radio bubb.la – 6/6

I dagens radio bubb.la avhandlas bland annat Islands fortsatta ställning som världens fredligaste land, kvinnlig personal på HVB-hem söp och intimdansade med ensamkommande, Japans lyckade förening av samhällelig stabilitet och välstånd samt superhjälten som underminerande kraft mot kollektiv rättvisa och politisk problemlösning.

Nyhetsinslag från dagens sändning:

Länkar som diskuterades i dagens sändning:

Ryssland nära sälja luftförsvarssystem till Turkiet, relationerna mellan länderna allt bättre

Island fortfarande världens mest fredliga land, enligt Global Peace Index, USA fortsätter falla

Kvinnlig personal på HVB-hem i Åmål söp med och utförde intim dans för ensamkommande klienter

Våtdräktens skapare Jack O’Neill död vid 94 års ålder, älskade havet och grundade företaget O’Neill

E Antony Gray: Borges erbjuder unikt rik introspektion kring människans begränsningar

Stenmurkla etablerat sig på Island, uppges komma från skog planterad under andra världskriget

Wall Street Journal tappar 44 procent av sina läsare som kom från Google efter lagt till betalvägg

Elfnonationalist: Japan framgångsrikt studieobjekt, har förenat samhällelig stabilitet med välstånd

Joakim Andersen: P.G. Lyths verk om svenskt folklynne viktig utgångspunkt för samtal om svenskhet

Keith A Spencer: Superhjältar problem för demokratin, glorifierar rikedom, aristokrati och eliten