Torsdag 3 september 2020

I dagens avsnitt bland annat: Pentagon rapporterar att Kina har världens största örlogsflotta, Arabiska partiet anmodar svenskar som inte uppskattar islamiseringen att lämna landet, komikern Andy Hamilton skriver 349-sidig roman helt för hand, Liberty Minecraft läggs ner, Charlie Hebdo ämnar återpublicera Muhammedkarikatyrerna, Salomonöarnas största provins Malaita planerar självständighetsomröstning, sex demokratiska borgmästare i Minnesota ställer sig bakom Donald Trump samt pilot siktar ryggraketutrustad man på 900 meters höjd under landning i Los Angeles

Nyhetsinslag från dagens sändning:

Länkar som diskuterades i dagens sändning:

Kina passerar nu med sin flotta på 350 fartyg och ubåtar USA och Ryssland i antal och har därmed flest militära vattenfarkoster i världen, enligt Pentagon i ny rapport som också pekar på att landet strävar efter att minst dubbla sin kärnvapenarsenal och förbereder ett nätverk av baser över världen som kan understödja offensiva operationer mot USA

Arabiska partiet anmodar svenskar som inte uppskattar islamisering avsäga sig sitt svenska medborgarskap och emigrera då de inte har i landet att göra och att det Sverige de vill ha tillbaka är borta för gott, ämnar arrangera utvandringsprojekt för svenskar som inte gillar läget

Engelske komikern Andy Hamilton publicerar 349-sidig roman skriven helt för hand under två år, skrev inklusive revisioner 3000 sidor med 43 pennor i försök att rädda handskriften, säger att det känns som att vi vinkar adjö till handskriften och om den försvinner är det en förlust av intimitet

Liberty Minecraft läggs ned, den libertarianska spelservern förblir tillgänglig till juni 2021 men inga fler uppdateringar kommer att göras, grundaren Nathan Dempsey tackar för fem underbara år

Charlie Hebdo ämnar återpublicera Muhammedkarikatyrerna som föranledde islamistiska terrordåd i januari 2015, samtidigt börjar rättegången mot medhjälparna, varav flera åtalas i sin frånvaro och misstänks ha dött i Syrien

Malaita, Salomonöarnas största provins, har förkunnat planer på en folkomröstning om självständighet, provinsregeringen är missnöjd med den nationella regeringens Kinavänliga inställning efter att själva åtnjutit flera årtionden av goda relationer med Taiwan

Sex demokratiska borgmästare i Minnesota ger sitt stöd för Donald Trump i brev som konstaterar att Joe Biden inte gjort något för att hjälpa arbetarklassen och att hårt arbetande Minnesota-bor som byggt sina liv och försörjt sina familjer här har övergivits av radikala demokrater

Pilot rapporterar möte med man utrustad med ryggraket på mer än 900 meters höjd under landning vid Los Angeles International Airport, övriga flygplan varnas och utredning är inledd