radio bubb.la – 19/8

I dagens radio bubb.la avhandlas bland annat att Danderydsbor är förbannade över grova rån och kräver svar från lokalpolitiker, bloggen Zombieöverlevnad undersöker partiernas förhållningssätt till en eventuell zombieapokalyps samt Trump uppges ha en bisarr fascination för Macron efter regelbundna telefonsamtal utan ärende.

Nyhetsinslag från dagens sändning:

Länkar som diskuterades i dagens sändning:

Danderydsbor förbannade över grova rån kräver svar från lokalpolitiker, föräldrar startar namninsamling som kompletteras med frågebrev där politikerna får svara ja eller nej kring satsning på eventuell polisstation i Danderyd, kommunalt finansierat vaktbolag och kameraövervakade infarter – kommunen 2017 landets mest inbrottsdrabbade per capita, 19,8 per tusen invånare visavi rikssnitt på 4,9

Arbetsdomstolen fastslår att kvinna diskriminerats enligt Europakonventionen när hon inte gått vidare i rekryteringsprocess på grund av att hon av religiösa skäl inte velat ta manlige chefen i hand, Diskrimineringsombudsmannens begärda 80 000 SEK i ersättning halveras av domstolen då kvinnan inte annars garanterats jobbet samt då “företaget hade som syfte att uppnå jämställdhet”

Bloggen Zombieöverlevnad undersöker partiernas förhållningssätt till en eventuell zombieapokalyps, V menar facklig organisering bästa utbildningen för unga som ska förberedas för de odödas entré, MP redo att ge zombies samma rättigheter som alla andra människor, C kan tänka sig subventionera kofötter, S påpekar griftefridslagen kan ge zombies visst skydd mot våld, L vill att EU ska hantera situationen

Regeringen utreder möjlighet att skapa myndighet för psykologiskt försvar, allvarligt att någon kan sprida information och påverka attityder samt agerande hos beslutsfattare och befolkningen, syfte att förmedla “korrekt” information

Kvartal och Breakit gör gemensam satsning inför valet för att motverka polarisering och osäkerhet med oberoende journalistik och fakta, Huitfeldt och Suhonen leder samarbetets valpodd

Trump uppges ha en bisarr fascination för Macron, ringer ofta upp franske presidenten utan ärende och skryter om deras goda relation, enligt tidigare rådgivare

Staffan Marklund: Sverige bör åtala återvändande IS-terrorister, juridisk möjlighet finns genom lagen om förberedelse till brott, oavsett om nya lagstiftningen om terrorbrott är tillämpbar

Justin Raimondo: Dagens USA härrör från progressiva eran kring 1900 där svågerkapitalister och intellektuell klass med rationalistiska protestanter etablerades, lade grund för imperialistisk krigsmaskin, tyskhat, utökad rösträtt samt förstörde gammaldags liberalism