Söndag 19 januari 2020

I dagens avsnitt bland annat: Polisen vill kunna mobilisera Försvarsmakten mot svenska medborgare, Högsta domstolen prövar inte Metros överklagan mot stopp av rekonstruktion, Stefan Löfven kvar som partiledare minst fram till valet 2022 för att fullfölja uppdrag att rädda Sverige från alla problem, Viktor Orbán beskriver George Soros som världens mäktigaste oligark, riksrättsåtalet mot Donald Trump århundradets brott och medveten kupp enligt Steve Bannon samt tusentals väntas delta i manifestation i Virginia för rätten att bära vapen

Nyhetsinslag från dagens sändning:

Länkar som diskuterades i dagens sändning:

Polisen skickar hemställan till regeringen om översyn när polisen får begära hjälp av Försvarsmakten, syfte att hantera påfrestningar mellan krig och fred, så kallat gråzonsscenario, i dagsläget får militären arbeta under polisens ledning vid terroristbrott men polisen vill att militära skyddsvakter eller annan bevakningspersonal ska få hjälpa polisen vid terrorism eller andra allvarliga händelser, måste ske genom lagändring

Nytt typfall om gråzon till totalförsvarsplaneringen

Högsta domstolen prövar inte Metros överklagan, hovrättens beslut att avbryta rekonstruktionen står därmed fast, tidningens rekonstruktör Helena Ståbi har tidigare kommenterat att stoppad rekonstruktion troligt innebär konkurs och att borgenärerna sannolikt då går miste om sina pengar

Ljus över landet av Boris Benulic på Cultura Aetatis

Stefan Löfven säger han kommer vara kvar som partiledare minst fram till valet 2022 då han har ett uppdrag som går ut på att rädda landet från alla problem, anser Sverige är ett hyfsat tryggt land, ska ha rejält färre flyktingar då invandringen för lång tid kommer vara ett av landets största frågor, andra EU-länder ska ta mot asylsökarna

Viktor Orbán beskriver George Soros som världens mäktigaste oligark som kontrollerar och influerar europeisk politisk med maffialiknande nätverk, följer på Europaparlamentets beslut om åtgärder mot den politiska utvecklingen i Polen och Ungern

Rule of law in Poland and Hungary has worsened

Steve Bannon uppmanar Donald Trump att senarelägga State of the Union tills dess att han frikänts i riksrättsåtalet, rådet ges mot bakgrund av vad Bannon menar är en av Nancy Pelosi medveten taktik att fördröja processen i syfte att få riksrättsåtal och talet till nationen att sammanfalla – Bannon kallar riksrättsfrågan århundradets brott och medveten kupp, Trump svarar med att re-tweeta Fox-inslag i vilket den tidigare chefsstrategen medverkar

Manifestation för rätten att äga och bära vapen genomförs i Richmond, Virginia den 20 januari, tusentals väntas delta och myndigheter förbereder sig för oroligheter, jämförelser görs med händelserna i Charlottesville 2017

Why This Antifa Group Is Siding With Thousands of Pro-Gun Conservatives In Virginia