Button-svg Transkribering

New York firar lag som legaliserar abort fram till födseln i många fall

Martin

New York firar lag som legaliserar abort fram till födseln, i många fall genom att lysa upp One World Trade Center i rosa. Gouverneur Andrew Cuomo kallar det en historisk seger för New York-bor och för våra progressiva värden. Det har varit stor kontrovers i USA apropå den här lagändringen i New York och det sätt man har firat den i New York med World Trade Center-tornet och så vidare.

Egentligen vet jag inte om just det som sker i New York är så otroligt intressant, men som jag förstått i alla fall så har man utökat tiden under vilken det tillåter att göra abort. Man har en gräns. för hur många veckor det får ha gått. Och nu har man, det sägs att man har mer eller mindre tagit bort tagit bort den gränsen.

Åtminstone då i vissa fall kan man då göra lagliga abort ända fram till födseln. Och det här anses vara särskilt elakartad, progressiv, modisk abortpolicy naturligtvis enligt många då som är inbitna abortmotståndare. Det här är en av de här kontroversiella frågorna, även i våra kretsar är det kontroversiellt.

Vi har haft det i diskussionen tidigare, att Bubbla, jag och Boris har haft det här som en återkommande debatt som vi har haft, även mellan mig och Boris, som vi har plockat upp då och då. Och nu, apropå den här länken, så var det en diskussion på Bubbla och BBS. Där återigen var det uppenbart att folk i våra kretsar har väldigt olika typer av uppfattningar i den här frågan. Är inte det här lite intressant, Niklas, att frågan är så oklar?

Det är så många andra frågor där vi libertarianer så enkelt kan säga att det här är uppenbarligen den rätta libertarianska linjen. Vi brukar inte ha så mycket tjafs mellan oss för att avgöra den här typen av policyfrågor. Men den här frågan är lika infekterad som den alltid är.

Nicholas

Det är ju väldigt svårt att applicera självägarexiomet på två kroppar som är biologiskt integrerade.

Martin

Det är ett bra sätt att beskriva det grundläggande problemet från libertariansk synvinkel.

Nicholas

Det finns ju en mer obskyr sidofråga som inte brukar tas upp men som antagligen skulle vara lika kontroversiell om den togs upp och det är hur funkar det för siamesiska tvillingar? Det är väldigt svårt att applicera icke-aggression och självägareskap och sådär därmed av samma skäl. Men det är som sagt ganska ovanligt. Oftast vill siamesiska tvillingar...

separeras från varandra och som medicinen funkar så går oftast ganska bra och överlevnadstalen är väl hyfsat bra nu för tiden. Med abort så är det mindre obskyrt och hela poängen är att båda inte ska överleva. Det är bara en som ska överleva av de två. Det finns ju, tror en ganska vanlig hållning, det är väl den Rothbard förespråkade, det är ju eviktionismen som i korthet går ut på att du har rätt att att.

Alltså är det viktigt att vräka ett foster som du har i din livmoder? I praktiken då, liksom ta ut det från din kropp på ett eller annat sätt. Men du har inte rätt att döda det. Om du gör det tillräckligt tidigt i graviditeten så finns det av medicinska skäl ingen chans för det här fosteret att överleva och det är synd och så. Men du kan liksom inte plocka ut ett foster och sen säga, nu tar vi livet av det på grund av att jag inte vill ha det.

Enligt den evektionistiska hållningen då. Den har väl vissa sympatiska drag. Väldigt, vad ska man säga, inte så många gråzoner på den eviktionistiska hållningen. Och den har ju också fördelen att, jag vet inte om den är skapad för att den saknar gråzoner eller för att den har på ett visst elegant sätt gör en principiell ståndpunkt av vanliga människors kompromissvilja.

Därför att i praktiken så innebär eviktionismen att Tidig aborter leder till att fostret dör och sena aborter leder till att det överlever. Och då, om det ändå överlever och du har en bebis du måste ta hand om så kanske vi lika gärna kan fullborda graviditeten. Vilket, ja, det är väl så de flesta människor ser på det i alla fall i Sverige att ja, det är okej med aborter tidigt men inte sent, men man har inte så stor uppfattning om när man drar gränsen.

Martin

Nej, det är ett argument som är hävdbundet. bland moderna libertarianer. Och det är också värt att dela upp det i. Ja. Men så finns det ju motargument då. Om jag ska försöka formulera det som jag tycker kanske är det starkaste På något sätt, på libertariansk grund, argumentet mot abort eller för abort ska vara otillåtet.

Det är en lite separat fråga. Vilka är de sociala påföljdena ska vara? Lagstiftning och så vidare. Det blir extra lagar av komplexitet för libertarianer. Vi kan återkomma till det. Men det bästa argumentet tycker jag, det är det man kan tänka på som kontraktsargumentet. Att om du har blivit gravid så har du valt att ingå, i de allra flesta fall, du har ingått ett implicit avtal med personen som nu är ett foster i din mage.

Sen jämför det till exempel med vad någon gjorde på BBS när det kom upp på hamndagen. Att om antaget du har ett flygplan och du har bjudit in en person att flyga på ditt flygplan, men nu vill du inte att personen ska vara på flygplanet längre, du har ångrat dig. Har du då rätt att öppna flygplansdörren och se till att medborgarna stiger ur flygplanet på 10 000 meters höjd?

Jag tycker att det är ett starkt argument. på många sätt. Det ställer verkligen saker på sin spets på ett rimligt sätt och jag tycker det är klargörande också att tänka kring själva. Den underliggande tanken här ska man säga är att själva samlagshandlingen är det som är kontraktsingåendet för att alla människor vet vad som är de potentiella konsekvenserna av att utföra den handlingen även om man...

om man liksom skyddar sig på olika sätt, man använder preventivmedel och så vidare så finns det alltid en liten risk att det resulterar i en graviditet. Och det underliggande resonemanget är då att om man inte är beredd att hantera en graviditet så ska man hellre inte ha sex. Det här är en idé som jag tycker är liksom, den är logiskt konsistent, rimlig, ganska starkt argument. Men, samtidigt så ser jag ett problem i det här.

Jag tycker inte att diskussioner avslutar med det. Därför att... Resonemanget bygger på ett väldigt starkt antagande, vilket är att ett foster är ett fullvärdigt rättsobjekt. Det är det som i slutändan hela resonemanget hänger på. Att ett foster kan vara en avtalspart i det här fallet.

Det här tycker jag är kruxet. Jag har argumenterat i olika sammanhang för att foster och inte heller nyfödda barn är fullvärdiga rättsobjekt. Jag tycker att det viktigaste argumentet för den ståndpunkten är att enligt mina kunskaper om historien så uppfattar jag det som ganska rejält ohistoriskt att se det på det sättet.

Så för mig framstår det som ytterligare ett exempel i raden på hur Nutidsmänniskor sätter sig till doms över alla tidigare generationer och fördömer människor för att de gör saker som har varit normala i tusentals år. Medicinsk abortteknik har inte funnits i sån sofistikerad form som det gör idag under större delen av historien.

Men det tycks ha varit en normal praktik i mänskliga samhällen, inte alla mänskliga samhällen, men väldigt många. I Sverige definitivt, att man praktiserar infanticid, alltså en postnatal abort. Att man, talesättet uttrycker det att man sätter ut barn i skogen och det finns olika varianter på det. Det man gjort i Sverige i alla tider kan man säga, även i den klassiska världen, det klassiska exemplet är Sparta, men det var verkligen inte bara Spartanerna som hade den praktiken.

Och om. Om abort är ett monströst brott, om abort är mord och fruktansvärt och så vidare, då måste rimligen även den typen av äldre praktiker vara totalt moraliskt och acceptabla. Och där känner jag att det blir väldigt mycket av en sådan här modernistisk, självrättfärdig, projicera egna värderingar. och komplex över historien. Det går inte riktigt ihop för mig, för jag letar alltid efter den här den här historiska kontinuiteten.

Nicholas

Sverige, ska ju nämnas, hade en väldigt intressant lösning på 1700-talet. Det man införde var det så kallade barnamodsplakatet, kallades lagstiftningen. Där poängen var att få ner antalet spädbarnsmord. Och det man gjorde var helt enkelt att, det var dels, det var två saker man gjorde. Det ena var att man förbjöd... undersköterskor att under, ja, enkelt förklarat under tortyr liknande former, förhöra sig hos modern om vem mannen var, vilket ledde till en massa negativa problem, falska våldtäktsanklag och så vidare.

Det var det ena man tog bort det. Och sen så tillät man mödrar att helt enkelt ge bort nyfödda barn till barnhem eller liknande. Man uppförde vissa institutioner där mödrar kunde ge bort sina spädbarn. Man ställde inga frågor, man frågade inte vilka föräldrarna var, man frågade inte var kommer barnet ifrån utan det var liksom no questions asked. Vilket såklart kraftigt minskar incitamenten att genomföra spädbarnsmord därför att du inte behöver ha det på ett samvete, du kan bara lönna bort barnet och tänka att det får växa upp och ha det bra istället.

Tidigt exempel på skademinimering från slutet av 1700-talet. Vad gäller den historiska kopplingen så visst för all del har det varit vanligt, men... Det betyder inte att det har varit bra. Det har också varit vanligt med normer kring att man inte ska ha sex för äktenskapet eller utanför äktenskapet. på diverse andra sätt som innebär att man inte kan ta hand om barnen.

Det har väl varit den högsta normen. Det var inte så att man löste upp staden Rosa för att fira alla barnamord som man nu gör i New York. Snarare gissar jag att det var lite något man kanske skämdes en del över. Jag gissar att folk hade en del samvetskval kring det.

Martin

Själv är det svårt att tänka sig att det inte var väldigt problematiskt, om inte annat väldigt känslomässigt. omtumlande för de som var direkt involverade, naturligtvis. Men min poäng skulle vara att man inte historiskt betraktat det som mord. Man har haft ett begrepp, mord, som man har applicerat på situationer där människor avsiktligt dödar dödrande människor.

Men man har inte sett den här formen av postnadtalaborter som mord. Det har varit en lägre brottskategori med det? I den utsträckning som det ens har varit brottsligt. Ja. Det har varit i vissa utsträckningar, kanske lite gråzon och sånt där. Ja, och sen finns det naturligtvis också andra problem. Jag tycker det finns andra problem med att se barn som rättssubjekt.

Ett problem är att... Det finns inte någon part som kan företräda fosterhetsintressen gentemot föräldrarna eftersom föräldrarna rimligen är de enda som kan anses förvalta och företräda ett barns rättigheter. Vi får antal olika problem om vi accepterar att staten ska företräda ett barn gentemot sina föräldrar.

Ska vi då också till exempel acceptera att den moderna svenska staten företräder barn mot sina föräldrar? och säger att de företräder barn jämt mot vuxna. När till exempel föräldrarna accepterar inte den genusideologi som lärs ut på dagis och i skolan och då griper den svenska staten in och säger att åh det här barnets vägnar så ska vi straffa barnets föräldrar för att de har brutit mot genusslagen. Whatever, det är enkelt att tänka ut sådana här exempel. Det är en väldigt farlig princip att säga att staten eller någon annan kan företräda ett barn. i konflikt med barnets föräldrar?

Nicholas

Jag kan ju tycka att när man vill döda barnet så är en enkel lösning att någon annan säger jag tar det istället.

Martin

Ja, du vinner lite grann tillbaks på den förra diskussionen.

Nicholas

Men jag har visst för all del det är en svår gränsdragning och sådär men just spädbarnsmord ligger ju inte på på gråzonen på den skalan. Där är det rätt tydligt att om föräldrarna vill döda spädbarnet så är det för att de inte vill ha spädbarnet. Ta det ifrån dem. Ja, och det...

Martin

Det betyder ju inte det du nämner nu, det är en annan aspekt som jag tycker är jätteviktig i den här diskussionen. Det kanske inte är ett sådant här slutgiltigt silverkuleargument, men jag tycker man förbeser det ofta när man pratar om det här att olika människor är olika lämpade som föräldrar. Och det faktum att man inte vill ha barn och att man är beredd att döda ett foster som växer inom en själv för att dö.

för att man vill inte ha det, man vill inte bli förälder. Det är enligt min mening en extremt stark signal om att man inte är lämplig att bli förälder. Man skulle naturligtvis önska att alla människor var lämpliga föräldrar eller åtminstone att man kunde förvänta sig att de när det väl blev så att de tog sig kragen och såg till att de blev bästa möjliga föräldrar.

Men det framstår för mig som Det är ett väldigt optimistiskt perspektiv. Det är så överdrivet optimistiskt att det blir skadligt. Det är väldigt illaställt med människors rationalitet, långsiktighet och värderingar i allmänhet. För mig framstår det som... Som smått galet faktiskt att kräva att fler av de här människorna ska bli föräldrar mot sin vilja.

I praktiken så är det det handlar om. Det är en extremt cynisk och uppenbart dysgenisk politik. Jag vill säga något om frågan om adoptioner. Det är naturligtvis ett alternativ som finns. Att andra människor kan adoptera ett oönskat barn och uppfostra och så vidare. Men i praktiken, om man går i en sån här riktning, att abort ska bli mindre accepterat, till exempel genom att det blir socialt skambelagt.

Att du blir liksom, du kanske kan göra aborter men det är liksom väldigt, väldigt socialt stigmatiserat och så vidare. Resultatet av det kommer ju mycket i högre utsträckning bli att folk som har blivit gravida, av misstag eller ångrat sig och så vidare, kommer att bli föräldrar. Och axlar, Det här enorma livslånga projektet att uppfostra barnen, sådant de inte ville ha, sådant de kanske inte hade bra materiella förutsättningar att ta hand om och så vidare.

Jag vill helt enkelt säga, tänk på barnen. Tänk på de här barnen som ska växa upp med oförberedda, dåliga och motvilliga föräldrar. Ibland känns det som ett ensidigt, nästan kvantitativt. perspektiv, att vi ska vara så maximalt många människor som möjligt. Jag har lite svårt för min egen del att se poängen, för jag tänker mycket mer i termer av kvalitet. Det viktiga är att människor får växa upp under bra omståndigheter.

Nicholas

Straffet för abort kanske ska vara sterilisering? Ja. Jag vill invända en sak också mot, nu låter det här som att jag är förutspråkade för rätten till abort kanske. Men det ska jag inte påstå att det är. Jag vill ta i tur med den här, särskilt i amerikansk kontext, så kallar de det för pro-choice. Att det är kvinnans rätt till ett val som abort handlar om. Jag skulle vilja... Anföra motsatt ståndpunkt och säga att aborträtten handlar om kvinnors rätt att inte göra ett val.

De gjorde ett val när de valde att bli gravida. Det som du tog upp, ingen hemlighet hur barn blir till. Det är ett medvetet val man har gjort. Med undantag för våldtäkter och för den som då undrar varför kan man göra ett principiellt undantag för våldtäktsfall. Det är just därför, därför att då har inget val gjorts från kvinnans sida. Men i alla andra situationer så har man gjort ett medvetet val. Och sen så har man tänkt så här. Vill jag bli gravid? Äh, jag vet inte.

Vi kör på så får vi se vad som händer om jag blir det. Och så blir man gravid och så tänker man, vill jag behålla barnet? Äh, jag vet inte. Jag behöver en sån här trimester som de pratar om, tre månaders period i USA. Jag behöver tre månader på mig innan jag bestämmer för det här bort. Och så bara, nej men vänta det var inte tillräckligt. Jag behöver sex månader på mig att bestämma mig. Jag kan inte riktigt bestämma om jag vill ha barn eller inte. Och nu som man gått steget längre och sagt att, nej men jag ska vänta nio månader.

innan jag bestämmer mig för om jag behåller barnet. Så att abortlagstiftningen, det handlar inte om kvinnors rätt att fatta beslut över sina kroppar. Det handlar om deras rätt att vara obeslutsamma. Det är vad det i grund och botten handlar om. Och sen så kan man fråga sig om rätten att vara obeslutsam kanske är lika viktig som rätten att fatta beslut. Det kan den för all del vara, men det kan vara en viktig fråga att ställa sig i alla fall. Om rätten till obeslutsamhet är lika viktig som rätten att bestämma.

Martin

Ja, ja. Ja, jag antar att det är ett sätt att formulera frågan så att säga. Det är ett sätt på vilket du kan rama in det.

Nicholas

Om du är gravid i nionde månad och har haft lite betänketid. Jag menar, okej, om du är riktigt dum och oansvarig, du kanske i någon situation råkar bli gravid och bara hade hoppats på det bästa och så blev det så och så ville du göra bort. Men när det sen går månad på månad, det är ju inte som att du säger Jaha, är jag ett halvår gravid? Det var märkligt. Det visste jag inte. Det händer ju liksom inte.

Martin

Samtidigt är det ju så att det perspektivet innehåller en hel del implicita premisser. Det kanske mest ögonfallande är att det är någon skillnad då, enligt dig, på att göra en abort i början av graviditeten och att göra det i slutet av graviditeten. Eftersom du bryr dig om den frågan då i det här resonemanget. Så implicerar det att det är värre att göra en sen abort än en tidig abort? av något skäl. För det är inte bara det principiella, att de har väntat men fattat beslut. Utan det finns en annan dimension där också, som är att det är moralisk relevans.

Nicholas

Ja, för all del. Ja, alltså det har ju ett starkare case för att ett åtta månaders foster är ett rättsobjekt än att en liten, liten kollektion av celler utan närvävnad är ett rättsobjekt.

Martin

Jag blir spridd, och det är en premiss där som du för in i resonemanget som är ganska viktigt. Och det i sig är en kontroversiell och hårig fråga. Jag till exempel anser inte alls att det är så. Jag tycker inte alls att det finns något uppenbart skäl till den skillnaden mellan det som du kallar för en cellklump och den senare fasen. Jag kan se olika punkter i utvecklingen där jag kan se att här kan det tänkas göra moralisk skillnad.

Här har det liksom hänt någonting i barnens utveckling som gör att det blir mer av en rättighetsägare och en autodom individ. Men ingen av de händelserna händer mellan månad ett och månad åtta under graviditeten.

Nicholas

Du menar att de, ja, för all del.

Martin

Det är en separat fråga, jag menar bara att man kan rama in frågan på båda de här sätten. Jag tycker att det är fullt relevant. Faktiskt att prata om kvinnors rätt att bestämma över sina kroppar, som man säger på det moderna feministiska språket. Men jag tycker det finns en viktig poäng där och en annan jämförelse man kan göra till exempel med andra typer av medicinska ingrepp.

Du kanske står inför valet att göra ett stort medicinskt ingrepp för att du har någon typ av sjukdom eller problem som beror på din egen oaktsamhet. Att du har, ja men du kanske har haft en ohälsosam livsstil eller du har väntat alldeles för länge med att medicinera ett visst tillstånd och dragit ut på det och nu är det ett jätteakutt problem och nu behövs det någon typ av liksom, någon stort medicinskt ingreppande. Hufsat viktig. Men vi känner lite grann off track kanske.

Nicholas

Jag vill bara påpeka att även en tidiga vårt är en konsekvens av obeslutsamhet. För hade du bestämt sig tidigare för att inte bli gravid så hade du vidtagit åtgärder för att inte bli det till att börja med. Det är ju människor som inte borde skaffa barn och så vidare i alla ära. Men det är också ett problem att om du blir gravid med någon du inte vill ha barn med, varför då?

Martin

Ja, okej. Jag tycker det är ett ganska starkt argument och jag anser personligen, men det här är min personliga, min privat moraliska åsikt om sex, är att man bör inte ha sex med människor som man inte är beredd att ha barn med. Jag tycker inte att det är bra att ha till exempel one night stands. Jag tycker inte det är bra att bli ihop med någon och börja ligga med dem efter en vecka.

Jag tycker inte att det är bra. Det är inte en smart strategi på ett rent personligt nivå. Det är inte bra för samhället att den typen av beteenden är accepterade. Så jag har själv en ganska restriktiv syn på de sakerna. Men, jag är ju en skräcködla i det avseendet. Jag är ju en sån här gammal till- och bitfossil i termer av mina sexualmoraliska värderingar. Därför att 99,9% av alla svenskar till exempel, de tycker ju att det är en sån här...

urmåssig, totalt orimlig uppfattning för att sex är någonting som man har för att det är kul och skönt och det är en bondinggrej och det är klart man ska ligga senast på tredje dejten och så vidare. Så för dem är det helt orealistiskt perspektiv att om jag säger så här, ha inte sex alls förutom i reproduktionssyfte, that's the way to go. Det är inte alls ett realistiskt perspektiv om vi pratar om till exempel den nuvarande samtida svenska befolkningen.

Nicholas

Okej, men om vi ska... Om jag ska plocka fram ett nygammalt tema för Radio Bubbla och se till de materialistiska förhållandena. En del anledning till att samhällets uppfattningar har förändrats på den här punkten kan ju vara tillgången till aborter och preventivmedel. Ja, självklart. Det ju skapar en enorm moral hazard att ha lättillgängliga aborter.

Martin

Ja, självklart. Jag tänker på ett term av de människor som faktiskt har just nu. Det är det jag försöker resonera kring, att vi har att förhålla oss till ett väldigt dåligt utgångsläge med väldigt degenererade människor som kanske inte kan ta till sig den optimala lösningen för att vi har kommit så långt bort från de optimala omständigheter.

Nicholas

Har vi här lyckats resonera oss fram till den mest impopulära tänkbara ståndpunkten i abortfrågan, att det är dåligt med aborter, men inte för att det är dåligt. Fostren har några rättigheter, för det har de inte. Det är bara dåligt för att det speglar dåligt omdöme hos mannen och kvinnan som är inblandad. Ja,

Martin

jag tror särskilt att jag har kanske den mest impopulära tänkbara positionen. Eftersom jag 1. anser att människor inte ska ha sex med varandra och 2. anser att om de gör det, då resulterar en graviditet. så är det i någon utsträckning acceptabelt att begå infanticid. Det är nog den sämsta tänkbara kombinationen av reaktionära och radikala uppfattningar.

Jag vill lämna en sak till innan vi lämnar ämnet. Det är någonting som kom fram i diskussionen på WBS och som var helt ny för mig. Jag kan ha sett den förut men det kom lite som en chock och jag har tänkt mycket på det sedan dess. Tack för mig! Jag tycker det är en av de tyngsta grejer jag har hört i abortfrågan hittills. Det här var en graf som påstod som ett diagram som visade antalet adoptioner över tid i Sverige.

Två kurvor. Dels en kurva för antal adoptioner av barn födda i Sverige, alltså antal gånger som svenskar adopterar barn födda i Sverige. Och sen i samma diagram kurvan över antal barn från andra länder som adopteras av svenskar. Det är alltid svårt med ljudversioner av Radio Bubbla, men jag ska försöka beskriva diagrammet. Då kan man säga att man har ett väldigt stort antal adoptioner av svenska barn i Sverige under väldigt lång tid och noll adoptioner av utländska barn fram till ungefär 1970.

Och då under loppet av några få år så går antalet svenska barn som adopteras av svenskar ner till i stort sett noll väldigt snabbt. Och samtidigt går antalet utländska barn som adopteras upp till ungefär samma nivå. som adoption avtog tidigare. Det vill säga, adoption, antalet svenskar som adopterar barn har varit konstant över hela den här perioden.

Men ungefär 1970 så ändrade det från att alla de här svenskarna som adopterar adopterar svenska barn till att allihop adopterar utländska barn. Och det som händer naturligtvis bakom den här grafen är självklart att de svenska barn som tidigare adopterades av andra svenska familjer de blir nu istället apporterade så att de aldrig föds. för att abort blev mycket mer tillgängligt och vanligt vid ungefär den tiden från slutet av 60-talet.

Och jag ska bara säga som det att den här bilden gav mig en en rejäl tankeställare. Jag tycker inte att det är det sista ordet det är i en debatt, därför att i min värld kallar mig progressiv vänsterextremist, om du vill Niklas, men i min värld så är det magstarkt att säga till en ung kvinna som har blivit gravid, som inte vill bli gravid, att Så visst finns det det medicinska ingreppet vi kan göra och låta det görna bort.

Men vi tänker istället skambelägga dig om du inte fullgår graviditeten med alla risker som det innebär, går igenom en förlossning eller en... med en förlossning och tar alla de riskerna för att vi sedan ska kunna adoptera bort barnet till en annan familj. Det borde kanske vara en självklarhet men jag tycker ändå det känns som ett stort, ganska dramatiskt steg att ta.

Men jag kan inte riktigt skaka av mig i den här bilden och som du också påpekade Citroën, när man tänker på det så är det svårt att inte se det som en form av folkmord.

Nicholas

Det har ju använts i det syftet. Många känner kanske till USA, vad heter den? Margaret Sanger Planned Parenthood har ju bakgrund i att få den svarta befolkningen att försvinna genom att göra aborter lättillgängliga. En plan som för övrigt har fungerat därför att den svarta befolkningen växer i stort sett inte i USA och har väldigt höga aborttal.

Martin

Ja, det finns ytterligare en del att säga om. Abortfrågan till exempel om man skulle kunna få ihop en libertariansk ordning med lagstiftning mot sådana beteenden. Men där känner jag att vi kommer in på mer teknisk-libertariania, så vi kan ju spara det en annan gång.

Nicholas

Det finns ju en preventiv metod om vi bara bortser från att förbjuda abort i sig. Och det är en metod vi har tagit upp tidigare och det är bara att betala människor för att sterilisera sig. Du behöver inte ens betala särskilt mycket utan de dummaste människorna är de som kommer vara mest benägna att sterilisera sig för små belopp. Mm,

Martin

absolut. Vi borde ha skaffat 90 konto för Radio Bubblas antidysgeniska fond, steriliseringsfonden. Tror du vi får fredspris? Steriliseringsstiftelsen. Där har vi det. Vi kanske får Nobels fredspris, men oavsett så kommer vi få en bättre svensk genpool. Tack för att du påminner mig om den idén, Niklas. Vi får faktiskt fundera på om vi kan sätta upp någonting.

Ganska vattentät klockregerer. Ja, skönt att man kan vara säker på någonting när man också är så ambivalent som åtminstone jag för min del är, ibland när jag betänker bort frågorna.