Tisdag 11 februari 2020

I dagens avsnitt bland annat: Ann-Sofie Hermansson (S) frias från anklagelser om grovt förtal av Maimuna Abdullahi och Fatima Doubakil från Muslimska mänskliga rättighetskommittén, kommunistiske miljonären Lasse Diding vill döpa allsvensk arena till Leninstadion, sju gripna misstänkta för att planerat attackera migranter på grekiska ön Lesbos samt amishfolket skänker vitalitet och ekonomiska möjligheter till amerikanska landsbygden

Nyhetsinslag från dagens sändning:

Länkar som diskuterades i dagens sändning:

Ann-Sofie Hermansson (S) frias av enig tingsrätt från anklagelser om grovt förtal, skrev i blogginlägg med hänvisning till Maimuna Abdullahi och Fatima Doubakil från Muslimska mänskliga rättighetskommittén att bland det farligaste man kan göra är att dalta med extremister, rätten konstaterar att det funnits skälig grund för uppgifterna och ålägger Abdullahi och Doubakil att betala Hermanssons rättegångskostnader om 190 000 SEK, bra dag för yttrandefriheten enligt terrorforskaren Magnus Ranstorp

Kommunistiske miljonären och entreprenören Lasse Diding vill döpa allsvenska Påskbergsvallen till Leninstadion, redo bjuda 600 000 SEK för namnrättigheterna, kommunstyrelseordförande Ann-Charlotte Stenkil (M) ser inte namnet som lämpligt

Sju gripna misstänkta för att planerat attackera migranter på grekiska ön Lesbos, flera medborgargarden uppges ha bildats efter att polis behövt använda tårgas för att hålla hundratals demonstrerande migranter från huvudstaden Mytilene, nytillträdda konservativa regeringen planerar stänga bland annat Morialägret som byggdes för 2 850 personer men huserar minst fem gånger så många

Michael Diamant: Amishfolket skänker vitalitet och ekonomiska möjligheter till amerikanska landsbygden, genom arbetskraftsintensivt företagande, höga födelsetal och ständig jakt på ny mark, gruppen har 69-dubblat sig i antal sedan 1920, väntas utgöra en miljon personer 2050