Button-svg Transkribering

Per Bylund: SVT sprider falska myter om ekonomisk vetenskap, förvirrar sig bland begrepp

Martin

Per Bylund, SVT sprider falska myter om ekonomisk vetenskap, förvirrar sig bland begrepp och får döda ekonomer att vända sig i graven samt levande att må illa. Ja, det här är en analys som Per Bylund, allas vår österrikiska ekonom, från Sverige verksam i USA, skrivit på Svenska Mynstiskt Institutet.

Han analyserar en utrikeskrönika skriven av Erika Bjerström med titeln Trump har redan nått politiska framgångar. Den är publicerad på svt.se. Det är, om jag förstår det rätt, någon slags oberoende miljöpartistisk publikation. Bylund poängterar att krönikan i sig är förvånansvärt saklig och neutral vad gäller den politiska analysen, vilket inte är så där jättevanligt.

Men sen går han rakt in på kritiken och det är det den här artikeln handlar om. Han börjar med att prata lite... Artikelförfattaren menar att det är vetenskapligt bevisat att Trumps språkbruk när han twittrar är på en 11-åringskväll. Han börjar lite att intressera vad man menar med vetenskapligt i det här fallet.

Johnny

Ja, vad menar man egentligen? Jag blev nyfiken på det där för att det låter på Per som att vi vet att det här inte är en vetenskaplig studie. Det enda jag ser i hans artikel och på SVT är att det är en språkanalys av Twitterinlägg. Det låter väl spontant inte som att det är någonting i det som utesluter att det skulle kunna vara en vetenskaplig studie. Jag har bara en liten detalj men jag undrade det. Ja,

Martin

ja. Det är ju så många konstiga, vad ska man säga, akademiska fåror nu för tiden som anser sig själva vara vetenskapliga. Men som österrikare så är man ju starkt förankrad i logik och logiska resonemang. Så jag tror att han börjar att hinta lite om vart hans kritik kommer leda.

Johnny

Det beror ju på att han vill ha en deduktiv analys av Trumps...

Martin

Det är nog omöjligt, det tror jag att han själv inser. Men han börjar och citerar artikeln. Ett statligt stimulanspaket med löfte om stora investeringar och jobb kommer i alla fall på kort sikt bädda för flera år med ekonomisk tillväxt. Ja, det är bra. Per Bilen börjar försöka reda ut begreppen här och börjar...

Nja, alltså... Det som kommer hända är att BNP kommer gå upp om staten konsumerar mer. Men det betyder ju inte att ekonomin faktiskt blivit mer värdeskapande och produktiv. Det här är ju ett ganska vanligt fenomen att politiker och kringsianer och journalister tror att ekonomin är BNP och därmed gör fifflande med siffror och att vi på något sätt blir rikare och att ekonomin blir större bara för att BNP ökar.

Och det håller ju såklart inte en österrikare med om. Marginalrevolutionen med Menger och senare Mises menar ju att värde är någonting subjektivt, inte objektivt. Och värde i sig kan ju bara beräknas i ordinala tal och aldrig i kardinala, det vill säga att vi kan rangordna att jag föredrar ett äpple framför päron.

Det kan vi göra i ordinala tal, så att säga. Men vi kan aldrig uttrycka hur mycket jag föredrar. Äpplet framför pärorna. Jag föredrar äpplet 1,34 gånger mer än pärorna. Det är så att säga nonsens. Och BNP är ju bara priser som är aggregerade. Pris är inte samma sak som värde. Och vidare så kan man ju bara nämna att USAs BNP utgörs till 70% av konsumtion.

Men konsumtion är ju resultatet av välstånd, det är inte välstånd i sig. Så om man ska reflektera lite över det här så kan man säga så här att statens konsumtion ingår ju i BNP-måttet. Så om staten konsumerar mer så går BNP upp. Men staten måste ju först konfiskera för att sen konsumera och det man kallar för investera i infrastruktursatsningar och annat.

Bastiat visar redan på 1800-talet att det staten gör, det är det vi ser. Men det vi inte ser är alla de investeringar som skulle ha gjorts om staten aldrig konfiskerade skattemedlen från första början. Vidare så vet vi ju a priori att ett frivilligt utbyte har två vinnare och ingen förlorare. Medan stöld, det vill säga ett utbyte där någon blir tvingad till bytet, har alltid en förlorare.

Så med det resonemanget så borde man ju rimligtvis subtrahera statens konsumtion från BNP, snarare än addera det. Men ja, det är min egen lilla reflektion över vad BNP är för någonting. Bilen fortsätter här med att dissekera artikeln. Och citerar, en lång rad av de beslut han lovat driva igenom under sina hundra första dagar som president bygger på att skapa ett ekonomiskt starkt men mer isolerat USA.

Och det här har vi pratat om i Bubbla Radion flera gånger, att Trump har en ganska protektionistisk syn på USAs ekonomi. Man pratar om handelsturlar mot Kina och så vidare. Här har Byrån en helt fantastisk utläggning som jag tänkte läsa för er rakt upp och ner faktiskt.

Något säger mig att Bastiat och i stort sett alla ekonomer som inte bara är usla statistiker spinner hejdlöst i sina gravar eller mår fysiskt mycket dåligt, beroende på om de är vid liv eller ej förstås, av att läsa detta. Att isolering, det vill säga isolering från värdeskapande handel, skulle göra något land ekonomiskt starkt är en myt som motbevisats så många gånger att det inte längre går att hitta.

Det finns helt enkelt så många som fokuserar på så många aspekter att det är ett gytter av bevis. Riktiga bevis. Alltså både sund deduktiv teori och induktiva statistiska evidenser. Inte en språkanalys av tweets. Stark ekonomiskt är ökad produktivitet som leder till bättre levnadsstandard.

Produktiv blir man genom specialisering som kräver att man handlar med andra som också är specialiserade. Det kallas för arbetsdelning. Givetvis har frivillighandel samma godartade och värdeskapande effekt för parterna oavsett om det är Kalle och Pelle på Storgatan, eller om det är storföretag eller länder.

Isolering betyder att Kalle och Pelle vägrar handla med varandra och därmed får de det bättre. Dumheter. För övrigt är det inte svårt att gissa att samma journalist säkert också kan rapportera om handelssanktioner som ett straff. Men det är klart, isolering inifrån gör dig ekonomiskt stark, isolering utifrån gör dig svag. Detta är medie och den politiska logiken. Häng med om du kan. Jag tycker det är en fantastisk sammanfattning av väldigt vanliga ekonomiska villfarelser som förekommer väldigt ofta i media och även från politiker.

Johnny

Göran, det är inte lite lätt för sig ändå. Det som de här människorna säger, även om vi i slutändan inte tycker att de är rätt ute. Det de säger är väl strikt taget inte att ett land blir ekonomiskt starkt av att isolera sig. Och även om man ser till gängsekonomisk teori. Så är det inte riktigt så enkelt som att det bara är ett dåligt punktslut att till exempel begränsa handeln.

Utan effekterna handlar snarare om en sorts omfördelning, en ekonomisk omfördelning mellan parter i det egna landet. Om du till exempel inför en tull på importer så kommer det förstås vara väldigt dåligt för de som vill köpa, de som vill importera den här produkten. Men det kommer vara bra för de inhemska producenter. som producerar en motsvarande produkt som kommer öka sin försäljning för att det blir för dyrt för att importera.

I det fallet är det en omfördelning från konsumenter till producenter. Enkelt uttryckt. Det är fortfarande förenklat då. Då tittar man på en specifik bransch. Men ur det perspektivet så borde man i alla fall kunna kunna ge dem så mycket att man kan gynna vissa parter. Även om det kanske är bottom line, att det är dåligt som helhet.

BNP är tydligen underkänt som mätmetod. Det låter konstigt att förneka att man skulle kunna gynna vissa grupper och eventuellt stora grupper genom att begränsa handeln.

Martin

Du har helt rätt och det tror jag inte Per Bilund skulle förneka heller om han var här och kunde försvara sig. Men det är ju inte riktigt det hans text handlar om. Men du har ju helt rätt att det är en del som är förändrat. Det här är ju Trumps ekonomiska påläggsidén i ett nötskal att ta från konsumenter och ge till producenter.

Johnny

Jag menar att det är eventuellt lite av en halmgubbe att ställa upp argumenten på det här sättet när man ska argumentera emot.

Martin

Ja, det var en intressant reflektion. Jag skulle väl kanske inte gå så himla rakt ut och kalla det för en halmgubbe. Han försöker ju fokusera på det här med vad betyder ekonomiskt starkt. Han menar ju då att den amerikanska konsumenten kommer att bli svagare med Trumps policies. Även om han inte explicit skriver det i texten så pratar han om det implicit när han pratar om Kalle och Pelle.

När de handlar med varandra så finns det två vinnare eftersom båda tjänar på ett frivilligt utbyte. Han fortsätter här i artikeln och citerar USA har världens mest konsumtionshungriga hemmamarknad. Förutsättningarna för att USA ett bra tag ska klara sig utan resten av världen är ganska goda.

Så det här är alltså ett citat från den här SVT-artikeln. Så först säger man då att USA är världens mest konsumtionshungriga hemmamarknad och sen säger man att förutsättningarna för USA att ett bra tag får klara sig utan resten av världen är ganska goda. Och Bilen poängterar här att de här två meningarna är varandras motsatser. Så han poängterar själv att det är lite svårt att kommentera på.

Så för den första meningen menar att USA hungrar efter varor från den globala marknaden. Och den andra meningen menar att USA klarar sig utan den globala marknaden. Vilket är, ja, contradiction of terms.

Johnny

Gör han det inte lite lätt för sig igen? Alltså jag är ledsen att vara djävulens lobbyist men det är tydligen vårt jobb här på Bubbla. Jag tycker det verkar lite grann som att man medvetet missförstår vad som sägs här. Och det finns ju en tolkning av den här meningen som jag åtminstone tycker inte är självmotsägande. Det är det att i och med att USA har en så stor inhemsk marknad så finns det möjlighet för amerikanska företag att få avsättning för sina produkter inhemskt i USA.

Det vill säga att de inte är lika beroende av export som till exempel kinesiska företag är. Så dom... Om Kina stänger gränsen helt och hållet och tillåter ingen handel, då kommer Kinas ekonomi totalt tanka direkt. Vi kommer att prata lite om den kinesiska ekonomins tankning senare avseende, tror jag. Men då kommer det gå riktigt åt helvete för att Kinas ekonomi är så otroligt exportberoende.

Och det är USA också såklart, men den är mindre exportberoende därför att det finns mer köpstarka konsumenter i USA som skulle kunna köpa åtminstone en stor del av de här produkterna. Ja, och... Givet att det är så att USA är ett så pass självtillräckligt land i att man producerar väldigt stor andel av allt man behöver och man konsumerar också väldigt mycket av det man producerar och det finns en väldigt stor efterfrågan internt i USA.

Borde inte det innebära att USA faktiskt är ett land som klarar sig relativt bra om handel till exempel skulle bli omöjligt på grund av ett världskrig eller på grund av galen politik? så skulle i alla fall USA klara sig bättre än till exempel Kina och det skulle bero på att man har en så stark hemmamarknad som kan köpa amerikanska produkter.

Martin

Ja men det förutsätter ju att USA producerar de egna produkterna men det gör de ju inte. Alltså de har ju, det är ju det Trump försöker, det är ju det han i princip vann valet på. Att mena liksom att, men vadå, allting är ju outsourcet, vi producerar ju ingenting i det här landet. 70% av det här måttet BNP är konsumtion. Det förutsätter att man först har byggt upp den här produktionen igen, men det har man ju inte gjort ännu.

Och huruvida USA skulle klara sig bättre eller sämre i ett världskrig, det förutsätter ju att den produktion som nu finns i USA byggs upp eller förändras. Och det är ju likadant med hur Kina skulle agera om all global transporter av varor skulle upphöra för att det är krig på världshaven.

Då är det snarare så att Kina skulle klara sig bättre eftersom de konsumerar betydligt mindre än vad USA gör. Eftersom de till exempel är självförsörjande på de flesta saker förutom en väldigt viktig del som är energiviktig. Å andra sidan konsumerar de betydligt mindre energi än vad USA gör. Jag vet inte om det här är att göra saker och ting lättare för sig. Konsumtion förutsätter ju produktion. Och det är ju där skon klämmer för USA.

Johnny

Jag har inte exakt koll på hur ekonomierna ser ut, men det verkar uppenbart för mig att vissa länder klarar sig bättre utan handel än andra. Och att det borde ha att göra med att ha en relativt balanserad och självinnesluten inhemsk marknad.

Martin

Ja, visst. Men jag kan ju tycka att det enda som är fördelaktigt med det är såfall i ett världskrig.

Johnny

Det är ett extremt exempel naturligtvis. Bara som ett exempel på något som skulle kunna stänga gränserna på ett extremt sätt. Ja. Till skillnad från att införa någon enstaka importtull på vissa varor från Kina och sånt där som... Som Trump pratar om eftersom saker är lätt. Ja. Vi ska inte uppbetala oss nödvändigtvis på varje detalj i den här artikeln. Jag försöker bara vara lite kär i motströmmen.

Martin

Nej, men det är bra att du kritiserar det här så vi får en kritik på kritiken.

Johnny

Det är ett eländigt ryggdunkeri på bubbla. Det får vi ofta höra. Det är kritiken mot oss.

Martin

Okej. Det är ju därför jag sitter här och pratar, för att jag tycker om ryggdunkning. Bylund resonerar kring den här motsägelsen och säger att det här bygger på illusionen om att det är konsumtionen som driver ekonomin. Och han och Österrike menar att det är felaktigt för det är sparande som leder till investeringar, som leder till produktivitetsökning och produktion, som leder till utbud, som leder till efterfrågan och som leder till konsumtion.

Och det här förstår österrikare genom logiska deduktiva resonemang. Att så att säga konsumtionen är resultat av hela den här sedjan av värdeskapande. Medan skaindianer fokuserar på konsumtionen och tror att så att säga det är efterfrågan som är där allting börjar. Och det är därför man vill stimulera den, det man kallar för aggregerad efterfrågan.

Och österrikare menar ju att det här är ett feltänk från första början. Han fortsätter att citera artikeln. Det finns forskare som menar att Trumps antiglobaliseringspolitik är visionär. Att det negativa ordet protektionism kan bytas ut mot närhetsprincip för att beskriva hans politik att skapa jobb och behålla produktionen i hemlandet.

Det här är första gången jag hör ordet närhetsprincip istället för antiglobalisering. Det är ganska intressant språkbruk där, tycker jag. Bylon svarar så här. Det här är utan tvekan sant, men vi kan ju gissa vad det är för någon slags forskare. Vi får förstås inte veta vilka. Min gissning är att det är någon inom ekonomi-hatar-vänstern som lyckats med konsttycket att skaffa sig en doktorshatt.

som får uttala sig i SVT-krönikan. Eller möjligen någon med examen av lägre rang som ändå fått jobb på universitetet eller tankesmedia och pillar med statistik. För man är ju såklart nationalekonom, säger du. Men visst är antiglobaliseringspolitiken visionär, på samma sätt som Chávez var visionär i Venezuela och Castro i Cuba. Det är... De är visionära i sina... Ja, den här kan du svaga. Det här röströmmaret. Eller?

Johnny

Han säger ju att det är utan tvekan sant till att börja med. Så att i så fall får jag opponera mig både mot Per Bylund och mot SVT-analytiken. Ja, det finns väl, jag tror väl att det finns mer, så att frågan är mer komplicerad än vad många libertarianer vill få den till. Och jag tycker det är lite problematiskt att man får en CSO...

Det ser väldigt simplistiskt ut. Att Trumps politik är lika uppenbart felaktig som Chaves och Castro. Inte för att jag för min del förespråkar några handelsrestriktioner. Som jag naturligtvis inte vill att staten ska syssla med sådant överhuvudtaget. Men riktigt så enkelt tänker inte jag mig att det är. Plus det är lite fjompigt tycker jag det här med att en examen av lägre rang Jag ska väl bara knipa käften sådär, jag har ingen examen av.

Martin

Nej, inte jag heller. Nu får du citera återigen den här krönikören. Trumps isolationistiska politik kommer att skapa nya konflikter i en globaliserad värld där definitionen av ordet globalisering är eller var närmare varandra. Men ekonomiskt tyder det mesta på att USA kommer att så starkare, i alla fall på kort sikt.

Och här byter han en poäng då när han kommenterar här att man måste skilja, vad menar man med det här att vara isolationist? Alltså han säger att isolationism militärt... är inte dumt alls, men isolationism ekonomiskt är motsatsen. Och sen citerar han Bastias klassiska citat Om vi inte var och korsar gränser så kommer trupper att göra det.

Och sen poängterar han att Trump har i alla fall retoriskt i valrörelsen uttryckt en mycket större vilja till att öppna dialog med framförallt Ryssland än vad motståndaren Clinton ville. Och sen avslutar han hela artikeln med att poängtera att framtiden är oviss och det är den som lever får se lite. Det här får mig att tänka på ett citat som jag hörde Hans Hermann Hoppe säga i en av sina föreläsningar.

Han sa att att förutse framtiden är inte en vetenskap, det är en konstform. Det är vad entreprenörer gör. Det är lite det här som är en av kärnorna i praxgeologin, dvs den övergripande vetenskapen för ekonomi enligt österrikarna. Det vill säga att varje mänsklig handling i sig, det finns alltid en form av ett osäkert element i varje handling. På ekonomispråk kallar man det för risk. Att bara för att jag handlar på ett visst sätt så är jag inte säker att utfallet kommer bli som jag har tänkt mig. Och att därmed framtiden alltid är osäker.