Torsdag 27 maj 2021

I dagens avsnitt bland annat: Dödliga svampinfektioner allvarligt hot som hamnar i skymundan på grund av coronavirushysteri, privat padelbana upprör i villaområde i Danderyd, inga restprodukter när kläder gjuts av gelé samt utanförskapsområden ett olösligt problem skapat av bidragssystem och immigration

Nyhetsinslag från dagens sändning:

Länkar som diskuterades i dagens sändning:

Dödliga svampinfektioner allvarligt hot som hamnar i skymundan på grund av fokuset på coronavirus och sprids mer på grund av åtgärder mot covid-19, jästsvampen Candida auris dödar två tredjedelar av alla som infekteras och är resistent mot de flesta konventionella fungicider

Grannar upprörda när privatperson bygger padelbana på egna tomten i villaområde i Danderyd, misstänker att banan kommer användas kommersiellt och attrahera trafik samt leda till ljud- och ljusföroreningar, kommunen uppmanar markägaren att pausa bygget, markägaren fortsätter med hänvisning till att han följt alla regler

Kläder gjuts av gelé istället för att sys av tyg, producerar inga restprodukter i tillverkningen och kan enkelt smältas ner och formas till nya plagg, skaparen Valdís Steinarsdóttir vill skapa alternativ till textilindustrin som årligen producerar mer än 60 miljarder kvadratmeter textilavfall när mönster skärs ur större tygstycken

Brittiska nyhetskanalen GB News lovar att ej vara politiskt korrekta och att inga ämnen är tabu, vilket gjort vänstern vansinnig trots att kanalen säger sig vara full av mångfald, rekryterar högprofilerade nyhetsankare från BBC, ITV och Sky samt en tidigare Labour-politiker

Birgitta Sparf: Utanförskapsområden ett olösligt problem skapat av bidragssystem och immigration, kulturella skillnader gör att ökad resurstilldelning befäster problemen istället för att lösa dem

Johan Eklund: Nära 2/3 av Sveriges invånare i arbetsför ålder med ursprung i MENA icke självförsörjande, ekonomiskt och politiskt haveri att 700 000 utrikesfödda inte förtjänar sitt uppehälle