radio bubb.la – 14/4

På grund av tekniska problem i det maltesiska kraftnätet är dagens sändning inställd.

Nästa sändning söndag 17/4 09:00.