Söndag 29 augusti 2021

I dagens avsnitt bland annat: Amerikansk ambassadpersonal i Hanoi insjuknar med mystiska symptom, regnvatten läcker in i Liljevalchs kritiserade betongkonsthall, Robertsfors kommun går miste om 2000 arbetstillfällen när industrisatsning uteblir på grund av elbrist, 30 år sedan raskravallerna mellan svarta och ortodoxa judar i Crown Heights samt Robert Heinlein och frågan huruvida han var en progressiv kulturkrigare

Nyhetsinslag från dagens sändning:

Länkar som diskuterades i dagens sändning:

Amerikansk ambassadpersonal i Hanoi insjuknar med mystiska symptom liknande det så kallade Havannasyndromet som tidigare drabbat hundratals amerikanska diplomater och deras familjer, Kamala Harris senarelägger resa till landet efter rapporten

Besökare upptäcker att regnvatten läcker in i Liljevalchs nya konsthall i närheten av ömtåliga konstföremål, någonting som är helt normalt enligt konsthallens chef Mårten Castenfors, bygget gick över budget och blev pristagare till Kasper Kalkonpriset för fulaste nyproduktion 2020

Robertsfors kommun nekar internationellt industribolag etablering på grund av elransonering, 2000 uteblivna arbetstillfällen ”oerhört bittert” enligt näringslivschef Olof Norberg

Liel Leibovitz: Under de trettio år sedan de tragiska raskravallerna mellan svarta och ortodoxa judar i Crown Heights har få läxor lärts förutom hos vänstern och New York Times, vilka förfinat och maximerat sitt användande av ras som tändmedel för att flamma upp konflikter

Fnordspotting: Robert Heinleins förment spretiga ståndpunkter återspeglar i själva verket en genomgående progressiv hållning stadigt förankrad mellan nyliberalism och neokonservatism