Button-svg Transkribering

Nato stoppar serbisk trupplacering i Kosovo

Martin

NATO avböjer Serbiens begäran om att utplacera 1000 serbiska militärer i Kosovo med motiveringen att det inte finns behov för serbiska armen att återvända till Kosovo enligt president Alexander Vucic. I juni 1999 antogs resolution av FNs säkerhetsråd som tillåter utplacering av serbisk militär i känsliga områden såsom kyrkor och lokaler med serbisk majoritet givet godkännande från FN.

Förra veckan så gjorde vi en årskrönika i Radio Bubbla över 2022. Då pratade vi också om vad som kommer att hända framöver, vart vi hamnar om vi fortsätter i de tangenters riktningar som vi kunde se under 2022. En av de saker vi pratade om då var såklart krajnadkriget och en av de tangenter vi diskuterade var vad händer om kriget eskalerar och sprider sig.

Vi konstaterade då att den mest sannolika expansionen av kriget kanske inte är Polen, Baltikum eller Transnistria. Istrien eller något av de andra länderna som diskuteras av och till, utan kanske Serbien, som ju inte är ett grannland till Ukraina, utan det ligger ganska långt bort, men som har en koppling till situationen av andra skäl, av kulturella och historiska skäl.

Givetvis då för att Ryssland och Serbien är historiskt allierade sedan många århundraden tillbaka, bland annat på grund av kulturell närhet, religiös närhet, serbiskortodoxa kyrkan i nära besläktat med Ryssland. den ryskortodoksa kyrkan och så vidare. Serbien är det land i Europa med undantag möjligen för Vitryssland som starkast står på Rysslands sida i alla möjliga frågor.

Och Ryssland har också en lång historia av att komma till Serbiens försvar. Jag minns att det var en sak som slog mig när jag läste klassiska ryska romaner att Serbien ofta dök upp i romankaraktärernas samtal. Och att ryssarna alltid skildras av. att de är passionerat proserbiska, det skildar sig hur ryssar åker från frivilliga för att hjälpa det serbiska brödrafolket i deras heroiska kamp för frihet och så vidare.

Det var uppenbarligen en stor kulturell sak i Ryssland på 1800-talet. Då handlar det förstås om serbernas frihet från turkisk överhöghet. Det var ju stor konflikten för Serbien historiskt, att turka-osmanska riket kontrollerade Balkan och Ryssland var... Åtminstone i många fall en allierad till Serbien i den kampen.

Som vi nämnde förra veckan, den mest kända geopolitiska konsekvensen av rysk-serbisk vänskap är förmodligen det som hände 1914 när en serb vid namn Gavrilo Princip sköt ihjäl Habsburg 1, ens tronfull, ärkahärtigen, Franz Ferdinand. i Sarajevo, vilket såklart tämde att det blev tändande gnistan för första världskriget.

Österrike-Ungern förklarade Serbien krig, Ryssland kom till Serbiens försvar och rätt var det var så var det världskrig. Så det finns en olycksspånande historia av att Ryssland dras in i centraleuropeiska konflikter på grund av sina starka band i Serbien. Och för mig som inte är särskilt kunnig om detaljerna, så bara säg Serbiens historia under turkarna eller Serbiens problem med Kosovo-provincen så är det...

Det är någonting som hamnar i förgrunden för mig och som jag undrar och bekymrar mig över. Boris, du som till skillnad från mig vet väldigt mycket om allt det här. Kan du hjälpa mig och lyssnarna att förstå vad det är som händer nu i Kosovo? Du får hemskt gärna börja också med den historiska bakgrunden. Alltså till exempel de historiska orsakerna till att det bor en massa albanska muslimer. i en del av Serbien.

Boris

Oj, oj, oj. Ja, men det där är... Det är nästan lättare att börja nu och sen ska backa bandet till urhistorien.

Martin

För jag känner att den här bubblarubriken är så förvirrande. Om man bara läser den här historien och tänker sig att man som jag är relativt okunnig om historien eller att man inte vet alls om Kosovo-kriget och det som hände den tiden då är den här rubriken nästan obegriplig. Det finns fyra obegripliga saker i den här rubriken. Jag känner att det här behöver verkligen packas upp ordentligt.

Boris

Ja, vi packar upp. Det som kallas för Kosovo idag och som är en geografisk entitet i upprätthållen under FNs och Natos beskid är ursprungligt serbiskt, på anledning av en klyschad, det är liksom Serbiens vagga. Där finns de gamla, där uppstår de första serbiska kungadömmena, där finns de första serbiska kyrkor och kloster.

Det är själva hjärtlandet. Och mycket mer geografiskt nära och historiskt intimt förknippat med det vi kallar Serbien idag än till exempel Om vi tittar på konflikten Ryssland-Ukraina, där Ryssar säger att hej då Gud, Ukraina är ju Rysslands vagga, Kiev och så vidare. Det här väger ännu tyngre, det är liksom som att man slet bort...

Jag har inget att jämföra med Sverige faktiskt. Vad rak arm kommer jag på? Det kanske säger en del. Och det var också platsen för de sista fria serbiska kungahettig och grevedömmena under de ottomanska framryckningarna.

Och det var också platsen för ett monumentalt nederlag brukar man säga. På trastsletten då, på 1389 var det väl. På min födelsedag dessutom. Militärt sett var det inte så mycket ett nederlag för en serbisk styrka gick oavgjort mot en fyra gånger större muslimsk styrka.

Båda härskarna i det här fallet dog både på den serbiska och den muslimska sidan. Men efter det här slaget så i och med att serberna tappat sin ledare... Muslimerna kan alltid skicka fram något nytt sultannämne. Så eroderade hela totalt och de härtiga grevskap som fanns kvar i det nuvarande Kosovo där det bodde serber var blev under 150 år vasaller åt ottomanerna.

Och i de här striderna mellan ottomaner och turkar och slin och vingarsinanserv bland andra Så fungerade albaner som leoknäck där ibland tvångsvärvade, men i vilket fall som helst så slogs de oftast på turkarnas sida och kom efterhand att bosätta sig mer och mer och mer.

Där hade funnits albaner tidigare där men inte alls i sådana mängder som strömade in under efter att turkarna fått kontroll över området och serverna drog sig norrut har alltid funnits kvar i Kosovo. Men efterhand så har det liksom... Albaner har en tendens att föröka sig mer helt enkelt.

Och motsättningar har alltid då varit väldigt hårda. Kosovoalbanerna har alltid varit otomanernas handgångna män och hållit efter kärrberna. Åh... Motsättningarna var precis lika hårda när Jugoslavien då blev självständigt efter första världskriget och en sydsladisk federation. Pågick hela tiden etniska strider i området oavsett den som var vakten.

Under 1900-talet kan man säga att Albaner utgjorde tre fjärrdelar av befolkningen och Serbera en tredjedel. fjärdedel av befolkningen i Kosovo. Och det blev väl lugnt till en början, först efter att kommunisterna åt hit och tagit makten. Då blev Kosovo, de fick en begränsad autonomi men de fick inte bli en republik då med säte i presidentrådet.

Däremot så gjorde man faktiskt, man satsade oerhört mycket på att pumpa in pengar i Kosovo. Det fanns en öppet, nedlåtande och föraktfull och hatisk attityd från många av de andra jugoslaviska folken jämt emot Albanierna i Kosovo. Men han tänkte att vi ska väl höja dem, efterblivna muslimska stackarna ur efterblivenheten.

Så väldigt stora delar av statskassan gick, alltså proportionellt sett, till att förbättra situationen i Kosovo. Och att man satsade väldigt mycket på utbildning. Undertexter från Amara.org-gemenskapen Attacken för detta blev väldigt omfattande demonstrationer i Kosovo, framförallt i huvudstaden, i Brysterna på 80-talet, där man först krävde autonomi och sedan utvecklades demonstrationerna till att bli allt våldsammare och man krävde att man inte får bli självständiga utan att slå ihop sig med Albanien.

Då rullade stridsvagnarna in och lugnet återställdes. Och styret blev lite mer hårdhänt kan man väl säga. Så där var det fram till de stora inbördeskrigen bryter ut i de forna Jugoslavien. Och det som händer efter Dayton-avtalet, när man återigen delar upp Boston i tre delar, men inom ramen för en stat, är att det börjar skjuta.

Och då har liksom, det är ett NATO-USA-avtal som har genomdrivits då. Det har liksom varit relativt lugnt i Kosovo under krigen på Balkan. Men plötsligt började det skjuta ordentligt i Kosovo. K.A.L.A, en slags albansk grillarörelse med vidhängande parti, här var det geväret som hade makten, började kämpa väldigt hårt för Kosovas självständighet.

Och det är ordentligt belagt att det var olika albanska maffiafamiljer och drogkarteller. som understödde detta med vapen. Och man hade också USAs stöd. Och det brukar ofta sägas att till slut så började NATO i sin medmänsklighet bomba serberna för att de skulle sluta döda albaner i Kosovo.

Men tittar man på siffrorna... som numera finns och hur många som dog och hur många som ätningstränsade. Så innan, även innan man hade börjat bomba Belgrad och andra platser i Serbien så hade när kriget, när stridigheterna bryter ut ordentligt så finns det 300 000 serber i Kosovo.

Det är alla ensam. Och idag så beräknar man att det finns ungefär 110 000-115 000. Så 200 000 serber lämnade Kosovo när striderna kom igång. Och antagligt dödar man oensam. Men det är inte en fråga, alltså det dog fler serber i Kosovo än det dog albaner.

Och det säger sig ganska, det är också, även då borde det vara ganska självklart, ett ganska ordentligt sönderbombat Serbien slickas åren efter inbördeskrigen i Bosnien och efter bombningarna. har ingen även att de behöver ha trupper i Kosovo heller. Vilket gjorde det sjukt att bomba dem. Och då ska man alltså föreställa sig att 300 000 serber börjar mörda 1,7 miljoner ilskna albaner.

Men ändå utmålar det här som ett folkmord. Så NATO går in, EU går in också och den här lilla verkliga entiteten Kosovo upprättas alltså under västerländskt beskydd. Serbien vägrar förstås så EU går in. De erkänner alltså att det fortfarande var deras territorium på historiska grunder, även om det fanns en albansk majoritet där.

Det som har hänt sedan dess är att då och då har det blivit sammanstötningar mellan serber och kosovoalbaner. Man nådde en överenskommelse 2013 i Bryssel där man enades om följande att Serbien vägrar fortfarande med all rätt att erkänna Kosovo som en egen stat.

Men man har gått med på att man får utöva, det är en väldigt märklig formulering jag har talat med, men att Den regering som finns i Pristerna, huvudstaden och som utsätts genom val som har övervakats av EU. De har rätt att kontrollera landet, eller kontrollera Kosovo utan att Serbien erkänner det som en självständig stat.

I utbyte för detta halvagerkännande Så fick Serberna rätt att upprätta 2013 en slags kantonlösning. Det finns nio regioner i Kosovo där Serberna är i kontakt.

Där skulle man få självstyra över ekonomi, infrastruktur, utbildning och alla sådana saker i varje sådana kanton. Dessutom skulle man få upprätta ett samarbetsorgan mellan de här olika delarna. Två tredelar av områdena ligger norra Kosovo och en tredel i södra.

Det är lite små sprida områden. Det här var ändå en delvis viktig seger. Och Serbien som stater fick också rätt att skicka in trupp. för att skydda helgedomar, utsatta samhällen och så vidare om det fanns tecken på att serberna förföljdes. Och sen 2013 så har hela tiden kosovo-albaniska regimen förhindrat upprättandet av det här kantonsystemet.

Det är även IOS-observatörer överens om att man hade kommit en millimeter på vägen. De får inga pengar ur statskassan, inga medel. Man tvångsbeskattar dem men inga pengar kommer tillbaka. Och man har inte kunnat upprätta ett ordentligt samarbetsorgan för de här olika serbiska områdena. Och däremot så har hela tiden centralmakten i Kosovo gått in och petat i de här serbiska samfälligheterna som man enligt 2013 års avtal inte har rätt att göra.

Därav de här återkommande bråken med vägspärrar, bråken om en registreringsskylta och så vidare. Och de övergrepp som har rapporterats, de har ju varit från den kosovalbanska majoriteten mot den serbiska. Men ändå så är liksom, omvärlden med det får man ett intryck av att det är en massa blodtörstiga serber som fortfarande ägnar sig åt etnisk gränsning när det kommer att vara tillbaka.

När man är proserber ska man ha en så här fråga om en mycket liten minoritet som idag utgör 5% av landets befolkning. Och som är väldigt hårt pressade. Och där västvärlden inte har gjort ett dugg för att se till att 2013 års avtal fullföljs.

Nu har man också blockerat möjligheten för serberna att skicka in. soldater för att skydda serbier i Kosovo. Enda sättet att tolka det här tror jag faktiskt är att... Regimen i Kosovo känner att de har Natos stöd för att pressa på och det är hela tiden de här pushen på att ta från dom de sista kontrollen dom har över sina egna samhällen.

Och fortsätter man med detta så kommer Serbien att tvingas agera. Inte på grund av att de har en kraftig regim. av liksom att någon slags åh det är våra bröder och systrar utan av ren jävla självbevarelse drift alltså om man visar att det är ett nederlag till man inte kan ta och till slut så kommer man nå den punkt där serberna skickar in trupp för att skydda serbiska samhällen vare sig NATO går med på det eller inte.

Och då har vi ett nytt krig där. Serberna var makaxiga men de har åkt på mycket stryk de senaste 25 åren. 200 000 serber har fördrivits från Kosovo. Nästan lika många fördrev sig under en vecka från nuvarande Kroatien. Och så har vi hundratusen från Bosnien.

Så man har från gamla serbiskt dominerade områden så har Västvärldens understödda delning av det gamla Jugoslaven ledit till en etnisk gränsning av en halv miljon serber. Tack för mig för att du tittade! Och det bryr man sig inte så mycket om.

Och någonstans måste de ju säga stopp. Och det kommer man att göra i Kosovo. Så det vi pratade om i årskronikan, om att det där smäller nästa gång. Det där är liksom obehagligt nära. Här är ju medieberättelsen såklar. Alltså, det finns ju människors medvetande redan att det är serberna som är de onda. Och när man driver serberna och går in i Kosovo och NATO klipper tillbaka så kommer det vara berättelsen om att, åh, vi skyddar en liten utsatt grupp.

Säsongens offer är de små gulliga Kosovoalbanorna. Så är det bara att ställa in sig på att vi ska skicka vapen till Kosovo också. Det är nästa stödprojekt för Sverige.

Martin

En av de sakerna som jag tycker ser bara spontant så bizarra ut när man läser de här nyheterna det är själva ordet NATO. Vad gör ordet NATO i den här meningen? NATO avbörjer Serbiens begärande. Serbien ber NATO om att få göra det. Vad fan har NATO med det här att göra? Det var ju många som frågade sig 1999 också när NATO gick in och började bomba i Serbien.

NATO är en försvarsallians. Serbien är inte med i NATO kostar det. Det är inget Nato-land där i närheten som Nato var försvarade. Så hur tusen kan det komma sig att Nato går in och har den här reaktionen? Sen var det andra som kom in liksom. Det är någonting fundamentalt bizarrt och det är också någonting anomaliskt. kring just Natos involvering i det här.

Och det är också någonting som har väckt mycket ont blod runt om i världen, alltså precis hela världen. Så ser alla att Nato sa att de var en sak men sen så kom 99 och det som hände i Kosovo. Så nu vet vi att Nato är ju någonting annat. Kan du prata lite om den frågan Boris, om Natos involvering?

Boris

Ja, de etablerar ju sig som en aktiv kraft faktiskt. Tidigare hade de ändå spelat rollen av på ytan defensiv kraft ifall ryssen kommer. Men i och med inbördeskriget i Jugoslavien så blev man en...

en offensiv makt och en makt för USAs intressen. USA har alltid en lust att bryta ner relativt självständiga stater och det var trots allt Jugoslavien i den delen av Europa, och en viktig del av Europa. Men själva dynamiken här är intressant, därför att när NATO etablerar sig som en Inte bara militär, utan en politisk kraft med en politisk agenda.

Skydda mänskliga rättigheter. Det har inte funnits tidigare i deras agerande, åtminstone inte i något som har kommit på i Europa. Så ser dynamiken ut så här. Innan USA aktivt börjar verka i Europa. i nedbrytningen av Jugoslavien så hade ju, försökte EU trots allt, bromsa sönderfallet.

Man ville faktiskt inte ha ett fullskaligt inbördeskrig och definitivt inte i Bosnien. Och man kom till bra överraskommelser där som bröts därför att USA gick in och redan innan kriget började utpusha de muslimerna och förklara för dem att ni har vår backning om ni inte går med på en uppdelning av Bosnien utan vill ha ett enhetligt Bosnien.

Och så var kriget igång. Det är då NATO börjar utvecklas mot att i ledarskiktet suger man upp europeiska politiker som får en funktion i NATO. Gamla staten, norska, danska statsministrar, utrikesminister, försvarsminister, får olika positioner i Natos ledning.

NATO börjar förändra karaktär. Från att ha alltid haft amerikanska, franska, tyska och mycket brittiska militärer som frontfigurer. Så framträder nu europeiska politiker som Natos ledare, generalsekreterare eller utrikespolitiska talesmän.

Så att vad vi kan se i efterhand är att Nato blev de facto något helt annat. En organisation med enorm militär kapacitet men också med en uttalad politisk agenda. Och här kan man gå in och gräva i hur de europeiska eliterna har fördelat sina...

graser mellan EU och NATO. Men uppenbart är det ett politiskt verktyg för USA också. Man plockar upp lydiga knähundar som danskar och normen och stoppar in dem där. Och Boris Johnson sa sig också vara på väg in i ledningen för NATO. Så det är en helt ny typ av organisation och ganska öppet en organisation för att tävla USAs intressen i Europa.

Martin

Ja, men om man då går vidare från frågan om NATO och konstaterar som vi och alla andra har gjort många gånger att NATO är en en helt otroligt bra organisation för USAs intressen rakt av så har vi frågan då varför är USA så intresserade av NATO? av det här som händer i Serbien i Kosovo.

Och ytterligare så finns det de här förvändningarna om att det är etnisk rensning och vi måste stoppa serberna från att etniskt rensa muslimer. Och alla vet ju givetvis att muslimer är särskilt skyddsvärda, såklart. Men vi vet också att serber är nästan unikt onda människor. Det är en av de mest... Det är en av de mest fruktade och hatade folkgrupperna.

Det är en av de grupper som är utsatta för absolut mest rasism. Jämt med ryssarna kanske man kan säga, men serberna är nästan som ryssarna fast ännu värre. De är som ryssarna fast de har inte Dostojevskij och Tolstoj och sådana förmildrande omständigheter. Det är bara det barbariska och blodtörstiga i den slaviska naturen.

som är som mest renordrad i det serbiska folket som är unikt onda och det vet ju alla och serber har extremt dåligt rykte så på det sättet så kan man ju alltid Det är alltid väldigt enkelt, det finns inget moraliskt motstånd mot att attackera serber och bomba serber. Man behöver inte ens veta exakt vad serberna har gjort för att man vet att det är serber. Det är alltid välkomna att man bombar. Det är ungefär där det befinner sig moraliskt.

Men bomber kostar ju pengar också så varför håller man på med det här? En tanke som jag tycker ligger nära till hans är att serbien är en del av Sverige. är en knapp man kan trycka på för att komma åt Ryssland. För att man vet att om man trycker på serviceknappen så förr eller senare så kommer Moskva tvingas agera. På grund av de här historiska skälen och kulturella skälen och om inte annat så tror jag att det ryska folket som kommer kräva att den ryska staten kommer till det serbiska folkets undsättning och så vidare.

Det är min misstank i alla fall, min foliehatten på här. Man trissar upp de här konflikterna i Kosovo med fejkad etnisk rensning och allting för att man vill ha ett verktyg med vilket man ska kunna... Manipulerar Ryssland?

Boris

Ja men exakt, alltså det ligger i förlängningen. Att det har liksom ing... Det är väl lite småkul håller jag på att säga för USA att som nu skapa en situation där Serbien till slut måste gå in med trupp i Kosovo för att skydda sina... sina landsmän där. Men att man tycker att det är småkul därför att sen kommer det storkuliga.

För att när väl Serbien har gått in då kommer ju NATO svara med bombningar, som förra gången. Och, alltså Ryssland kommer ju inte ha något alternativ då. Och nu är Ryssland så upptristad, skulle jag bara säga. Så att de kommer ju ha bara farten att ge sig in i detta. Som ni säger, målet var en gång i tiden att bryta sönder en självständig federation med en helt egen politik.

Målet är slutfört och nu kan man gå vidare men då är målet att öppna en ny front mot Ryssland. Allt är på plats för detta. Du var inne på första världskriget men det är något lite obehagligt första världskrigsaktigt där rälsen är lagd. Fortsätter man stötta Kosovo så kommer Serbien gå i krig. NATO kommer att svara och då kommer man liksom inte i Kremlin att titta åt andra hållet. Det vore politiskt omöjligt även inrikespolitiskt i Ryssland.

Martin

Det är liksom en otäck situation. Vi får se, jag minns att vi pratade om det här för ett år sedan ungefär. När det var en liknande situation i... Någon gång under förra året, det var en liknande situation i Kosovo, det var en väg av spärgningar och skulle man fjörda om man inte och vi pratade om det i Radio Bubbla och jag för mig att du sa något i stil med att det förmodligen inte kommer att bli något den här gången, det kommer inte hända så mycket den här dagen, vilket det inte gjorde heller. Men vad tror du framåt om man säger på ett års sikt kan det bli så att det smäller nu i Kosovo?

Boris

Ja alltså så länge Kosovo... Om kriget i Ukraina pågår så är risken ganska stor att det kan smälla till när som helst. Det räcker ju bara med en etnisk gränsning av... Något av de mindre samhällena i södra Kosovo. Serbien kommer inte tillåta detta.

Samma sak där, rent inrikespolitiskt så kommer man kunna liksom Jaha, nu massakerar de 400 serber i Lilla Mitrovice, det är inte så mycket vi kan göra. Det kommer liksom att bli krig då. Och det kommer gå väldigt fort.