Onsdag 21 augusti 2019

I dagens avsnitt bland annat: Statens samiska sanningskommission, internets förfall, kopplingen mellan rapmusik och kriminalitet, spänt läge när höger- och vänstergrupper samlas i Portland samt oroligheter i Kashmir

Nyhetsinslag från dagens sändning:

Länkar som diskuterades i dagens sändning:

Regeringens besked att etablera samisk sanningskommission välkomnas av Amnesty, kommissionens syfte att skapa försoning mellan samer och svenska staten, kompensation och upprättelse en framkomlig väg, menar Amnestys Johanna Westeson, sakkunnig i diskrimineringsfrågor

Johan Simu: Internet har trots initialt goda föresatser förvandlats till en övervakningsinfrastruktur och propagandaverksamhet för den elit som för tillfället råkar inneha politisk makt, bästa sättet att skapa robusta oppositionella nätverk är genom att återgå till fysiska träffar och bygga intoleranta mannaförbund

Mohamed Omar: Finns skäl att fundera över kopplingen mellan rapmusik och kriminalitet, de fängslade Rinkebyrapparna Yasin och Jaffar Byn exempel på rappare som sprider hat mot polis och romantiserar vapen, droger och kriminell livsstil, framförallt unga män med ursprung i Afrika och Mellanöstern som lockas, medan inspirationen kommer från USA

Mobilisering under helgen i Portland när grupper från höger och vänster samlas i staden för konfrontation, president Trump har uppmärksammat skeendet och polisen har lyckats kontrollera utvecklingen, tretton personer grips, sex personer skadas lindrigt

Indien upphäver del i konstitutionen som garanterar betydande autonomi åt Indienadministrerade Kashmir som har en muslimsk majoritet, medför att många befarar oroligheter i området, man förväntas även besluta om att splittra Kashmir i två territorier styrda från Delhi