Måndag 4 mars 2019

I dagens avsnitt bland annat: Privatfinansierad israelisk farkost på väg mot månen, svensk polis kräver ytterligare miljarder i anslag, antroposofiska Vidarkliniken läggs ner, Sveriges Radio tappar lyssnare i rask takt och begreppet yttrandefrihet problematiseras från libertarianskt perspektiv

Nyhetsinslag från dagens sändning:

Länkar som diskuterades i dagens sändning:

Beresheet är världens första privata rymdfarkost på väg till månen, går i en elliptisk bana runt jorden som bitvis tar den vidare mot månen där den först kommer in i en omloppsbana för att sedan landa, första månfärden för Israel

Polismyndigheten begär 600 miljoner SEK i tillskott för gränskontroller närmaste tre åren och ytterligare 1,3 miljarder SEK för att kunna uppnå målet på närmare 10 000 fler polisanställda 2024, inrikesminister Mikael Damberg kommenterar att budgetäskandet självklart kommer att analyseras men att det är för tidigt att ge några svar angående regeringsbudgeten

Antroposofiska Vidarkliniken i Järna läggs ned efter 33 år sedan avtal med Region Stockholm löpt ut

Sveriges Radio tappar lyssnare i rask takt enligt interna rapporter, P3 har halverat antalet unga lyssnare sedan 2015 och vissa klipp når så få som 800, lyssnarna följer inte med i övergången till digitalt format och chockerade medieanalytikern Olle Lidbom konstaterar “lyssnarna försvinner iväg någon annanstans”

Vox Day: J.B. Burys argument för yttrandefrihet bygger på falska premisser, ofta citerade Erasmus är tagen ur sin kontext och är förespråkare av absolut kungamakt, ingen manifesterad logik bakom påståendet att yttrandefrihet är en rättighet