radio bubb.la – 12/9

I dagens radio bubb.la avhandlas bland annat att Heckler & Koch slutar sälja vapen till krigszoner, korrupta länder och icke-demokratier, konservativa i Silicon Valley nätverkar i slutna sällskap samt dramatisk ökning i australiensisk kängurupopulation.

Nyhetsinslag från dagens sändning:

Länkar som diskuterades i dagens sändning:

Heckler & Koch slutar sälja vapen till krigszoner, korrupta länder och icke-demokratier

Västerbottens läns landsting ser kunskapsluckor om sex hos invandrare, lanserar program på Youtube

Regissören, författaren och underhållaren Hans Alfredson avliden vid 86 års ålder

Simon Kuper: Muslimska stater kan genom mutor, lagköp använda fotboll för utvidga inflytande i väst

Konservativa i Silicon Valley nätverkar med varandra på nätet i slutna sällskap

Kängurupopulationen i Australien ökar dramatiskt vilket orsakar skador på staket och grödor