saker, lite till mans. Ett annat klassiskt exempel är amfetamin som bantningsmedel som användes mycket förr i tiden och såklart även idag även om man tyvärr inte får utskrivet av läkare för att man vill banta.

Det är extremt effektivt bantningsmedel även i väldigt låga doser som inte gör att man märker av någon effekt på ens koncentration. Nu finns den nya grejen semaglutid och Sempic som verkar väldigt bra. Det kanske är att amfetamin är överspelat som bantningsmedel.

Men åtminstone fram till nyligen så var det världens bästa bantningsmedel. En poäng här är att amfetamin är en relativt harmlös drog i termer av sideeffekter och åtminstone för vuxna. Folk som har ADHD och dålig impulskontroll kanske inte borde ha en hel burk amfetamin hemma. Jag vet inte, men det kanske är sämre för dem. Men för normala människor så är det väldigt användbart och riskerna är väldigt små.

Jag säger absolut inte att amfetamin är en livsfarlig drog som borde elimineras från samhället eller något sånt där. Det är något som vuxna människor borde vara fria att experimentera med. Man ska inte behöva en ADHD-diagnos för att få tillgång till amfetamin. Men problemet är såklart när det gäller barn att man bryter ner barns konstruktionsförmåga med skärminsbruk och sen tvingar man in dem i klassrum och vägrar dem att låta springa runt och leka fritt i naturen och när det går ett helvete så löser man det med amfetamin istället för att låta dem ha normal barndom trycker in lite amfetamin och sen kan man fortsätta passivisera dem med skärmar, pressa dem igenom det industriella järntvättsmaskineriet som kallas för skola De här politikerna och byråkraterna, socialministern och så vidare, de tror att vi har stora problem nu med så kallat ADHD.

Men det är ingenting mot vad vi kommer att ha i framtiden om deras enda idé för hur man ska hantera de här problemen är att accelerera alla faktorer som skapar problemen och sen släta över konsekvenserna med amfetamin.

Boris

Jag väger inte till helvetet. Men jag har lite kluven där till en sak. Det ena är ju, paradoxalt nog, vart inte samhället dummare när amfetaminmissbruket bland människor som liksom var högpresterande. Men alltså politiker, journalister, direktörer som ville...

Var högpresterande men konkurrensen är knivskarp. Du måste prestera lite till och peta i sig lite amfetamin. Det säger någonting tror jag om samhällets förfalla. Jag tror att det finns väldigt få amfetaminister bland våra intellektuella och politiker. Det är nog andra mer förslöjande droger och partiedroger.

De petar inte i sig lite för en extra sittning på natten och skriva ett tal eller sådana saker som Olof Palme. Och det är lite synd på något sätt. Så jag tror att samhället blir klokare om högpresterande intelligenta människor då och då när man är på väg att gå in i väggen. Går igenom väggen med hjälp av sådana preparat. De kan också hantera dem.

Men paradoxalt nog så känner jag så här. instinktiv motvilja mot utskrivandet av amfetamin till ADHD alltså vuxna ADHD-patienter finns det inga andra, jag vet inte varför riktigt men det känns fel, finns det inga andra behandlingsmetoder som icke är medicinska?

Martin

För vuxna människor på ADHD-diagnos så kan det nog ofta vara för sent, alltså de har levt hela sina liv på sådana sätt med liksom överstimulering och sådana man har ju inte tränat upp impulskontroll som man förmodligen primärt måste göra som barn kanske till och med tidig barn då för att det ska fungera, så det kanske inte finns så mycket att göra men givetvis kan man jobba med sig själv och i många fall så skulle det förmodligen till exempel att kraftigt banta ner ens egen skärmtid, att inte sitta och pilla med sin telefon hela tiden, att inte surfa på Youtube och TikTok om man började med att eliminera en massa sådana saker i sitt liv så skulle det förmodligen vara liksom... minst lika effektivt som amfetaminkuren. Men det är ingen som är intresserad av det. Det är mycket svårare än att ta några piller.

Boris

Rent instinktivt kände jag att lösningen för den gruppen är skogsarbete utan skogsmaskiner.

Martin

Ja, skogsarbete utan skogsmaskiner. Det är en bra lösning på många problem.

Boris

Ja, i och för sig. Nästan alla.

Martin

Jag personligen, jag är inte så alltså jag kan ju sympatisera med resonemanget men jag tycker att jag tycker inte det är fel dömtvis att ta vissa genvägar och sånt där. Som sagt, jag har inget emot att folk använder amfetamin. Jag tycker det låter jättebra att de har den här, jag glömmer alltid vad den heter, men den här bantning, nya bantningsmedicinen de har som de säger är jätteeffektiv och har jättepå biverkningar.

Det låter fantastiskt tycker jag Men Jag tror inte att man behöver Bokstävera ut varför det är en dålig idé Att barn Som en tioåring eller en åttaåring Eller en tolvåring görs beroende av amfetamin för att koncentrera sig i skolan samtidigt som de förmodligen sitter och kollar på tv och skriker på tiktok liksom. Och det är det som socialministern pratar om. Det är inte vuxna människor utan det är barn i skolan.

Det handlar specifikt om att se till att barn då klarar skolan. trots att han vet, trots att han säger att problemet är i många fall att barn inte har intellektuella förutsättningar att klara undervisningen och det är bra att han säger det men den politiska slutsatsen är ju någonting som såvitt jag vet ingen pratar om i svensk politik det vill säga att många barn borde inte gå i skolan olika sorters barn borde gå i helt olika sorters skola, många borde överhuvudtaget aldrig fortsätta till gymnasiet och borde få ett jobb istället och så vidare

Boris

Man kan börja i skogen väldigt tidigt.

Martin

Ja, visst. Okej, din lösning funkar även i de följden. Du har faktiskt pekat nu på universal lösning.