radio bubb.la – 13/7

I dagens radio bubb.la avhandlas bland annat EU-kommissionens ordförande Jean-Claude Junckers oförmåga att gå rakt under Natos toppmöte, upp till 15 000 afrikander planerar Rysslandsflytt för att fly eskalerande våld samt hjärtformade broscher till personal på Södertälje sjukhus ska hjälpa bryta trend av hot och våld från patienter och anhöriga.

Nyhetsinslag från dagens sändning:

Länkar som diskuterades i dagens sändning:

EU-kommissionens ordförande Jean-Claude Juncker har svårt att gå och får stöd av andra politiker för att inte ramla, under Natos toppmöte i Bryssel

Delegation bestående av 30 sydafrikanska farmarfamiljer anländer ryska jordbruksbältet Stavropol kraj och meddelar att upp till 15 000 boer planerar Rysslandsflytt för att fly det eskalerande våldet, Ryssland har 43 miljoner hektar oanvänd jordbruksmark och började 2014 ge bort land till medborgarna för att gynna jordbrukande

Södertälje sjukhus ger personalen hjärtformad brosch med texten “Tillsammans mot hot och våld” som led i att bryta trenden av hot och våld från patienter och anhöriga på arbetsplatsen

Länsstyrelsen upphäver Eskilstuna kommuns beslut om tillståndsplikt för tiggeri, länsstyrelsens jurist Karin Bergkvist kommenterar att de funnit att tiggeri inte utgör någon störning av den allmänna ordningen och därför ska behandlas analogt gatumusik där tillstånd inte krävs

Medborgerlig Samling utestängs från festivalområdet Pride Park då partiet “inte till fullo lever upp till Stockholm Prides värdegrund”, partiledaren Ilan Sadé kommenterar att beslutet visar att “Priderörelsen i Sverige har blivit en ängslig, intolerant gruppering kapad av ett vänsteretablissemang”, partiet genomför istället eget arrangemang som välkomnar alla

Joakim Andersen: MED avslöjar Stockholm Prides vänsteragenda, subversiv organisation med ett ansikte utåt och en illasinnad dold agenda, påpekar korrekt att sexuella minoriteter kan ha helt olika politiska åsikter

Regeringen föreslår förbjuda “nazistiska och rasistiska” organisationer, hänvisar till stycke infört 2010 i Regeringsformen angående möjlighet att förbjuda sammanslutningar som innebär förföljelse av folkgrupp på grund av bland annat etniskt ursprung, lagförslag beräknas till 2020 och justitieminister Morgan Johansson tror på brett riksdagsstöd

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *