Button-svg Transkribering

Första bekräftade fallet av coronaviruset 2019-nCoV upptäcks i Sverige på sjukhus i Jönköping

Martin

Första bekräftade fallet av coronaviruset 2019 en COV upptäcks i Sverige på länssjukhuset Ryhov i Jönköping. Kvinna som besökt vår handområdet landade symptomfri i Sverige men fick sedan hosta och kontaktade vården. Kvinnan uppges inte vara allvarligt sjuk och är isolerad på infektionsavdelningen.

Folkhälsomyndighetens avdelningschef Karin Tegmark-Wiesel meddelar att smittspridningsrisken bedöms vara mycket låg. Den stora Wuhan-influensan fortsätter att vara världens i särklass mest bevakade nyhetshändelse. I USA har den konkurrens av riksrättsförfarandet mot Donald Trump, men även där börjar Wuhan-influensan ta över nu.

Med deras uppmärksamhet, alltid eftersom den rättsprocessen går mot sitt slut. Fortfarande, till mitt försvret, så har influensan inget riktigt namn. Det är fortfarande det här 2019-ncov som är det officiella namnet. Och det verkar inte som att de har ett brott om att hitta på ett riktigt namn. Men!

Det verkar som att sannolikheten har gått ner lite grann för att det faktiskt är en orminfluensa. Jag gillar att säga orminfluensan. Ja. Men det har framkommit vissa uppgifter sen senast som tyder på att det är... Man vet inte än, man vet inte säkert, men det verkar vara ganska hög sannolikhet att viruset faktiskt kommer från en fladdermus. Tydligen finns det en väldigt stor genetisk överlappning, 96% genetisk överlappning, med... ett coronavirus som man hittade hos fladdermöss för ett antal år sedan. Så det är förmodligen en fladdermössfeber trots allt.

Boris

Ja, det tycker jag på något sätt är mer skrämmande än en ormfeber. Ja, jag har svårare för fladdermössen. Större äckelfaktor på fladdermössen på ormar faktiskt. Man borde kalla det en slags bat-virus eller nåt. Bat-flu bilde jag. Det låter ju nästan ofarligt.

Martin

Nananananana, Bat-flu? Hahaha. Det låter ganska äventyrligt faktiskt. Ja, jag kan tänka mig att du inte gillar fladdermöss så mycket Boris. De är ju råttor fast de flyger runt.

Boris

Ja exakt, det är liksom utvecklade råttor på något sätt.

Martin

Mycket spännande information sprids just nu om vad det här viruset är för någonting, var det kommer ifrån och vad den har för genetiska egenskaper och så vidare. Det är lite svårt för en lekman att sålla bland informationen. Jag tror att det är svårt även för experter. Det är vad jag har hört bland annat av läkare och andra människor som är ändå någorlunda sakkunniga, som har viss, viss, kanske inte expertis om virus, men som ändå har lite medicinsk självförståelse.

Även sådana personer verkar ha svårt att tolka informationen, men det finns i alla fall en grupp som kan. Det är en grupp av indiska forskare som har fått mycket uppmärksamhet nu i dagarna för att de har publicerat ett paper. Det är alltså inte som ett officiellt peer review paper utan det är mer som ett working paper som de har lagt ut. Men där gör de då en genanalys. av Wuhan-viruset där de bland annat ser att fyra olika segment i virusets genom är identiska med segment av HIV-virusets genom.

Det finns någon sorts koppling mellan Wuhan-viruset och HIV-viruset. Det blåser upp väldigt mycket. Det är många som direkt har slutsatsen att det är någon som har surrat i ett labb och genmodifierat och skapat en hybrid där de har tagit gensekvenser från HIV-viruset och stoppat in det i Wuhan-viruset, i det här norska fladdermus-viruset som de har plockat upp, för att skapa ett coronavirus som har extra bra möjligheter att infektera människor för att HIV har en effektiv lösning.

Det är en riktig mekanism för att ta sig in i människor, att man har stoppat in den i det här coronaviruset. Men det är inte riktigt så enkelt, därför att virus... är örsrent promiskuösa när det gäller deras genom. Alltså virus kan, kan de, de behöver inte deras gener. RNA i det här fallet då förändrar sig inte på samma klumpiga långsamma sätt som för oss DNA varelser, utan de kan till exempel byta vid utbyta gener med varandra.

Skicka liksom strängar av av sina genom till varandra. Det är mycket mer promiskuösa och aggressiv process kan man säga. Och. Därför kan det hända på andra sätt än genom mänskliga laboratorier att virus byter igen sekvenser med varandra. Och rimligen så kan det också bero på, alltså det är inte jättelånga sekvenser de här, det är ganska korta. Så det kan också ha att göra med något gemensamt ursprung längre baks.

i tiden. Men det är en lite intressant, lite fantasiägande observation i alla fall. De experter som jag har störst förtroende för och de jag har lyssnat på som verkar seriösa och ganska kyliga men inte också frispråkiga och sådär, de verkar alla säga att än så länge tyder allting på att det är ett naturligt, evolverat virus. Att det inte är någon designer-virus från ett biologiskt krigsföringslabb.

Men det är ändå väldigt spännande. En välkänd sajt som heter Zero Hedge har blivit avstängda på Twitter för att de publicerade en artikel som handlar om en kinesisk forskare som de menar då eventuellt är den person som designade det här viruset. Han heter Peng Zhou och jobbar på Bohan institutet för virologi. Jobbar specifikt med fladdermus virus infektioner.

Och då har vi lite avstängning från Twitter nu för att de spread den här informationen, vilket anses då väldigt problematiskt. Det var... Ta med er det som en liten datapunkt bara, håll dig åt tanken. Jag tänkte vi kunde prata lite om det här Boris, för oavsett om det faktiskt är ett designad virus eller inte så är det fascinerande att tänka på. Vad skulle konsekvenserna bli? Rimligen så måste världen reagera annorlunda på flera sätt beroende på om det är en spontan mutation på en köttmarknad respektive om det är ett designad virus från ett mystiskt kinesiskt En kommentar som gjordes för ganska länge sedan nu, jag har glömt namnet men det var en amerikansk gruppent som sa att att Wuhan-viruset är på väg att bli Kinas Tchernobyl och att det eventuellt också kan bli en enorm PR-katastrof som kommunistpartiet inte kan återhämta sig ifrån.

Det finns ju en teori som säger att Tchernobyl-katastrofen var en av ett grundskott, nästan en del av dödsdöden. för Sovjetregimen. Och i Kina har de en politisk doktrin som kallas för Himlens mandat som har åberopats nu i dagarna. Det liknar lite grann den europeiska doktrinen om de säger kung av gudsnåde.

Att världsliga auktoritet har ett ursprung från ovan. Men det som är så intressant med den kinesiska idén om Himlens mandat Det är att den har inbyggd i sig en princip om folkets rätt till uppror. Därför att himlen visar vem som har himlens mandat genom att goda saker händer.

Goda åmen kan man säga. Men sen när en ledare, alltså en kejsare då, historiskt förlorar himlens mandat då visas det genom väldigt olycksaliga, olycksbådande händelser vilket till exempel kan vara naturkatastrofer. Och så har det varit historiskt i Kina att missnöje har växt gradvis med en regim och sen har det inträffat någon typ av...

Vad tror du att det vore som den här tankelinjen?

Boris

Den... Historiskt sett är det även jag alldeles rätt. Jordbär har spelat stor roll även i modern tid. Det kan bli en PR-katastrof, hur man ska uttrycka det, i Västerlandet. Och nu visar det sig att det är ett skapat virus. Men jag kan inte se framför mig, eller föreställa mig att den kinesiska regimen skulle gunga till det.

Det står så otrevligt stadigt faktiskt. Och har mycket effektivt byggt upp stora... Det finns inte minsta lilla tecken på det, vilket efter kommunisternas maktövertagande har varit avgörande om någonting ska hända. På större inre maktkamp sitter ledningen tomma igen, vad man kan se i alla fall.

Och lär kunna bemästra sina saker. Både eventuellt inre missnöje som jag inte tror så mycket på under läget. Och liksom yttre invändningar. De är ju jävligt fräcka och medvetna om att de står starka i världen. Men däremot så tror jag att det här viruset, oavsett om det är fabricerat eller...

–och ramuterat på nån snuskig julmarknad. Det här är på väg att väcka människors medvetande om– –att det är bäst att se om sitt eget hus. Att faktiskt stänga gränserna. I västvärlden och i andra delar av världen, men framför allt i västvärlden– –så tror jag att... Jag har varit inne på att man inte ska underblåsa masshysteri och panik.

Men... Men en lönskvitt en djävul sitter på min axel och säger att jo för fan det ska man visst det. Det är bra att folk är rädda faktiskt för utifrånkommande faror och värnade relativa inre trygghet man har i europeiska länder till exempel, framförallt i Sverige. Även om vi är dåliga på detta. Och vi lever på alla sätt i en otrygg, farlig och osäker värld med många hot.

Många typer av hot. Och det här är väldigt påtagligt för Asien också om det här kommer till Sverige. Jag tänker om vi får en ny digidöd eller spanska sjukan. Jag vill nog oavsett grunderna för sjukdomen och oavsett hur farlig den är så vill jag nog bejaka all oro att folk vågar tänka lite mer offensivt och därmed lite mer gränsstängande.

Martin

Det där tycker jag är en intressant reflektion och jag har sett den dyka upp i några andra sammanhang också. Bland annat så har Curtis Jarwin skrivit en artikel på sin nya plats på American Mind där han skriver numera. Han har skrivit en sedvanligt väldigt lång text där han menar att coronaviruset markerar globalismens död.

Genom att coronaviset nu så dör globalismen därför att nu måste man... Nu måste man... Man måste stänga gränser, man måste stänga ner interkontinentala resor och så vidare. Jag ska säga att jag lusläst hittillen artikeln. Jag skummar den lite grann för att... Ja, jag vet inte, Curtis Jarwin, jag gillar ju jättemycket hans gamla texter. De betydde mycket för min intellektuella och politiska utveckling en gång i tiden för tio år sedan.

Men hans nya texter, de är så långrandiga. De är så långrandiga och tråkiga och jag blir trött att läsa dem. Det känns som att han liksom solkar ner sin intressanta persona liksom, som han har byggt upp. Först genom att vara väldigt produktiv några år sedan genom att... Det var väldigt intressant tycker jag faktiskt.

Ja, hur som helst då. Han är ju då som du positiv kan man säga till den här idén och han påpekar att det är inte alls så problematiskt som folk tror. Det är inte så att världen skulle gunda. Det är inte som att alla maskinerier skulle stanna och allting skulle kollapsa om vi klipper av kontinenterna från varandra.

Han uttrycker det som att reversera 1492. Han påpekar att man fortfarande kan träffas och prata via Skype, man kan skicka varor fram och tillbaka, så fraktscheppen kan fortfarande gå eventuellt obemannade. Och om man är orolig för virus så kan man stråligbehandla varorna eller någonting för att ta koll på alla virus.

På vägen då. Så jag vet inte, det är en intressant idé. Men jag känner att det kanske är lite väl optimistiskt. Det känns som att det är lite reaktionärt önsketänkande. Därför att stänga gränser och än värre att begränsa möjligheten att resa. Det är ju absolut annat tema för de som styr i västvärlden. För mig känns det som att de som styr i västvärlden de skulle hellre bara acceptera att hundra miljoner människor dör än att avsäga sig. möjligheterna att flyga mellan kontinenterna? Då skulle jag ruta en blinka.

Boris

Det kan bli en jävligt spännande stridsfråga. Alltså att människors vardagspanik ställer in flygen. Ställs mot globalisternas nej, nej, nej. Gränserna måste vara öppna. Kommunikationerna måste gå än snabbare på alla sätt. Fraktar människor varor och information. Så det här kan bli en intressant stridsfråga. Och jag tror också att det är en stridsfråga som kan väcka folks medvetande.

Jag tror jävligt många i Västerlandet är tröttna på öppna gränser och tanken på att... Man ska bli ett herrberge för alla i hela världen. Men de har samtidigt inympat i sig att nej, vi måste ta emot alla främlingar vid ett bord. Om du gör det måste du åtminstone hävda att ditt land måste ta emot alla främlingar.

Vi bidrar till det. Men den innympningen funkar inte i det här fallet. Om man tror att helvete, det är en sjukdom på väg hit som påminner om något i en Stephen King roman. Alltså att vi kommer alla utblånas. Då slås de här innympade. Programmeringsgrejerna ut i folks huvuden och tänker jag måste skydda mig själv, familjen, farfar och farmor, alla de är gamla, de kan dö.

Och då tror jag att då får man den moraliska grunden att stå på och säga nej till globalisterna. Man har varit för programmerad helt enkelt för att kunna utveckla ett personligt motstånd och nationellt motstånd. Men nästan har han tänkt världsepidemik. få folk att våga tänka tanken, vilket är jätteviktigt tror jag.

Martin

Ja, och i slutändan så finns det också en naturlig del av förloppet i en sådan här epidemi. Att det som stoppar en sådan här spridning, oavsett vad vi tror om hur pass allvarlig sjukdomen är och så vidare, så måste människor isolera sig för att stoppa spridningen. Om inte alla ska, men vi kan också sprida överhållandet i en vis att alla får viruset. Det är också ett sätt att för viruset att ha sin gång.

gång och så är det väl också med vissa historiska virus infektioner att de har blivit nästan nästan totala på global nivå. Men i Kina till exempel så ser man nu hur folk börjar avskärma sig väldigt mycket och inte bara då liksom att staten spärrar av städer utan att små städer och byar spärrar av sig själva inifrån och stoppar folk som har komma in på eget initiativ.

Och ja, jag kan utifrån. Från de rapporterna kan jag förstå att man tänker på banor som att det här kan väcka uppbyggliga tendenser hos folk.

Boris

Globalismen har ju blivit en religion. Folk upprepar trosatserna till öppenhet och internationellt samarbete, öppna gränser, alla är väl lika. Det är en religion som inte kan ifrågasättas, men den frågan ställs om liv och död. Även om det skulle vara en inbillad fara så blir det en öppning i tänkandet som jag tror är jätteviktig.

Jag ser mig viss förtjusning på paniken. Att folk bara tänker som de har märkt, åker in dödda och bygger palisader. Det här gör ju globalisterna tokiga, så bara det borde glädja oss.

Martin

En reflektion som jag kan göra är att isolationen kan göras på olika nivåer. Det stör mig lite grann, något som alltid stör mig, att folk är så slappa med att hantera infektioner och smittspridning. Det är inte så att man blir anklagad för att ha lite basilskräck. Men för mig är det så att om jag är lite snuvig till exempel, om jag håller på att hosta någonting, då går inte jag ut. Jag går inte till ett möte eller en fest eller någonting.

Utan jag stannar hemma och skyddar om världen från från mitt virus. Eller vad det nu är jag har. Och om jag träffar människor. på kanske, vad det nu är, eller fest eller möte eller någonting, som sitter och knyser. Då är jag, jag brukar vara ganska ganska rak med dem, jag brukar fråga, vad gör du här? Du sitter och sprider något virus. Tycker du att det är bra medmänsklig handling att försöka smitta ner mig?

Så brukar jag säga, om jag har någon typ av inflytande på stället, om det är jag som ordnar fester eller någonting, då säger jag bara att folk ska gå, alltså då säger jag åt dem att vända i dörren. Och om det inte är min fest, då går jag helt enkelt därifrån om jag säger till någon som sitter och nyser. Och en enkel reflektion som jag gör är att om alla människor hade min inställning till smittspridning då skulle de här virusen inte ha en chans.

Ja visst det kan vara så att de smittar under inkubationstiden ibland och sådär. Det är diskussion fram och tillbaka hur det är med vanviruset. Men ett av de grundläggande problemen i situationen är att folk inte tar hänsyn till de här sakerna utan de går ut och rör sig bland folk och beter sig som vanligt trots att de vet Att de har någon typ av smitt... Saksamma om det är Wuhan-viruset eller en vanlig förkylning. Man ska ju inte medvetet utsätta andra människor för smittrisk.

Boris

Det är jätteintressant att du tar upp det där. För att det där är en väldigt viktig beskrivning av ett märkligt fenomen som jag tror beror på att vi har blivit, människor, väldigt många har blivit så av... avtruppade och avkopplade från hur saker och ting fungerar, hur de själva fungerar. Så att de kan ju inte upprätta relationer mellan och liksom se orsaksamband.

Det har jag nyser eller jag står och pratar med någon som snor här. Alltså det där det är något som inte kopplar i huvudet på dem. De är avskylda från sig själva, alltså grundläggande alienation där. Jag tror att det här kan beväcka klockan på väldigt många sätt.

Martin

Lite ett slag i bakhuvudet på dem.

Wuhan-viruset är i det stora hela ganska likt många andra virus som cirkulerar. Inte minst de vanliga influensaepidemierna som inträffar i... Jag tror man kan säga årliga cykler, så varje vinter så har man en influensasäsong. Och det är miljontals, tiotals miljoner människor världen över som får influensa varje år.

Jag tror till och med att det är hundratals miljoner människor. En siffra jag såg var 5-10% av alla vuxna och 20-30% av alla barn i världen får influensa varje år. Och hundratusentals av de här personerna dör av influensa. av influensan. För normala hälsosamma människor så är det ett irritationsmoment kan man säga.

Du går över på några dagar, kanske en vecka. Men om man är sjuk sedan tidigare eller man på något annat sätt har nedsatt munförsvar, då kan det vara livsfarligt. Och det är precis på samma sätt med fladdermusflunsen. Och enligt WHO, jag vet inte om man kan lita på de här siffrorna, men enligt WHO så är det 650 000 personer om året som dör av influensa. 650 000.

Om vi räknar lite då så betyder det att för att fladdermusinfluensan... ska öka antalet influensadödsfall med 1% så måste 6500 personer dö. Om det faktiskt blir så att 6500 personer dör av handviruset då kommer det givetvis vara full panik i medströmsmedierna och i alternativmedier för den delen.

Och världens alla politiker kommer stå upp som en man med domedagsprofetior och förklara att de måste ha nu så kraftigt utökade befolkning. Alla gränser ska stängas och så vidare. Men då kommer det ändå ha varit en enda procents ökning av den normala influensamortaliteten. Just när jag kollade tidigare i eftermiddag hur många som har dött av viruset.

305 var den siffran jag såg. Och det är alltså 0,03 procent. En tredjedels promille av antalet personer som dör av viruset. av vanlig influensa varje år. Visst, det kommer ju bli fler dödsfall från vahamvirus. Det vet vi. Det kommer bli många fler dödsfall. Men det är vad vi ser just nu den här dagen. En tredjedels promilleökning av influensa.

Dödligheten och även om vi även om vi tror att vi kanske har överdrivit antalet personer som som dör med influensa så Inte ens med de lägsta siffrorna som finns På influensdödlighet kan vi se mer än en Tiondels procents Ökning och sånt där Jag nämner de här siffrorna bara som en liten motvikt Jag vet att vissa människor fastnar i sådana alarmistiska, sensationalistiska och oroar sig mycket.

Men fundera lite på att sätta det här i perspektiv i det större sammanhanget av årliga influensaepidemier. Håll huvudet kallt och fundera på varför just den här epidemin får så enormt mycket mer uppmärksamhet. Klokt sagt.