Torsdag 29 juli 2021

I dagens avsnitt bland annat: Frankrike inför vaccinpass för restauranger och inrikesresor, antalet felaktigt fastställda faderskap är betydligt färre än man tidigare trott, Stora barriärrevet växer och uppnår rekordstor utbredning, fri dopning för att rädda olympiska spelen, Facebook inleder partnerskap med kyrkor, moskéer och synagogor samt nytt albumsläpp från Prince fem år efter hans död

Nyhetsinslag från dagens sändning:

Länkar som diskuterades i dagens sändning:

Frankrikes parlament godkänner lag som kräver vaccinpass för alla restauranger och inrikesresor samt obligatorisk vaccinering för sjukvårdspersonal, åtgärderna gäller till 15 november men kan komma att förlängas, Emmanuel Macron kallar demonstranter “folk som sysslar med irrationell, ibland cynisk, manipulativ mobilisering”

Studie från Karolinska institutet visar att antalet felaktigt fastställda faderskap är betydligt färre än man tidigare trott, studie av blodgrupper på över två miljoner familjeenheter mellan 1930 och 2010 visar att endast 1,7 procent idag har fel far i registren, ner från omkring 3 procent 1930, huvudansvarig för studien Gustav Edgren menar att man kan punktera myten om att 10-30 procent av barn har “fel” pappa

Stora barriärrevet utanför Australien når sin högsta uppmätta utbredning efter decennier av varningar om dess nära förestående död

Applied Divinity Studies: Slopade drogtester nödvändigt för att rädda OS från stagnation och vore dessutom uppbyggligt och inspirerande, för att stävja korruption bör alla spel hållas på en och samma plats med en permanent OS-by där droger är lagliga, även prestationshöjande utrustning som skor och simdräkter bör tillåtas så länge de görs kommersiellt tillgängliga

Facebook inleder partnerskap med kyrkor, moskéer och synagogor med målsättning att bli religiösa gemenskapers virtuella hem och plattform för gudstjänster, församlingsliv och pengainsamling, testar sedan en tid särskild funktion för att koordinera böner, Sarah Lane Ritchie, lektor i teologi och vetenskap vid Edinburghs universitet uttrycker oro för hur personlig religiös information kommer att hanteras av plattformen

Nytt album av Prince släpps fem år efter hans död, de 12 spåren på Welcome 2 America färdigställdes 2010 och fokuserar på samhällsfrågor som teknikens skadliga inverkan på människors liv, religiösa konflikter och rasfrågor, inspelningarna har bevarats i det berömda valv som sägs innehålla tusentals av popstjärnans opublicerade låtar