radio bubb.la – 27/3

I dagens extra långa påsksändning avhandlades de alltmer ansträngda relationerna mellan Kina och länderna kring Indiska oceanen, rikspolischefens nonchalans inför sin budget, Tibor Machans hädanfärd, Mats Edmans planer på ny mediakanal, Barack Obamas hyllningar till Kuba, Donald Trumps utrikespolitik och Hillary Clintons fascination för UFO-fenomen. Efter det ordinarie nyhetssvepet tog vetenskapsredaktören taktpinnen och vägledde oss genom senaste månadens nyheter om forskning och upptäckter – från den första direkta observationen av chockvågen från en supernova via människans ursprung och den vetenskapliga debatten om replikering till korpens oerhört kapabla men också mystiska hjärna.

Nyhetsinslag från dagens sändning:

Dagens sändning blev tre och en halv timme lång och vi rörde oss från magi och trolleritricks (Dan Eliassons försök att verka handlingskraftig genom att anställa 700 personer utan att ha budget för det) till ren vidskepelse (Hillary Clintons fascination inför UFO:n och löfte att avslöja allt om Roswell om hon blir president; fast jag är övertygad om att rätt många vill se andra hemligstämplade handlingar offentliggjorda först).

Efter dessa exempel på politisk svartkonst var det rätt skönt att ha en och en halv timmes samtal om vetenskap, som vanligen synnerligen kompetent anfört av Gustav Nilsonne – som både förklarade hur korpar kan vara så smarta trots små hjärnor utan cortex och hur det kan komma sig att tvillingar kan ha olika pappor, Vi diskuterade också vilka förhållanden som ska till för att man på ett säkert sätt ska kunna rangordna etniska grupper efter intelligens. Möjligen blev slutsatsen att det blir en för komplicerad operation att skapa kontrollerade laboratorielika förhållanden som uppfyller samma krav över hela världen och att man därför får ägna sig åt privata fältstudier som enligt vad jag förstod bäst inleds med att man sätter sig vid ett kafébord i Polen eller Ungern.

Vi hade i och för sig redan i den föregående nyhetsavdelningen kommit in på liknande frågor när vi diskuterade Kinas järnvägsbyggen i Afrika. Martin Eriksson fick för sig att jag i sig såg byggandet som något positivt. Men det skulle vara ungefär som att anlägga politiska aspekter på lejon som jagar. Lejon är genetiskt kodade att vara rovdjur. Kineser är genetiskt kodade att bygga järnvägar eller andra stora infrastrukturprojekt (som Kinesiska Muren). Järnvägarna kommer att befrämja den ekonomiska utvecklingen i Afrika och därmed skapa social bas för grupper som både kan montera ner den egna staten och motsätta sig kinesisk dominans.

Continue reading radio bubb.la – 27/3