Button-svg Transkribering

Höga fluorhalter i dricksvatten associerade med sänkt IQ hos pojkar exponerade under graviditet

Redan medlem? Logga in

Få tillgång till alla inslag och transkriberingar från radio bubb.la

  • 20 euro/månad, ingen bindningstid
  • Alla 8 922 inslag från arkivet
  • Över 1 000 timmar ljudmaterial
  • Transkriberingar av alla inslag

För att bli prenumerant, gå till den här sidan:

Martin

Höga flårhalter i dricksvatten associerade med sänkt intelligenskvot hos pojkar exponerade under graviditet, enligt prospektiv kanadensisk kohortstudie på 601 par mödrar och barn. Liknar effekten vid blyexponering. Kontroversiell forskningsfråga ända sedan flårberikning av vatten prövades i Michigan 1945.

I syfte att förbättra tandhälsan. Man har gjort en stor studie i Kanada. Där man har studerat hundratals mödrar och deras barn som bor i 6 kanadensiska städer. Man har hållit på sedan 2008 och samlat data och man har varit lite omfattande i det. och kartlägga deras liv kan man säga och också undersöka deras barn.

Ungefär 40 procent av de här 600 kvinnorna som var med i studien bor i städer som har då flår tillsatt till dricksvattnet. Och 60 procent har inte det då. Och det de har kommit fram till, sammanfattningsvis, det är att när de har kontrollerat för massa andra variabler som de också har kollat på, till exempel hur mycket barnen vägde när de föddes, alkoholkonsumtion under graviditeten, familjens ekonomiska status, uppskattad exponering för övriga miljögifter som bly och kvicksilver, arsenik osv.

Moderns nivå av flår i urinproverna ökar med en milligram per liter. Så sjunker hennes sons IQ med 4,5 poäng. Jag inställer mig att det är lite oklart för att det är en milligram flår i urinet. Hur mycket är normalt då?

Jag borde försöka säga någonting om det. En genomsnittlig flår i urinet. Genomsnittlig nivå är 0,69 mg per liter för dem som hade fluoriderat vatten jämfört med 0,4 mg för kvinnor som bor i städer utan fluoriderat vatten.

Så att 1 mg per liter är ganska mycket. Men man ser en effekt på åtminstone pojkar. Konstigt nog ser man den efter ett tag. Man har upptäckt att det inte är på döttrar, men söner däremot får lägre IQ. Man tappar några IQ-poäng helt enkelt om man får för mycket flår i vattnet.