radio bubb.la – 8/7

I dagens radio bubb.la avhandlas bland annat att statens medicinsk-etiska råd är negativt inställda till förslag att tillåta könskorrigerande ingrepp på barn, DO inleder tillsyn mot kommande mansfri festival samt nigerian skjuts till döds vid demonstration av berlock som påstås göra bäraren skottsäker.

Nyhetsinslag från dagens sändning:

Länkar som diskuterades i dagens sändning:

Kina menar USA har initierat det största handelskriget i historien, förväntas svara med motåtgärder i form av höjda skatter på kineser som köper bland annat humrar, sojabönor och elbilar, hänvisar till att man lovat att inte avlossa första skottet men menar att man nu måste agera i befolkningens intresse

Statens medicinsk-etiska råd negativt till förslag att tillåta könskorrigerande ingrepp på barn, politiska ledamöter från Miljöpartiet, Vänsterpartiet och Liberalerna vill sänka gränsen till 15 år

Migrationsdomstolen i Malmö avgör mål om uppehållstillstånd med stöd av den nya så kallade gymnasielagen, domstolen har funnit att beredningen av lagförslaget i den del det avser sänkt beviskrav för identitet varit så bristfällig att lagstiftningen i denna del inte får tillämpas, istället gäller det normala beviskravet som innebär att identiteten ska vara klarlagd

Sverige i desperat situation till följd av vansinnig invandringspolitik enligt Stefan Molyneux i tre timmar långt fördjupningsavsnitt

DO inleder tillsyn mot mansfria festivalen Statement festival som går av stapeln i Göteborg i augusti, ber om definition av begreppet cis-män och frågar om vilka undantag som görs mot att vissa inte får köpa biljett

Nigerianske helbrägdagöraren Chinaka Adoezuwe skjuts till döds när han demonstrerar berlock som påstås göra bäraren skottsäker för presumtiv kund, liknande incident i januari när man drack kulrepellerande vätska och därefter sköts ihjäl

Undersökning bland anställda på BBC visar att 11 procent har annan sexuell läggning än hetero, 2 procent uppger sig transsexuella, vilket är fyra gånger fler än i befolkningen i stort, mångfaldschefen på BBC Tunde Ogungbesan utlovar reformer för transsexuella och vill anställa fler lesbiska

Malcom Kyeyune: Nationalistiskt folkligt uppror att vänta i Europa, länders eliter har samma problem då man förvägrar majoritetsbefolkningen rättigheter, bubblar under ytan efter årtionden av repression precis som vid revolutionerna 1848