radio bubb.la – 5/11

I dagens radio bubb.la avhandlas bland annat Nerikes Allehandas resa till Polen och konstaterandet att landet inte är som Örebro, Göran Persson busringer till vikarierande kommunchef, islams behov av en Luther, konsumism som konsekvens av svågerkapitalism samt antimobbningsprogrammens motsatta effekt i skolor.

Nyhetsinslag från dagens sändning:

Länkar som diskuterades i dagens sändning:

CIA publicerar 321 GB data från räden mot Usama bin Ladin, bland annat hans personliga dagbok

USA genomför för första gången luftangrepp mot IS-terroristerna i Somalia

Lagrådet avslår remiss om proportionalitetsprincip avseende utvisningar av arbetare

Nerikes Allehanda reser till Polen och finner att landet inte är som Örebro

Göran Persson busringer till vikarierande kommunchef i Uppvidinge Lars Engqvist, spelar företagare

Jenny Sonesson: Bokstavstroende salafister måste angripas med teologi, islam behöver en Luther

Insula Qui: Konsumism kan ej skyllas på kapitalism, utan på ond cirkel av svågerkapitalism

Anarchist Notebook: Egalitarismen har lagt grund till ny elitism där förlorare och laster hyllas

Annie Holmquist: Antimobbningsprogram på skolor verkar ha motsatt effekt

Förra DNC-ordföranden anklagar Clinton för ha utnyttjat kris, på förhand gjort upp om kandidatur

One thought on “radio bubb.la – 5/11”

  1. Kahnberg ahnberg ahnberg spelar sorgset på sin fidl och kvetschar sig öm över att Polen inte BLANDAR UPP. Polackerna tror att muslimerna kommer försöka ta makten i samhället. Precis samma anklagelser som de riktade mot judarna, oj vej. Svenskarna däremot släppte in judarna och sedan släppte de in muslimerna – två genidrag i följd.

    Judar och muslimer är fantastiska människor som bringar lycka åt alla samhällen de infiltrerar. De semitiska folken är en välsignelse. Sverige har en tacksamhetsskuld gentemot det polska kommunistpartiet för att de bannlös sitt judiska toppskikt så att svenskarna kunde berikas.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *